: (0216) 677 18 30
Geleceğinizi Yetiştiriyoruz
/ okankoleji

Hizmetler

Ödünç Alma ve İade Etme Uygulamaları

1) Okan Koleji öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve personeli kütüphanenin üyesi olabilmektedir.
2) Kitaplarımızı öğrenci ve velilerimiz iki hafta süreyle en fazla iki adet; öğretmen ve personelimiz üç hafta süreyle en fazla üç adet olacak şekilde ödünç alabilirler.
3) Süreli yayınlar (son sayıları hariç), öğrencilerimize ve velilerimize bir hafta süreyle bir adet; diğer kullanıcılarımıza bir hafta süreyle iki adet ödünç olarak verilmektedir.
4) Danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, rehber gibi yayınlar) ödünç verilmemektedir. Kullanıcılarımız, bu yayınlardan yararlanmak istediğinde ilgili bölüm fotokopi çekilerek verilebilmektedir.
5) Kütüphanede bulunan materyaller ödünç verme işlemi yapılmadan kütüphane dışına çıkarılmamalıdır.
6) Kütüphane kullanıcıları ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları süresi bitiminde iade etmekle yükümlüdürler.
7) İade süresi geçen yayın teslim edilmedikçe veya süresi uzatılmadıkça kullanıcıya yeni bir yayın ödünç verilmez.
8) Ödünç süresinin uzatılması; iade tarihinin 3 gün öncesine kadar yapılabilir.
9) Ödünç alınan yayın iade tarihinden önce veya son iade gününde kütüphaneye ulaşmış olması gerekmektedir.
10) İade süresi geçen yayın teslim edilmedikçe veya süresi uzatılmadıkça kullanıcıya yeni bir yayın ödünç verilmez.

 

Ödünç Yayının Zarar Görmesi yada Kaybolması

1) Ödünç alınan okuma materyali, iade tarihinden sonraki bir ay (30 gün) içerisinde kütüphaneye teslim edilmemesi durumunda ‘kayıp yayın’ statüsüne girer.
2) Okuyucunun ödünç aldığı kütüphane materyalini kaybetmesi ya da yıpranmış şekilde (karalanmış, yırtılmış, buruşturulmuş, kullanılamaz durumda) teslim edilmesi halinde;

  • Ödünç alınan materyalinin aynısını ya da
  • Özel durumdaki materyaller (eski basımlı yayın ve / veya baskısı tükenmiş olan kitaplar vb) için kütüphane öğretmeni tarafından yapılacak yönlendirme ile kitabın muadilini temin edilmesi gerekmektedir.

3) Okuyucu tarafından temin edilen yayın 15 gün içerisinde kütüphaneye teslim edilmelidir.
4) Öğrenci, öğretmen, veli ve personelimizden oluşan kullanıcılarımız ödünç aldığı okuma materyalini özenli şekilde kullanmalı ve zamanında iade etmelidir.
5) Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine üç hafta kala ödünç verme hizmeti durdurulur. Tüm kullanıcıların ödünç aldıkları materyalleri, yılsonunda kütüphaneye teslim etmeleri, kütüphane kaynaklarının bütünlüğü ve gelecek yıllarda eksiksiz kullanılabilesi açısından önemlidir.

 

Ayırtma – Rezerve İşlemleri

1) Başka üye tarafından ödünç alınmış yayınlar için ayırtma işlemi yapılabilir. Bu durumda yayın kütüphaneye iade edildiğinde ayırtma (rezerve) sırasına göre ödünç verilir.
2) Üye, ödünç sayısı kadar (en fazla 2 adet) ayırtma yapabilir.
3) Üzerinde ayırtma olan yayınların kullanım süresi uzatılamaz.