: (0216) 677 18 30
Geleceğinizi Yetiştiriyoruz
/ okankoleji

Uluslararası Projeler

Uluslararası Gençlik Ödülleri

(The Duke of Endinburgh’s International Award)

 Okulumuz, yakın bir zamanda İngiltere merkezli The Duke Of Edinburgh’s International Award (Uluslararası Gençlik Ödülleri) Programına kabul edilmiştir. The Duke of Edinburgh’s International Award, 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği heyecanlı bir kişisel gelişim programıdır. Gençlerin bir yandan akademik hayatları devam ederken sosyal ve sorumluluk sahibi bireyler olma yolunda hedefler belirlemelerini sağlayan program, gençleri bu hedefe ulaşmaları için bir yol oluşturabilecek, çözüm üretebilecek, kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmayı amaç edinmiştir.

1956 yılında Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından kurulduğundan bu yana, 140 ülkede ve bölgede sekiz milyonu aşkın genç Ödül Programına katılmıştır.

Program gençlere;

 • Yaratıcı ve eleştirel düşünce
 • Yeni ufuklar ve farklı bakış açıları
 • Sağlıklı yaşam tarzları ve beden sağlığı
 • İş hayatı becerileri öğrenme
 • Öz-yönetim, kendini tanıma ve duygusal gelişim
 • Toplumsal sorumluluklarının farkında olma ve gönüllülük ruhu
 • Yeni insanlarla tanışma ve ilişkileri güçlendirme konularında yetkinlikler kazandırmayı hedefliyor.

Program üç farklı kategoriden oluşmaktadır. Bunlar; bronzgümüş ve altındır. Her bir kategoride uygulanan Ödül Programı dört bölümden (altın kategorisinde toplam beş kategoriden) oluşmaktadır. Bunlar; Beceri Geliştirme, Fiziksel Gelişim ve Toplum Hizmetidir. (Altın için ayrıca Toplumsal Uyum Projesidir). Programın tamamlanmasına yakın bir tarihte ise Macera ve Keşif Yolculuğu bölümü ile kamp deneyimi eklenir.

Bölümlerin temel amacı;

 1. Beceri Geliştirme: Gençlerin yeteneklerini ve yeni ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak ve becerilerini geliştirmek,
 2. Fiziksel Gelişim: Gençleri spor yapmaya teşvik etmek,
 3. Toplum Hizmeti: Başkalarına ve topluma yararlı bir hizmette bulunmaya özendirmek. Bu bölüm, toplumun bireylerinin birbirlerine ihtiyacı olduğunu vurgulamakta ve bu nedenle gönüllü yardımın önemini göstermeyi amaçlamaktadır.
 4. Macera ve Keşif Yolculuğu: Katılımcılara daha önce bulunmadıkları bir ortamda bir amaç için yola çıkarak doğa ve ekip çalışması konusunda deneyim kazanmalarını sağlamaktadır.
 5. Toplumsal Uyum Projesi: Yalnızca Altın Kategoride tamamlanması gereken bu bölüm gençlerin daha önce hiç birlikte olmadıkları kişiler ile yabancı bir ortamda bir amaca yönelik faaliyette bulunarak yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Haftada birer saat, Toplum Hizmeti, Fiziksel Gelişim ve Kişisel gelişim alanlarında seçtikleri aktiviteleri gerçekleştirirler.

Program sonunda katılımcılar, yer aldıkları aktivite ve etkinliklerin işlenmiş olduğu bir pasaport alırlar. Bu pasaport öğrencilerimizin üniversite hayatlarına katkıda bulunacak portfolyo dosyalarının da en önemli ve etkili parçalarından birisi olacaktır.

 

‘OPEDUCA ISTANBUL’ PROJESİ

Hakkında: OPEDUCA, Open Educational Areas kısaltmasıdır. “OPEDUCA Açık Eğitim Alanları Projesi” Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Okan Koleji öncülüğü ile birlikte ilk kez Türkiye’de hayata geçiriliyor ve Türkiye’deki adı “OPEDUCA Istanbul” olarak kullanılmaktadır.

Ortaklar: Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okan Koleji, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hollanda’dan Eğitimde Sürdürülebilir Gelişmede Yerel Uzmanlık Merkezi (RCE) Rhine-Meuse.

Projeyi Uygulayan Diğer Ülkeler: Dünya genelinde 130 RCE ile Birleşmiş Milletler Üniversitesi tarafından kabul gören, RCE Ren-Meuse tarafından işletilen ‘OPEDUCA Projesi’, Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Finlandiya, İtalya gibi birçok ülkede uygulanmaktadır.

Süreç: Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Okan Koleji’nin diğer ortaklar ile birlikte bir yıllık kontratı var ve projenin diğer yıllarda sürekli devam etmesi isteniyor. Proje son bu proje 6 yıldır uygulanılıyor ve en az 5 yıl daha devam etmesi için Avrupa Birliği desteğine başvuruldu. OKAN Koleji öğretmenleri

Ocak 2016’da başlayan OPEDUCA Projesi, projeyi anlamak, uygulama örneklerini incelemek, eğitim-öğretim planları ve işleyişe entegre edilmesi için çalışılması, öğretmenlerin OPEDUCA MasterClass semineri alıp, yeni eğitim-öğretim yılında uygulamaya başlanması ve uygulamana basamaklarının incelenmesi ve değerlendirilmesi süreçleri yaşanmıştır. Örneğin, küresel bir tema olarak  ‘SU’ teması etrafında öğrenci projeleri geliştirilmeye başlanmıştır.

2016 itibariyle Jos Eusses ve Doç. Dr. Aytaç Göğüş tarafından verilen OPEDUCA MasterClass, OPEDUCA Projesi’nde için önemli bir uygulama başlangıç noktasıdır ve OPEDUCA’un yerel ve uluslararası geliştirilmesi için esas teşkil etmektedir.

Hedefler: OPEDUCA, açık eğitim alanları oluşturulması için sanayi, bilim, sanat, iş dünyası, yönetim ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmayı teşvik ediyor. Var olan ders müfredatları paralelinde, çevre kurumlar ile yapılacak ortak öğrenme aktiviteleri ve öğrenci projeleri yoluyla okul toplum işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Böylece, gençlere genç girişimciler olarak daha sürdürülebilir bir toplum yaratmak için yetki vermeyi hedefliyor.

Bütünsel, entegre edilmiş ve pratik bir vizyonu olan OPEDUCA projesinin ana hedefleri:

 • Okul gelişimi
 • Toplum temelli öğrenme
 • Girişimci öğrenme
 • Öğretmenlerin profesyonelleşmesi
 • Çevre eğitimi
 • Öğrenme teknolojilerinin etkin kullanımı
 • Uluslararasılaşma
 • Sürdürülebilir gelişim için eğitim
 • Dünya vatandaşı yetiştirme
 • Beceri ve dil gelişimi
 • Yaratıcılık becerilerinin gelişimi

Öğrenci açısından kazanımlar: Okan Koleji, ortaokulda 5. ve 6. sınıflar ile lisede hazırlık sınıfı, 9. ve 10. sınıflar ile proje uygulaması başlamıştır. OPEDUCA projesi, 9-15 yaş aralığındaki öğrencilerin okul içi aktiviteler, kitaplar ve okul dışındaki gezilerin ötesinde, okullarının yakın çevresindeki olanakları kullanarak aktif öğrenme, bilgiyi keşfetme ve yeni ürünler yaratma fırsatı ve ortamı bulabilmesini sağlamaktadır. Projede yer alan öğrenciler, ezbere dayanmadan, okul alanıyla sınırlı kalmadan, araştırarak, sorgulayarak, uygulayarak aktif ve etkili öğrenme deneyimi yaşamaktadır.

Öğrenciler açısından ulaşılmak istenen profil özellikleri şunlardır:

 • Gelişmiş Şuur
 • Geleceğin Girişimcileri
 • Toplumsal Kavrama
 • Girişimci Yaklaşımı
 • Girişimcilik Yetenekleri
 • İş planı sunumu

Öğretmen açısından kazanımlar: Öğretmenler, OPEDUCA MasterClass eğitimlerini ve sürekli desteği, Jos Eussen ve Doç. Dr. Aytaç Göğüş’ten almaktadırlar. OPEDUCA öğretmen eğitimleri, öğretmenlerin OPEDUCA’yı kendi bölgelerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirmeleri için tasarlanmıştır. MasterClass vasıtasıyla öğretmenler iş hayatı, bilim ve sosyal gelişmeler artı sürdürülebilir geliştirme ile ilgili yerel ve global akımları tartışmışlar ve uygulama konusunda yol haritası çizmişlerdir. OPEDUCA’nın gelişmesi vasıtasıyla öğretmenler kendilerini tekrar keşfetmeye ve profesyonel gelişimlerini yenilemeye teşvik edilmiş ve bunları yapmaları için güçlendirilirmiştir.

OPEDUCA MasterClass programının amacı, öğretmenlerin eğitime, öğrenmeye ve okulun gerçeklerine farklı ve yeni bir açıdan bakmalarını sağlamaktır. OPEDUCA MasterClass vasıtasıyla öğretmenler, öğretmen olduklarına sebep olan temellere geri dönme şansı yakalamışlardır. ‘Heyecan verici’, ‘işte öğrenme böyle olmalı’, ‘gerçek değer’, ‘tekrar güçlenme’, ‘inanma’, ‘ben bunu yapmak istiyorum, ben bu olmak istiyorum’ sözleri, geçen sene OPEDUCA MasterClass eğitimini tamamlayan öğretmenler arasında duyulan en yaygın sözlerdi.

Öğretmenin rolü ve beklenen profil özellikleri şöyledir:

 • Dünya ile iletişim ve temasta
 • Eğitimleri süreçlerini etkili yöneten
 • Konuları öğrencilerin zihinsel modelleri ile ilişkilendiren
 • Materyali tasarlayan ve öğrenmeye rehberlik yapan
 • Öğrenci ile etkileşimli ders işleyen
 • Pedagojik lider
 • Okul içinde ve dışında öğrenme ortamlarına yönlendiren
 • Sorumlu ve girişimci
 • Potansiyelini profesyonelce ortaya koyan
 • Tavır, davranış, entelektüel donanımı ve bilgeliği ile dünya vatandaşı

Okul açısından kazanımlar: OKAN Koleji, OPEDUCA konsept yoluyla eğitimi geliştirerek, OPEDUCA İstanbul gelişiminde iyi örnekleri oluşturarak ve deneyimlerini projeye dahil edilecek diğer okullar ile paylaşarak, OPEDUCA projesinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Okan Koleji’nin ardından OPEDUCA Projesi’ne dâhil olacak İstanbul’daki okullar, hem kendi yakın çevrelerindeki okullar ve kurumlarla işbirliği yapma hem de Avrupa’daki diğer proje ortakları ile iletişim kurarak küresel öğrenme imkânı bulacaklardır. Ayrıca OPEDUCA İstanbul Projesi’ne dâhil olan tüm okullar,  Avrupa’daki proje örneklerini inceleme şansına da sahip olacaklardır.

OPEDUCA projesinde okul için istenen profil özellikleri şöyledir:

 • Gerçek yaşamla bağlantılı
 • Evet ama’ demek yerine ‘neden olmasın!’ diyen
 • Bölgede eğitimsel bağlantı noktaları kuran
 • Girişimci takımların oluştuğu öğrenme ortamları.

Projenin uygulandığı bölge açısından kazanımlar: Bir OPEDUCA-bölgesinde, gençler yerel kültürün içinde, o bölgeye özgü avantajlar ve zorluklarla, yerel toplumda öğrenimlerini gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, öğrenciler bilim ve sanayi ile yakın işbirliği içinde,  OPEDUCA Projesi’nin küresel boyutuna dâhil olarak, kendi bilgi ve becerilerini mümkün olan en üst düzeyde geliştirebilecekleri uluslararası bir öğrenme alanına girerler. Yerelden küresele doğru uzanan OPEDUCA Projesi, UNESCO’nun 2015-2020 Küresel Eylem Planı ve Avrupa Birliği’nin temel politika hatları gibi çeşitli bölgesel ve uluslararası politika ve programlara cevap niteliğindedir.

OPEDUCA projesindeki okullar çevreyle, şirketler ve diğer kurumlar ile bağlantı kurar. Bu kurumların eğitim ve öğrenmeyi destekleyici önemli özellikleri şunlardır:

 • Mükemmel bilgi kaynakları
 • Ürünlerin değişimine, yeniliğine, süreçlere ve organizasyona odaklı
 • İş piyasası, piyasadaki iş gücü ve nitelik ihtiyacı
 • Şirketler personellerden değil girişimci insanlardan oluşur.
 • OPEDUCA Projesi okul içinde ve dışında, öğrencilere hizmet eder ve sürekli olarak öğrencilerin ve öğretmenlerin müşterek üretimine olanak sağlar.

Doç. Dr. Aytaç GÖĞÜŞ

Okan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

OPEDUCA Projesi Türkiye Koordinatörü

İletişim: Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tuzla Kampusu, Akfırat, Tuzla, Istanbul 34959

E-mail: aytac.gogus@okan.edu.tr  Tel: 216 677 1630-2211