Anaokulundan İtibaren 2. Yabancı Dil Eğitimi

Okan Eğitim Kurumları olarak sürekli gelişen dinamik yapımızla, yabancı dil eğitimini en etkili şekilde gerçekleştirmek için yeni çağın gereklerine uygun materyallere ve kendini sürekli olarak geliştiren bir anlayışa sahibiz. Yoğun ve özverili çalışmalarımızın temelinde yatan en önemli amaç; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır.

Sınıf ortamlarımız aynı zamanda kurumumuzun uluslararası bakış açısını yansıtmakta, öğrencilerimizin anaokulundan itibaren İngilizce’nin yanı sıra 2. yabancı dili de en iyi şekilde öğrenmesine ve öğrencilerimizin çift dilli olarak okulumuzdan mezun olmalarına olanak sağlamaktadır. Bu global anlayış çerçevesinde en etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen Türk ve yabancı öğretmen işbirliğine dayandığına inanmakta ve akademik çalışmalarımızı bu yönde planlamaktayız.

Anaokulundan itibaren başlattığımız yabancı dil eğitim programımızı, bütünleşik ve sürekli öğrenme kriterleri doğrultusunda yürütüyoruz. İngilizce’nin yanı sıra Çince, Rusça, İspanyolca, Fransızca dillerinden birisini 2. yabancı dil olarak anaokulunda öğrenmeye başlayan öğrencilerimiz, mezun olduklarında her iki dili de etkin şekilde kullanabiliyorlar.