: (0216) 677 18 30
Geleceğinizi Yetiştiriyoruz
/ okankoleji

TUZLA İLKOKULU

Okul Müdürümüzden

Değerli Anne Babalar,

Aydınlık Türkiye’mizin teminatı olan çocuklarımızı, Okan Eğitim Kurumlarında Atatürk ilkelerini, Cumhuriyetin değerlerini ve demokrasiyi içselleştirmiş, evrensel değerleri benimsemiş, ulusal kimliği ile gurur duyan, yabancı dili iyi kullanabilen,  bilgiye ulaşmayı bilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı ve mutlu birer “Dünya Vatandaşı” olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız.

Günümüz bilgi toplumunda eğitimin amacı pek çok eğitim bilimcinin ifade ettiği gibi “bilgi edinmek ya da öğrenci davranışlarında toplum tarafından kabul gören istendik davranış değişikliklerinin oluşturulduğu bir süreç” değil, “ öğrencilere öğrenme arzusunu, bilgiye ulaşma yollarını ve aklını kullanabilmeyi öğretme sürecidir.” Bu bağlamda, öğrencilerimizi duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen, araştıran, sorgulayan ve sorunlara çözüm üretebilen, bilgiyi ezberlemeden yeniden yorumlayabilen analiz ve sentez yaparak edindiği bilgileri yaşam becerilerine dönüştürebilen öz güvenli, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetiştirmek temel hedeflerimizdendir.

Ünlü düşünür Confucius’un “ Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim ama  öğrenme sürecine beni de katarsan anlarım ve öğrenirim”  özdeyişinden hareketle, öğrenicilerimize sadece bilgiyi aktaran bir okul değil; onları öğrenmenin merkezine koyan, yaratıcılıklarını ortaya çıkarıp geliştirmelerine yani dünyayı kendi renklerine boyamalarına imkan veren bir eğitim öğretim ortamı ve okul iklimi sunuyoruz.

Yabancı dil bilmenin evrensel değerlere ulaşmada ve dünya vatandaşları yetiştirmede önemli bir araç olduğuna inanan Okan Eğitim Kurumları, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza anaokulundan itibaren “Çince, Rusça, İspanyolca ve Fransızca” dillerinden birini ikinci yabancı dil olarak öğrenme imkânı da sunmaktadır.

Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alan Özel Okan İlkokulu; bireysel farklılıkları da dikkate alarak akademik başarıların yanı sıra öğrencilerde doğuştan var olan yetenekleri de ortaya çıkarma ve geliştirme imkânı sunarak onları spor ve sanatta da başarılı bireyler olarak yetiştirmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir; ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir.” sözünden hareketle Okan Üniversitesi akademisyenlerinin bilimsel desteği ve Okan Eğitim Kurumlarının çağdaş vizyonu uzun eğitim sürecinde bizim en büyük rehberimiz olacaktır.

Öğrencilerine; yüzmeden piyanoya pek çok olanağı sunabilen fizikî koşulları ve teknolojinin en gelişmiş olanaklarını kullanan, teknik donanımı ile ülkemizin en seçkin okullarından biri olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Okan Eğitim Kurumları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istediği “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirmek amacıyla üzerine düşen toplumsal ve tarihsel görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için yarının aydınlık Türkiye’sini kuracak çocuklarımıza çağdaş bir eğitim sunmaktadır.

Detaylı bilgi ve görüşme için sizlerle yüz yüze görüşmekten mutluluk duyacağım.

Saygılarımla,

Tuncay ŞAMDAN

İlkokul Müdürü

GENİŞLET

Branş Etkinlikleri