Genel Müdür Yardımcımızdan

Yaşam İçinde Eğitim

Okan kolejimizde sakin doğal bir çevrede, huzurlu öğrenme ortamlarında yaparak, yaşayarak, keşfederek hayatı deneyimliyoruz. Öğrencilerimizin geleceğe tam donanımlı hazırlanmaları için yenilikçi eğitim ve öğrenme ortamlarında eğlenceli etkinliklerle birlikte öğreniyoruz, öğrendiklerimizi içselleştiriyor ve yeniden yorumluyoruz.

Okulda eğitim dönemi, yaşam boyu öğrenmenin kısa bir kesiti olmakla beraber, bireyin geleceğinin temel belirleyicisidir. Bu dönemde çocuklarımız bir yandan doğuştan gelen potansiyellerini geliştirirken, diğer yandan insanlığın bilgi kültür ve tecrübe birikimini yaşantıları yoluyla deneyimleyerek kendilerini gerçekleştirme yolculuğuna çıkmaktadırlar. Birey bir yandan ülkesinin değerleri ve vatandaşlık kimliğini benimserken, diğer yandan da insanlık bilinci, doğa duyarlılığı ve meslekî yeterlilikler kazanmaktadır. Kazandırılacak yeterliliklerin mükemmelliği, bilimsel bir eğitim sistemi, küresel vizyon, etkili programlar ve eğitim ortamları,güçlü yönetim ve öğretmen kadrosunu birlikte sunma yönetmeye bağlıdır.

Okan Kolejinde ülkesinin ve dünyanın ekonomik, sosyal kültürel, insani kalkınmasına liderlik yapacak, kısacası geleceğimize yön verecek bireyler yetiştirmeyi hedefledik. Bu hedefe Okan Üniversitesinin bilgi birikimi ve bilimsel destek veren akademik kadrosu ile yenilikçi, sürekli gelişime açık güçlü eğitim kadromuzun işbirliği ile ilerliyoruz. Ulusal ve uluslararası, güçlendirilmiş zengin ve disiplinler üstü akademik programımızı, sorgulayarak, yaparak yaşayarak ve öğrenen odaklı tasarlanmış öğrenme ortamlarında uyguluyoruz. Öte yandan bilim, sanat, etik, demokratik, evrensel değerlerimizi temel alan bu model programla, öğrencilerimizin ülkemiz kimliğinin gururunu ve aynı zamanda dünya vatandaşlığı bilinç ve onurunu benimsetiyoruz.

Kuruluş ve gelecek tasarımı M. Kemal Atatürk tarafından belirlenen Cumhuriyetimiz AB tam üyelik yolunda, dünyanın en önemli uluslararası siyasi, hukuki, ekonomik, kültürel ve sanat örgütlerine üye olan önemli bir ülkedir. Coğrafi konumu, tarih boyunca birçok uygarlığa yaşam alanı olması nedeniyle zengin bir kültürel birikime sahiptir. Ülkemiz çağımızın çok dilli, çok kültürlü, çoğulcu, küreselleşen dünya için her zaman özel bir önem arz etmiştir. Öte yandan dünyanın güçlü ekonomilerine entegre olmuş ve onlarla rekabet içindedir. Bu rekabetin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş ve girişimci gücü kaynağını yetiştirmek zorundadır. Bu kaynakta aranan yeterliliklerin başında çok iyi bir ana dil, iyi bir yabancı dil, iyi bir matematik bilgisi temel yeterliliklerdir. İkinci bir yabancı dil kullanımı da asgari standart haline gelmiştir. Okan Eğitim kurumlarımızda bu yeterliliklerin yanında anaokulundan üniversiteye kadar birbirine uyumlu tasarlanmış güçlü bir yabancı dil ve yetenek geliştirme programı uygulanmaktadır. Birinci yabancı dil olan İngilizcenin dışında İspanyolca, Fransızca, Çince, Rusça dilleri iyi düzeyde öğretilmektedir. Mezunlarımızın mutlu ve kaliteli bir iş ve sosyal yaşam sürdürebilmelerinde bireysel yeteneklerinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesine çok önem veriyoruz. Etkili bir okul olarak öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alıp güçlü yönlerini geliştirmelerine ortam ve fırsatlar sunarak zayıf yönlerini de geliştiriyoruz. Böylece onları sporda, güzel sanatlarda, diğer disiplinlerin yeterlilikleri de edinmelerini sağlayarak, kaliteli yaşam becerileriyle donatıyoruz. Bunun yanında velilerimize ve eğitim çevremize 'Geleceği Yetiştirenler Kulübü'müzün çok yönlü aktiviteleri, kişisel gelişim programları, sosyal sorumluluk projelerine dahil ederek, sadece eğitim değil 'Mutlu bir sosyal yaşam kültürü' sunuyoruz.

Çağdaş, üretken ve girişimci, mutlu bireyler yetiştirme yolculuğumuza tüm paydaşlarımızın gönül ve güç birliği içinde devam ediyoruz.

Fahri CÜREBAL
Genel Müdür Yardımcısı