: (0216) 677 18 30
Geleceğinizi Yetiştiriyoruz
/ okankoleji

TUZLA ORTAOKULU

Okul Müdürümüzden

Değerli Velilerimiz,

Okan Koleji Ortaokulu  öğrencilerini akademik yeterliliklerin yanı sıra, hayata dokunan, dünya insanı, sorgulayan, analiz-sentez becerileri gelişmiş, yaratıcı düşünebilen, doğru bilgiye ulaşmasını bilen, yeteneklerinin farkında olan ve geliştiren, etkili iletişim becerileri gelişmiş, çağdaş, sosyal değerlere bağlı, geleneksel değerlerinin farkında ve sahip çıkan, hayatında mutlaka sanat ve spora yer veren, en az iki yabancı dili etkili kullanabilen, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı ve onu koruyan, Atatürkçü nesiller olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Bilimsel öğretilerin ışığında oluşturduğumuz eğitim-öğretim programımızı, proje tabanlı öğrenmeye dayalı bir şekilde alanında uzman öğretmen kadromuz ile de sürdürmekteyiz. Ulusal ve uluslararası projeler, yarışmalar ve öğrenci değişim programları ile öğrencilerimizi akranları arasında değerlendirme imkanı bulmaktayız.

Okulumuz, Okan Üniversitesinden aldığı destek ile öğrencilerinin eğitim ve gelişimine fark ve güç katmaktadır. Öğrencilerimiz daha ortaokul yıllarından lise yaşamının ortam ve gerekliliklerinden kesitler yaşayarak, gelecekte onları bekleyen süreçlerin farkındalığını kazanmalarının yanı sıra hedeflenmeleri yönünde desteklemektedir.
Öğrencilerimiz okulumuzda pozitif bilimlerin yanı sıra, yeteneklerin keşfedildiği sosyal-sanatsal ve sportif kulüpler,  ulusal ve uluslararası yarışmalar ile bilgi ve yeteneklerini pekiştirir-geliştirirler.

Okan Eğitim Kurumları, öğrencilerini dünya insanı kriterlerine ulaştırabilmek için bir ana yabancı dilin yanı sıra alternatifli ikinci yabancı dil, çeşitli uluslararası sınavlar, geziler, ve öğrenci değişim programları ile kültürel ve dil becerileri gelişmiş bireyler yetiştirir.

Değerli Öğrencilerim,

Okan Koleji ortaokulu sizleri bir üst öğrenim kurumuna hazırlamanın yanı sıra hayata da hazırlar. Okulunuzda geçireceğiniz yıllar, eğlenirken farkında olmadan geleceği şekillendirdiğiniz birikimlere sahip olacağınız en değerli süreçler olacaktır.

Elde edeceğiniz akademik ve yaşamsal beceriler hayatınızın ileriki dönemlerinde sizleri hep bir adım öne çıkaracak ve farklı kılacaktır.

Ancak şunu unutmayınız’ ki; sosyal beceriler, canlıya saygı duymak ve değer vermek, iletişim becerilerini geliştirmek,  ulusal değerlerin farkında olmak ve bu değerleri yaşatmak, farklı kültürleri tanımak,  öğrenmeyi öğrenmek, spor yapmak, sanat ’a ve sanatçıya değer vermek, emeğe saygı duymak gibi bizlere insan olarak değer katan kazanımları elde ederken, Ulu önder Atatürk’ün ilkelerinden sapmadan Cumhuriyetimizin geleceğini sizlere emanet edebileceğimizi biliyorum.

Sizlerle gurur duyuyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Akın KURT

Ortaokul ve Lise Müdürü

GENİŞLET

Branş Etkinlikleri