: (0216) 677 18 30
Geleceğinizi Yetiştiriyoruz
/ okankoleji

Kayıt, Kabul ve Nakil

Okan Koleji Tuzla – Ataşehir Anaokulları

Kayıt, Kabul ve Nakil İşlemleri

Okullarımızda öğrenci kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları ve Orta Öğretim Kurumları Yönetmelikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dahilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Kayıt

   • Okan Anaokullarına başvuru sırasına göre aday kaydı ile öğrenci alınır.
   •  3 – 6 yaş arası öğrenciler kayıt edilir.
   • Öğrenci velisi ile görüşülür ve veli bilgilendirilir.
   • Aday öğrenci ile psikolojik danışma ve rehberlik servisi bir çalışma yapar.
   • Bu çalışma sonrasında, görüşme olumlu ise öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanır.

Kayıt Zamanı

Okullarımızda kayıt işlemleri okul idaresince düzenlenen ve web sitemizde yayınlanan çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır.

Okan Koleji Tuzla-Ataşehir İlkokulları

Kayıt, Kabul ve Nakil İşlemleri

Okullarımızda öğrenci kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dâhilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

İlköğretim 1.sınıflara başvuran öğrencilerin okul olgunluğuna sahip olup olmadıkları, Rehberlik Servisince tespit edilir. Birinci sınıfa kaydolması uygun görülen öğrencilerin bu görüşme sonrasında kesin kayıtları yapılır.

2. ve 3. sınıflara başvuran öğrencilere psikolojik danışmanlar tarafından bireysel öğrenci tanıma görüşmesi ve akademik hazır bulunuşluk çalışması ile kayıt yapılır

Kayıt Zamanı

Okullarımızda kayıt işlemleri okul idaresince düzenlenen ve web sitemizde yayınlanan çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır.Okan Eğitim Kurumlarında öğrenci kayıtları Yönetmeliğimizin 19. maddesine göre yapılır.

 

Okan Koleji Tuzla- Ataşehir Ortaokulları

Kayıt, Kabul ve Nakil İşlemleri

Okullarımızda öğrenci kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dâhilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

4. 5. 6. 7. ve 8. sınıflara nakillerde, aday öğrencilerin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden okulca yapılacak Okan Koleji Giriş Sınavı (OGS) sınavı ve rehberlik görüşmesi sonucuna öğrenci kaydı yapılır.

Kayıt Zamanı

Okullarımızda  kayıt işlemleri okul idaresince düzenlenen ve web sitemizde yayınlanan çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır.Okan Eğitim Kurumlarında öğrenci kayıtları Yönetmeliğimizin 19. maddesine göre yapılır.

 

Okan Koleji Tuzla-Ataşehir Liseleri

Okullarımızda lise öğrenci kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmelikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dâhilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Kayıt Zamanı

Okullarımızda kayıt işlemleri okul idaresince düzenlenen ve web sitemizde yayınlanan çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır. Okan Eğitim Kurumlarında öğrenci kayıtları yönetmeliğimizin 21. maddesine göre yapılır.

Boş kontenjanlar için müracaatların değerlendirilmesi 

Okan Koleji, okul öncesi yaş seviyesinden 12. sınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim veren bir kurumdur.

Lise Hazırlık sınıflarına öğrenci kayıtları, 2018 MEB LGS sonuçları dikkate alınarak kontenjan sayısınca kayıt takviminde ilan edilen ön kayıt ve kesin kayıt tarihlerine göre yapılır.

Okulumuz 8. Sınıf öğrencilerinin Liseye geçişlerinde: Ortaokul 8. Sınıf dâhil son üç yılın ağırlıklı not ortalamaları yüzdelik sisteme göre 70 ve üstünde olması halinde doğrudan lise kayıtları yapılır.

Ancak öğrencilerimiz 8. sınıf sonunda lise 9. sınıfa not ortalaması uygun olan öğrencilerin doğrudan kayıt olabilmeleri için yeterlilik (Türkçe ve İngilizce derslerinden) sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavda 70 ve üzeri puan alanların kayıtları lise 9. sınıfa yapılır. Hazırlık sınıfına kaydı yapılan yeni öğrenciler, velilerinin istekleri doğrultusunda kesin kayıt esnasında yönetmeliğimizin 21/3. maddesi gereğince yeterlilik sınavı için yazılı müracaatları alınır. Öğrenciler sınavda aldıkları 70 ve üzeri puanlarına göre sıralamaları yapılır ve lise 9. sınıf kontenjanı kadar öğrencinin geçişi sağlanır.