: (0216) 677 18 30

İLETİŞİM FORMU

İLETİŞİM FORMU
Geleceğinizi Yetiştiriyoruz
/ okankoleji

Kayıt, Kabul ve Nakil

Anaokulu

Kayıt, Kabul ve Nakil İşlemleri

Okulumuzda öğrenci kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları ve Orta Öğretim Kurumları Yönetmelikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dahilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Kayıt

   • Okan Anaokuluna başvuru sırasına göre aday kaydı ile öğrenci alınır.
   •  3 – 6 yaş arası öğrenciler kayıt edilir.
   • Öğrenci velisi ile görüşülür ve veli bilgilendirilir.
   • Aday öğrenci ile psikolojik danışma ve rehberlik servisi bir çalışma yapar.
   • Bu çalışma sonrasında, görüşme olumlu ise öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanır.

Kayıt Zamanı

Okulumuzda kayıt işlemleri okul idaresince düzenlenen ve web sitemizde yayınlanan çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır.

İlkokul

Kayıt, Kabul ve Nakil İşlemleri

Okulumuzda öğrenci kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dâhilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

İlköğretim 1.sınıflara başvuran öğrencilerin okul olgunluğuna sahip olup olmadıkları, Rehberlik Servisince tespit edilir. Birinci sınıfa kaydolması uygun görülen öğrencilerin bu görüşme sonrasında kesin kayıtları yapılır.

2. ve 3. sınıflara başvuran öğrencilere psikolojik danışmanlar tarafından bireysel öğrenci tanıma görüşmesi ve akademik hazır bulunuşluk çalışması ile kayıt yapılır

Kayıt Zamanı

Okulumuzda kayıt işlemleri okul idaresince düzenlenen ve web sitemizde yayınlanan çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır.Okan Eğitim Kurumlarında öğrenci kayıtları Yönetmeliğimizin 19. maddesine göre yapılır.

 

Ortaokul

Kayıt, Kabul ve Nakil İşlemleri

Okulumuzda öğrenci kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dâhilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

4. 5. 6. 7. ve 8. sınıflara nakillerde, aday öğrencilerin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden okulca yapılacak Okan Koleji Giriş Sınavı (OGS) sınavı ve rehberlik görüşmesi sonucuna öğrenci kaydı yapılır.

Kayıt Zamanı

Okulumuzda kayıt işlemleri okul idaresince düzenlenen ve web sitemizde yayınlanan çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır.Okan Eğitim Kurumlarında öğrenci kayıtları Yönetmeliğimizin 19. maddesine göre yapılır.

 

Lise

Lisede öğrenci kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmelikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dâhilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Kayıt Zamanı

Okulumuzda kayıt işlemleri okul idaresince düzenlenen ve web sitemizde yayınlanan çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır. Okan Eğitim Kurumlarında öğrenci kayıtları yönetmeliğimizin 21. maddesine göre yapılır.

Boş kontenjanlar için müracaatların değerlendirilmesi 

Okan Koleji, okul öncesi yaş seviyesinden 12. sınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim veren bir kurumdur.

Lise Hazırlık sınıflarına öğrenci kayıtları, 2016 OYP puanı sonuçları dikkate alınarak kontenjan sayısınca kayıt takviminde ilan edilen ön kayıt ve kesin kayıt tarihlerine göre yapılır. Okulumuz ortaokul 8. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmaz.

Okulumuz 8. Sınıf öğrencilerinin Liseye geçişlerinde: Ortaokul 8. Sınıf dâhil son üç yılın ağırlıklı not ortalamaları yüzlük sisteme göre 70 ve üstünde olması halinde doğrudan lise kayıtları yapılır.

Ancak öğrencilerimiz 8. sınıf sonunda lise 9. sınıfa not ortalaması uygun olan öğrencilerin doğrudan kayıt olabilmeleri için yeterlilik (Türkçe ve İngilizce derslerinden) sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavda 70 ve üzeri puan alanların kayıtları lise 9. sınıfa yapılır. Hazırlık sınıfına kaydı yapılan yeni öğrenciler, velilerinin istekleri doğrultusunda kesin kayıt esnasında yönetmeliğimizin 21/3. maddesi gereğince yeterlilik sınavı için yazılı müracaatları alınır. Öğrenciler sınavda aldıkları 70 ve üzeri puanlarına göre sıralamaları yapılır ve lise 9. sınıf kontenjanı kadar öğrencinin geçişi sağlanır.