: (0216) 677 18 30

İLETİŞİM FORMU

İLETİŞİM FORMU
Geleceğinizi Yetiştiriyoruz
/ okankoleji

Devam Eden Projelerimiz

Devam Eden Avrupa Birliği Projelerimiz

Comenius nedir?

Erasmus+ Comenius programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Okul eğitim alanına özel olarak ise eğitimde kaliteyi artırmayı, Program Ülkelerindeki okullar, öğrenciler ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Comenius faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından Avrupa Birliği Bakanlığı’na yapılır. Onay alan projeler 2 yıl boyunca devam eder. Projede görevli öğretmen ve öğrenciler Bakanlık tarafından hibe desteği ile birbirlerini ziyaret ederek kültürel etkileşimde bulunur.

OKAN’lılar, Comenius Hayat Boyu Öğrenme Programı Kapsamında

Comenius Programı’nın temel amacı, eğitim alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi artırmak ve kültürel diyalogu sağlayarak dil öğrenimini teşvik etmek, öğrencilerin konuşabildikleri yabancı dil sayısını artırmak ve konuşma düzeylerini yükseltmektir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Hayat Boyu Öğrenme (LLP) / Comenius Programı kapsamında, “On the track for European Treasure konusu ile Koordinatör ülke İtalya olan bu projenin, Türkiye temsilcisi Okan Eğitim Kurumları olmuştur. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kabul edildiği bu çalışma ile öğrencilerin değişik kültürlere yönelik farkındalıklarının gelişmesini sağlarken aynı zamanda kültürel etkileşim ile aktif bir dünya vatandaşı olma yolunda kişisel gelişimleri için gerekli olan temel beceri ve yeterlilik edinmelerini amaçlamaktadır.

İtalya, Hollanda, İspanya ve Türkiye’nin ortak olarak çalışacakları bu projede, ortaokul öğrencilerimiz bu ülkeleri ziyaret edip, proje ile bağlantılı olarak Avrupa kültür mirası üzerinde çalışmalar gerçekleştirecek olup, aynı zamanda bu ülkelerin öğrencilerini de okulumuzda misafir edeceklerdir. 2 yıl sürecek olan bu proje ile çocuklarımız tamamen bakanlık desteğiyle Türk geleneklerini ve kültürümüzü dış ülkelerde tanıtma yolunda özverili bir şekilde görev alacaklardır.

The Community for Schools in Europe

 e-Twinning  Nedir?

eTwinning; iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak, kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır.

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa’da okul işbirliğini teşvik etmektedir.

2005 yılında Avrupa Komisyonunun eöğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor program olan Erasmus+‘a, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Merkezi Destek Servisi, Avrupa’daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 30 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilmektedir. Ayrıca eTwinning ulusal düzeyde 33 Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir.

e-Twinning Projelerinin amacı Nedir?

  • Ulusal ve ululararası düzeyde okulların birlikte çalışmasını yaygınlaştırmak,
  • Okul projelerinin kalitesini arttırmak, takip etmek ,
  • iyi uygulamaları belirleyip yaygınlaştırmak,
  • Öğrencilerin farklı kültürleri tanımalarını sağlamak, kültür alışverişi yapmak ve dil becerilerini geliştirmek,
  • Grup çalışmasını desteklemek

 

Okan’da e-Twinning projeleri

Anaokulu 5 yaş grubundan başlayarak lise son sınıfa kadar öğrencilerimiz yaş gruplarına uygun olarak farklı ülke okulları ile birçok projeye imza atmaya devam ediyor.

Yabancı diller ekibi olarak, öğrencilerimizi bu projelere yönlendirmemizdeki  ana hedefimiz; dünya üzerindeki farklı kültürlere dikkatlerini çekmek, kendilerine yoğun saatlerde sunulan yabancı dil eğitiminde motivasyonlarını arttırmak ve bu doğrultuda dil becerilerini geliştirmektir.

OPEDUCA Istanbul Projesi 

Okan Koleji; Türkiye’de bir ilk olarak, Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hollanda’dan Eğitimde Sürdürülebilir Gelişmede Yerel Uzmanlık Merkezi (RCE) Rhine-Meuse işbirliği ile OPEDUCA Istanbul projesini imzaladı. Dünya genelinde 130 RCE ile Birleşmiş Milletler Üniversitesi tarafından kabul gören, RCE Ren-Meuse tarafından işletilen ‘OPEDUCA Projesi’ , ilkokuldan yükseköğretime kadar okullar, sanayi, toplumsal organizasyonlar, yerel hükümet yetkilileri ve bilim kurumları ile işbirliği yaparak, Batı Avrupa’nın kalbinden diğer bölgelere kadar uzanıp, evrensel ‘OPEDUCA Projesi’ni uygulamayı hedeflemektedir. ‘OPEDUCA Projesi’,  eğitimin dönüştürücü değeri üzerinden bilgiye dayalı sürdürülebilir bir toplum yaratılmasını, dolayısıyla önümüzdeki yıllardaki ihtiyaçlarına okullaşmayı da dâhil ederek gençlere, genç girişimciler olarak daha sürdürülebilir bir toplum yaratmak için yetki vermeyi öngörmektedir. OPEDUCA ‘açık eğitim alanları’ oluşturulması yoluyla, okulları topluma açarak genç kuşağın gelişimi üzerinde bir odak oluşturmaktadır. Bir OPEDUCA-bölgesinde, gençler yerel kültürün içinde, o bölgeye özgü avantajlar ve zorluklarla, yerel toplumda öğrenimlerini gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, öğrenciler bilim ve sanayi ile yakın işbirliği içinde,  OPEDUCA Projesi’nin küresel boyutuna dâhil olarak, kendi bilgi ve becerilerini mümkün olan en üst düzeyde geliştirebilecekleri uluslararası bir öğrenme alanına girerler. Yerelden küresele doğru uzanan OPEDUCA Projesi, UNESCO’nun 2015-2020 Küresel Eylem Planı ve Avrupa Birliği’nin temel politika hatları gibi çeşitli bölgesel ve uluslararası politika ve programlara cevap niteliğindedir.

Proje ortakları ‘OPEDUCA İstanbul’ projesini gerçekleştirmek üzere bilgiye dayalı sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunmak için, OPEDUCA-konseptine uygun şekilde,  gençlerin çeşitli alanlarda  öğrenme süreçlerinin desteklenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması için ortak bir amaçla çalışmayı hedeflemektedir.  Bu çalışma alanlarının arasında, kültür, dil, sürdürülebilir kalkınma için eğitim, girişimcilik becerileri ve yeterliliklerinin teşviki, küresel vatandaşlık ve teknoloji öğrenme gibi alanlar bulunmaktadır. Ortakların rolleri şöyle özetlenebilir:

RCE Ren-Meuse İstanbul’da “OPEDUCA Projesi” başlatarak, ayrıca devam etmekte olan bu küresel çabaya, ‘OPEDUCA Ortakları’ olarak  diğer tarafları da davet edip, onları ağırlama niyetindedir.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi’nin, bir taraftan OPEDUCA politikası ile uyum içinde olması ve diğer taraftan uyum içinde olmanın yanı sıra, projenin sonuçlarını, politika geliştirmek için kullanmak, OPEDUCA’nın doğrulanması ve yayılmasına ortak olmak ve finansman için ön ayak olmak gibi işlevleri ile, OPEDUCA’nın gelişiminde önemli bir rolü vardır

OKAN Üniversitesi bir bilgi enstitüsü olarak, özellikle Eğitim Fakültesi aracılığıyla, Okan Üniversitesi, Okan Koleji ve diğer seçilmiş okullar arasında işbirliği oluşturarak, OPEDUCA projesinde oluşturulan işleyiş ve öğrenme süreçlerinde bilimsel geçerlilik sağlayabilir.

OKAN Koleji, hem ilköğretim hem de ortaöğretim için okullar sunarak, OPEDUCA konsept yoluyla eğitimi geliştirerek, OPEDUCA İstanbul gelişiminde iyi örnekleri oluşturarak ve deneyimlerini paylaşarak, OPEDUCA projesinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

OPEDUCA İstanbul projesi ortakları:

Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Aytaç Göğüş koordinatörlüğü ile fakülte üyeleri Prof. Dr. Ali İlker Gümüşeli, Prof. Dr. Mesude Atay, Yrd. Doç. Dr. Merve Zayim Kurtay, Yrd. Doç. Dr. Elif Bengü, Yrd. Doç. Dr. Tuğba Korkmaz ve Sabancı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nihat Gökhan Göğüş

Okan Koleji için, Okan Koleji öğretmenleri ve yöneticileri tarafından desteklenmek üzere Okan Koleji Genel Müdür Yardımcısı Fahri Curebal, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi’nden Müdür Murat Adalı koordinatörlüğü ile Samet Yumak ve Figen Sekin,

RCE Rhine-Meuse için Jos Eussen koordinatörlüğü ile, Ekaterina Mulder, Ankie van Loo’dan oluşmaktadır.

Okan Eğitim Kurumları olarak ‘OPEDUCA Istanbul’ projesi ile çocuklarımızı ve gençlerimizi aktif öğrenme ortamlarından yararlanma ve geleceğe daha iyi hazırlanma konusunda desteklediğimiz için gururluyuz.