• Sevgili Öğrenciler,
  Değerli Anne Babalar,

  Okan Eğitim Kurumları, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinden ve izinden bir an olsun ayrılmadan, bir üst akademik yaşantının alt yapısını oluşturacak bilgi, kültür, donanım ve değerler bütününe sahip olan, bilgiyi ve bilimi yaşama taşıyan, bireysel gelişimindeki gereksinimlerinin farkına varan, bu gereksinimleri karşılayacak duygusal yeterliliği ve becerisi olan, estetik ve etik değerleriyle evrensel düşünebilen gençler yetiştirir.

  Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, Yetenek Geliştirme Programı ile kendilerine sağlanan kulüp olanaklarıyla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor ve bilim alanlarında yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir. Okul müfredatımız, K12 yaklaşımıyla, anaokulundan liseye, yatay ve dikeyde birleştirilmiş bütünsel bir müfredattır. Konuları, tüm disiplinler entegre edilerek işleriz.

  Okan Eğitim Kurumları olarak, her çocuğun öğrenebileceğine, başarısız çocuk olmadığına ve öğrencinin öğrenme sonuçlarını ortaya çıkarabilmenin en önemli hedef olduğuna inanırız. Ölçme-değerlendirmede hedefimiz sadece sonuç değildir. Süreçte her öğrencinin gelişimini detaylı şekilde gözlemler, kaydeder ve ilgili kişilerle paylaşırız. Bu anlayışla, ilkokulda, Eğitimde Avrupa’nın en büyük ölçme ve değerlendirme kurumu olan Cito’nun Türkiye’nin yenilikçi ve önder bir yaklaşımla eğitim sistemimize sunduğu ilk ürün olan Öğrenci İzleme Sistemini okulumuzda uyguluyoruz. Aynı anlayışla, ortaokulda, Türkiye'nin saygın Ölçme Değerlendirme Merkezi ile çalışma kararı almış bulunmaktayız. Amacımız eğitim öğretimde ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak; ölçülebilir, elle tutulabilir veriler sunmaktır.

  Okulumuzda İngilizce çalışmaları sadece bir ders olarak değil, bir öğrenme ortamı, bir iletişim yolu olarak ele alınır. Dünyaca tanınmış yayın kuruluşları ile işbirliği içinde, Anasınıfında başlayan yoğun İngilizce ders saatlerimizde geliştirilmiş müfredatımız, alanlarında lisans diplomasına sahip yabancı öğretmenlerimiz ile Türkiye’nin saygın üniversitelerine öğrenim görmüş öğretmenlerimizle sınıflarımızda doğal bir İngilizce konuşma ortamı yaratılarak, öğrencilerimizin dili aktif olarak kullanmaları sağlanır. Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen öğretmenlerimizin liderliğinde gerçekleşen çeşitli aktivitelerle okul yaşamımız zenginleştirilir, birçok aktivite çift dilde yapılır.

  Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci yabancı dili eğitimine büyük önem veren okulumuz 1.sınıftan itibaren, seçmeli ders olarak Çince, Rusça, İspanyolca ve Fransızca eğitimine başlamaktadır. Okan Üniversitesi ile işbirliği yaparak, Konfüçyüs Kültür Merkezi ve Rus Kültür Merkezinden destek alır.

  Anaokulundan üniversiteye bütünlük taşıyan eğitim sistemi ile Okan Koleji; deneyimli eğitimci kadrosu ile geleceği yetiştiriyor. Her çocuğun, birer yıldız gibi ülkemizin geleceğini aydınlatacağınıza olan inancımız sonsuzdur.

  Sevgi ve Saygılarımızla...

 • Okan Koleji

  İlköğretim Okulu

  Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü Yanı
  34959 Akfırat / Tuzla / İSTANBUL

  Tel : (0216) 677 18 30 / 444 65 26
  E-Posta : info@okankoleji.com

 • Ders Zaman Çizelgesi

  1. DERS

   

  08.50- 09.30

   

  KAHVALTI

   

  09.30-09.50

   

  2.DERS

   

  09.50-10.30

   

  TENEFÜS

   

  10.30-10.40

   

  3. DERS

   

  10.40-11.20

   

  TENEFÜS

   

  11.20-11.30

   

  4. DERS

   

  11.30- 12.10

   

  TENEFFÜS

   

  12.10-12.15

   

  5.DERS

   

  12.15-12.50

   

  ÖĞLE YEMEĞİ

   

  12.50-13.30

   

  6.DERS

   

  13.30-14.10

   

  TENEFÜS

   

  14.10-14.15

   

  7.DERS

   

  14.15-14.55

   

  KAHVALTI

   

  14.55-15.10

   

  8.DERS

   

  15.10-15.50

   

  TENEFÜS

   

  15.50-16.00

   

  9. DERS

   

  16.00-16.40

   

  ÖĞRENCİ SERVİSLERİ KALKIŞI

  Pazartesi - Çarşamba - Cuma

   

  16.00

  Salı - Perşembe

   

  16.50

  Açıklamalar:

  1. Bu çizelge 08.09.2014-19 Haziran 2015 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalara göre geçerlidir.
  2. 29.09.2014-30.04.2014 tarihleri arasında Çarşamba günleri Etüde kalan öğrenciler kalan öğrenciler veli sorumluluğunda okuldan alınacaktır.
  3. Öğretmen servis çıkışları;
  1. 08.09.2014-29.09.2014/30.04.2015-26.06.2015 tarihleri arasında;

  Pazartesi ,Çarşamba, Cuma günleri  : 16.15

  Salı, Perşembe günleri                     : 17.00

  1. 29.09.2014-30.04.2015 tarihleri arasında;

   Pazartesi, Cuma günleri                 : 16.15

                     Salı, Çarşamba, Perşembe günleri   : 17.00

 • Okan eğitim kurumları olarak, yabancı diller bölümümüz sürekli gelişen dinamik yapısıyla, yabancı dil eğitimini en etkili şekilde gerçekleştirmek için yeni çağın gereklerine uygun materyallere ve kendini sürekli olarak geliştiren bir anlayışa sahiptir. Yoğun ve özverili çalışmalarının temelinde yatan en önemli amaç; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmaktır. Bu sınıf ortamlarının aynı zamanda kurumumuzun uluslararası bakış açısını yansıtan ve öğrencilerimizin anaokulundan itibaren İngilizce’nin yanı sıra 2. yabancı dili de en iyi şekilde öğretmeyi ve öğrencilerimizin çift dilli olarak okulumuzdan mezun olmalarına olanak sağlamaktır. Bu global anlayış çerçevesinde en etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen Türk ve yabancı öğretmen işbirliğine dayandığına inanmakta ve akademik çalışmalarımızı bu yönde planlamaktayız.

  1 - 4. sınıflar İngilizce programı, çok çeşitli özelliklere sahip öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla karma düzeyli bir yapıdadır. Konuşma, dinleme, okuma ve yazma dahil bütün dil becerileri PYP sorgulama üniteleri içinde geliştirilir. Öğrenciler, dil yapılarını ve kelimeleri bu üniteleri tecrübe ederek öğrenirler. Üniteler sırasında okunan gerçek çocuk kitapları, çocukların öğrendikleri ile yaşamları arasında bağlantılar kurmalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynar. Öğrenciler ayrıca, küçük gruplar halinde yapılan gözetimli okuma çalışmaları yoluyla kendilerine okuma stratejileri ve becerileri kazandıran bir okuma programı aracılığıyla okuma sevgisi geliştirirler. OKAN İngilizce programı öğrencilerde dilde akıcılık geliştirmelerinin yanı sıra, aynı zamanda onlara yaşam boyu sürecek yabancı dil öğrenme sevgisi aşılamayı ve uluslararası bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar.

  Öğrencilerin farklı öğrenme tarzlarına cevap vermek amacıyla çeşitli öğretim yöntemleri kullanılır. Bunlar;

  • Drama, rol yapma, canlandırmalar, anketler ve röportajlar gibi iletişimsel aktiviteler
  • Dil yapılarını ve kurallarını, kavramları ve fikirleri incelemek amacıyla gerçek çocuk kitapları kullanımı
  • Okuma ve anlama becerileri geliştiren bir okuma programı
  • Kurgu ve kurgu olmayan metinlerin çalışılması yoluyla yazma becerilerinin geliştirilmesi
  • Çeşitli teknolojilerin kullanımı
  • Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilmesi
  • Basit ve rutin durumlarda anlaşabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilmesi
  • Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilmesi


  Derslerimiz her zaman öğrenci merkezli olup, PYP felsefesi ve idealleri ile uyumludur.

  Ortaokul İngilizce programı, öğrencilerin iletişime dayalı dil becerilerinden sonra akademik İngilizce becerilerini edinmelerini sağlayarak onları lise yıllarında karşılaşabilecekleri zorluklara hazırlayan ilkokul ile lise arasında bir köprü görevi görür. Amacımız, öğrencilerimizin İngilizceyi daha akıcı ve doğru kullanmalarına olanak sağlamaktır. Program, ağırlıklı olarak okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi üzerine odaklanır. Öğrenciler, okuduklarını daha iyi anlamalarına, yorumlamalarına yardımcı olacak çeşitli okuma becerileri edinirler. Yazma konusunda ise öğrenciler, çeşitli yazı türlerini öğrenir ve amaca uygun olarak çeşitli yazı çalışmaları yaparlar.

  8.sınıfın sonunda öğrenciler, orta düzeyde olan İngilizce Yeterlilik Sınavı’na girerler. Bu sınav gerek okul bünyesinde gerekse okulumuzun yaptığı uluslararası sınavlar ile ölçülür. Öğrencilerin başarıları sertifikalandırılır.

  Ortaokul İngilizce programının hedefleri şöyledir;

  • Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilen,
  • Sıradan bir sohbette anadilinde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlayabilen,
  • Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilen ve güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilen
  • Farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilen bireyler yetiştirmek.


  Kitaplarımız

  Derslerimizde İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenler (ELT) ve anadili İngilizce olanlar için (non-ELT) hazırlanmış olan çok çeşitli materyaller kullanmaktayız. Kullandığımız her materyal İngilizce eğitim programımızı farklı bir yönden desteklemektedir.

  İngilizce Destek Programı

  Öğrencilerimiz yeni akademik yıla başladıkları ilk hafta seviye belirleme sınavına alınırlar. Seviye belirleme sınavları 2. sınıftan 6. sınıf sonuna kadar tüm sınıfları kapsamaktadır. Seviye sınavı sonucunda almış oldukları puanlara göre seviye sınıfına alınan öğrencilerimiz sene sonuna kadar onlar için hazırlanmış olan ayrı bir yoğunlaştırılmış müfredat doğrultusunda çalışmalarına devam ederler. Ara sınavlarda başarıları yüksek olan öğrencilerin durumları tekrardan gözden geçirilerek, seviye sınıfından alınarak kendi seviyelerindeki sınıflarda derslerine devam edebilirler. Seviye sınıflarında kullanılan kitaplar farklı olmayıp, Mayıs sonunda tüm sınıfların İngilizce düzeylerinin aynı seviyeye gelmesi planlanmıştır.

  İngilizce Danışmanlık Sistemi

  Okan ilkokul ve ortaokulunda 4, 5, 6, 7. ve 8.sınıflarımızda her öğrencimize bir danışman öğretmen yardımcı olmaktadır. Bu öğretmenlerimiz ve seviyeleri sene başında belirlenerek, akademik yıl içerisinde öğrencilerin ihtiyaçları olduğu konularda kendisi ve velilerimiz ile yakın temas halindedir. Yabancı dili öğrenirken desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizi seviye sınıfları haricinde danışman öğretmenlerimiz ek olarak oda çalışmalarına almakta ve derslerine daha iyi hazırlanmalarına olanak sağlamaktadır. Aylık olarak velilerimize bilgilendirme raporu sunan danışman öğretmenlerimiz, vermiş oldukları eğitim desteğinin de ne aşamada olduğunu, bu raporlar sayesinde takip etmektedir.

  JETSET

  Bir dünya devi olan 'Pearson' ile işbirliği yapan kurumumuz 2012-2013 eğitim öğretim yılında JETSET sınav merkezi olmuştur. Birleşik Krallık’ın en büyük üç belgelendirme kuruluşundan biri olan AQA tarafından 1994 yılından bu yana sunulan ve yılda 3 milyon adayın İngilizce yeterliliğini test eden JETSET sınavları artık Okan Koleji’nde uygulanacaktır. Dünyanın 130 ülkesinde,5000’den fazla sınav merkezi bulunan JETSET, yaş gruplarına göre JET (6-14 yaş) ve SET (14 ve üstü) olarak iki farklı başlık altında yürütülüyor. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na tam uyumluluk gösteren JETSET’te kendine özgü seviyeler sertifikalandırılarak tasdik edilmekte ve sertifikalar başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesindeki eğitim kurumlarında ve iş yaşamında tanınmaktadır.

  JETSET’i Farklı Kılan Nedir?

  JETSET’in yenilikçi bir yaklaşımı vardır; geliştir ve değerlendir.

  Görevler, aktiviteler ve sözcükler öğrencilerin kavramsal seviyesine uygundur ve bu sayede motivasyonu yüksek tutar. Öğrencilerin çalıştığı konular arasında ev, okul, seyahat, sağlık, insanlar, meslekler, toplum, ülkeler, vatandaşlık ve sahip olduğumuz haklar bulunmaktadır.

 • Öğrencilerimiz anaokulundan itibaren Rusça, Çince, İspanyolca ve Fransızca olmak üzere 2. yabancı dil tercihlerini yapmaktadırlar. Hedefimiz kendini ifade edebilen, sosyal sorumluluklarının bilincinde, sadece bir değil birkaç yabancı dile sahip bireyler yetiştirmektir. Ünite konularımızı drama çalışmalarıyla pekiştirerek, çocuklarımızın öğrendikleri dili doğal ortamda kullanma fırsatı sağlamayı, onların gelecekte de özgüveni tam bireyler olarak hayatlarına devam etmelerine olanak sağlamaktır.

  Avrupa dil kriterleri çerçevesinde Çince, Rusça, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere öğrencilerimizi anaokulu hazırlık sınıfından itibaren A1 - A2 - B1 seviyelerine hazırlamakta ve farklı dillerle beraber farklı kültürleri de tanımalarına olanak sağlamaktayız.

  Derslerimiz 4 dil becerisini içeren uygulamalar ile sürdürülmekte olup, ünite konularımız drama çalışmalarıyla pekiştirilmekte, çocuklarımızın öğrendikleri dile doğal ortamda kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Öğrenilen konular hafta sonu verilen ödevler ile pekiştirilmekte ve hafta içi kontrol edilerek değerlendirilmektedir. Dönemde 2 defa olmak üzere; konuşma, dinleme, yazma, okuma ve dilbilgisi becerilerini bir arada ölçen değerlendirme sınavları yapılmaktadır.

  2. Yabancı Diller Programı, yeni bir dilin tanıtımı ve gelişimi üzerine 'iletişime dayanan bir yaklaşımı kullanarak' odaklanır. Bu öğrenme yaklaşımına göre; sınıfta Çince, Rusça, İspanyolca ve Fransızca konuşma büyük önem taşır. Mülakat, anket ve drama gibi çeşitli stratejiler ile öğrencilerin yeni bir dili belirli bir amaç için kullanarak geliştirmeleri sağlanır. Temel amacımız, öğrencilere dinleme, okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmaktır. Öğrenciler yaparak, deneyerek ve öğrenme sürecine etkin olarak katılarak öğrenirler. Öğrencilerin yeni dilde kendilerini basitçe ifade edebilmeleri için gerekli olan sözcük bilgisini edinmeleri ve cümle kalıplarını öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bir başka amacımız da öğrencilerin yeni bir kültürü şarkıları, kutlamaları ve edebiyatı yoluyla tanımalarıdır. Dünya küreselleştikçe ve uluslararası alışverişler hızla arttıkça, öğrencilerimizin farklı dil ve kültürlerle günlük hayatlarında karşılaşmaları kaçınılmazdır. 'Yeni bir dil öğrenmek', küresel dünyada öğrencilerimizin etkin vatandaşlar olmaları için giderek önem kazanan en önemli unsurlardan biridir.

Güzel Sanatlar ve Spor

 • Küreselleşme, yaşam boyu eğitime artan gereksinim, iletişim teknolojilerindeki hızlı ve yoğun gelişme, ortaya çıkan bilgi toplumu yapısına uygun, evrensel değerlere açık, bilgi üretimine katkıda bulunabilen, bilgiyi yaratıcı bir biçimde kullanabilen, daha nitelikli insan yetiştiren bireyler yetiştirmektir. Eğitimin özünde bilgi ve becerilerle birlikte sosyal değerlerin de kazanılması vardır. Bu nedenle her çocuğun okulda alacağı eğitimin yanı sıra aynı süreç içerisinde sürdürebileceği ve boş zamanlarını değerlendirebileceği sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler içinde olması gerekir. Böylesi etkinlikler içerisinde görev veya rol alan çocuklar sosyal ve ruhsal bakımdan daha sağlıklı bir gelişme göstereceği gibi aynı zamanda aldıkları eğitimle derslerinde de daha başarılı grafikler çizeceklerdir.

  Beden Eğitimi

  Beden eğitimi derslerinin temel amacı; öğrencilerimizin zihin - beden bütünlüğünün gelişimine, bedensel koordinasyonuna, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmelerine, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisini ve güven duygusunu pekiştirmelerine yardımcı olmaktır.

  Sporda başarının en temel şartının spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirme ve eğitimlerle geliştirilmesidir. Bu nedenle oluşturulan Yetenek Geliştirme Programı, 1. sınıftan itibaren öğrencilerimizin beceri ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli branşlara yönlendiriyoruz.

  Spor yapan çocuklar kişisel deneyimlerini, yaratıcılıklarını geliştirir ve sorumluluk duygusu kazanır. Yardımlaşma ve işbirliği yapma, arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı gösterme gibi sosyal davranışlar kazanarak olumlu bir benlik gelişimi sağlar. Beden ve akıl arasındaki fonksiyonel ilişkiyi kapsayan bilişsel gelişim, duygusal ve sosyal gelişimi kapsayan duyuşsal gelişim, fiziksel yapıda ve sinir - kas işlevlerindeki değişim süreçlerini kapsayan psikomotor gelişim yönünden spor yapmayan çocuklara göre daha önde olur.

  Beden Eğitimi (1-3. Sınıflar) ders etkinliklerimiz;

  • Düzen Alıştırmaları temel eğitim çalışmaları
  • Basketbol temel eğitim çalışmaları
  • Voleybol temel eğitim çalışmaları
  • Jimnastik temel ve branş eğitim çalışmaları
  • Tenis temel eğitim çalışmaları
  • Yüzme temel eğitim çalışmaları
  • Beden Eğitimi (4. Sınıflar) ders etkinliklerimiz:
  • Düzen Alıştırmaları branş eğitim çalışmaları
  • Basketbol branş eğitim çalışmaları
  • Voleybol branş eğitim çalışmaları
  • Tenis branş eğitim çalışmaları
  • Yüzme branş eğitim çalışmaları


  Spor etkinliklerimiz;

  • Tüm sınıflarda yakar top turnuvası
  • Tüm sınıflarda şut atma turnuvası


  Müzik

  Müziğin temel eğitimindeki ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektedir. Çocuğun duyularını geliştirir (sesleri ayırt etme), algılama ve yineleme; yönergeyi anlama ve uyma, hatırlama, ezberleme; ses ve söz üzerinde dikkatini yoğunlaştırma; dinleme alışkanlığını geliştirme; parça bütün ilişkisini kavrama gibi duyusal ve bilişsel becerilerini geliştirir. Çocuk, dinlediğini duymak, duyduğunu anlamak gibi okuma yazmaya hazırlıkta önemli beceriler kazanır.

  Müzik dersi etkinliklerimiz;

  • Temel müzik bilgisi
  • Temel nota bilgisi
  • Repertuvar, solfej, ritmik çalışmaları
  • Enstrüman çalışmaları
    

  Görsel Sanatlar

  Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimizin algılama, düşünme, görsel, işitsel ve dokunsal eylemlerinde katıldığı süreç içinde; önce verilen konuyla ilgili beyin fırtınası ile etkinliğe başlanır, hayal eder, düşünür, araştırır, kişiselleştirir, hayallerini zihninde resmeder. Konu hakkında düşüncelerini sınıfça sözel olarak paylaşır, dramatize eder, gerekirse yazıya döker, şiirsel evrene dalıp, müziğin ritmiyle dolabilir. Konu ilgili taslak ve eskizini çizer, devamında temaya 2 ya da 3 boyutlu görsel sanat çalışmasına dönüştürür. Süreç bununla da bitmez. Ortaya çıkarılan ürünler üzerine paylaşımlar, eleştiriler ve farklı değerlendirme etkinlikleri yapılır. Son olarak da çalıştığı ürünleri sergiler.

  Görsel Sanatlar ders etkinlik çalışmalarımız;

  • Boyama çalışmaları,
  • Üç boyutlu maket ve kil çalışmaları,
  • Tuval çalışmaları gibi farklı türden birçok çalışmalar,

Yetenek Geliştirme Programı ve Kulüpler

 • DANS KULÜBÜ:

  Bu kulübü seçen öğrencilerimizin, fiziki ve kültürel gelişmesinin yanı sıra vücut ve beynin aynı anda kullanılması nedeniyle zihninin daha açık ve daha duyarlı olarak yetişirler. Öğrencilerimizi daha planlı ve programlı çalışmasını sağlarken, zamanı en iyi şekilde değerlendirmesine, kurallara uyum göstermesine daha disiplinli ve ölçülü yaşamalarına da önemli etkendir. Bu tür çalışmalar çocukların kendilerine olan öz güvenlerinin gelişmesini, utangaç veya çekingenlikten uzak, etkin bir egzersiz ile toplumda farklı bir yer edinebilmelerine sağlamaktadır.
  Dans etkinlik çalışmalarımız;
  Yıl sonunda yaptıkları gösterilerle kazandıkları becerileri davranışa dönüştürerek bir bütün halinde sunma imkânına sahip olarak performanslarını sergilerler.

  DRAMA KULÜBÜ:

  Bu kulübü seçen öğrencilerimiz, kendi özelliklerini ve potansiyelini fark etmelerini, kendisini daha iyi ifade etmesini, yaşadığı sorunlarla başa çıkabilecek duygu düşünce ve davranışlarını yönetmesini, işbirliği içinde olabilmesini, özgüvenini yüksek bireyler olarak yetişmesini sağlayarak kişilik gelişimlerine katkıda bulunabilmektir.
  Drama etkinlik çalışmalarımız;
  Dünya tiyatrolar gününde ve belirli gün ve haftalarda etkinliğimiz gösterime sunulur.

  SATRANÇ KULÜBÜ:

  Satranç dünyamızın masalından her hafta bir taşımızı tanıyıp her birine ait masallar dinleyerek sosyal ilişkilerinde dengeli, tutarlı, başkalarına karşı hoşgörülü ve anlayışlı oyuncular tanıyarak; oyun kurallarını ve özel stratejilerini öğrenerek çocuklarımızın bağımsız karar verme, çoklu düşünme, çözüm ve hedef odaklılık yönlerini geliştirmektir.
  Satranç dersi etkinlik çalışmalarımız;
  Boyamalar, eğlenceli aktiviteler ve özel satranç animasyonlarıyla içerikli çalışmalar.
  Satranç turnuvası

  JİMNASTİK KULÜBÜ

  Çocuklarımızın günlük yaşamsal hareketlerine paralel, spora yönelik hareketlerin geliştirilmesine ve pekiştirilmesine jimnastik branşı en etkin olanıdır. Jimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşının 3 yaş olduğu için tüm sporların öncesinde yer alabilen, olimpik bir branştır. Jimnastik, çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlar.
  Jimnastik dersi etkinlik çalışmalarımız;
  Çevremizde ve doğada yaşayan hayvanların yürüyüş taklitleri,
  Temel jimnastik duruşları,
  Temel jimnastik hareketleri,
  Çeşitli jimnastik aletleri ile seri çalışmaları yapılmaktadır.
  Belirli gün ve haftalarda performansımız sergilenir

  MÜZİK KULÜBÜ

  Bu kulübü seçen öğrencilerimiz istediği veya kendisine en uygun olan bir enstrümanı seçerek eğitim alır. Enstrüman eğitimi beyin ve nörolojik sistemleri gelişir. Müziği yaşamak, müzikle uğraşmak beyindeki motor sistemini başka hiçbir aktivitenin yapamayacağı şekilde geliştirir. Bilhassa erken dönemde piyano eğitimi matematikte, dolayısıyla fen dallarında çocukların üstün başarılar gösterdiğini ispatlamıştır. Enstrüman çalan öğrencilerin Spatial zeka, görsel dünyayı algılama, nesnelerin görüntülerini zihinde oluşturabilme ve farklılıklarını kavrama yetisi demektir. Bu sayede her şeyi algılama yetisi gelişmektedir.

  Müzik dersi etkinlik çalışmalarımız;
  Yıl sonu ve belirli gün ve haftalarda performanslarını sergiler.

  ROBOT KULÜBÜ:

  Bu kulübü seçen öğrencilerimizin bir grup halinde çalışarak bilgi paylaşımında bulunurlar ve bilgi alışverişinden doğacak olan farklı tasarımlar sunarlar. Gelişen robot teknolojisinde farklı ve gelişmiş robotlar üzerine çalışarak öğrencilerimizi proje tasarımına teşvik eder. Ayrıca proje tasarımının yanı sıra özgün tasarımlar ile farklı projeler ortaya çıkarmasını ve Ar & Ge projelerinin gelişimini sağlar.
  Robot dersi etkinlik çalışmalarımız:
  Öğrenciler,Danışman tarafından seçilen tasarımı oluşturur ve belirli gün ve haftalarda sergilerler

  FEN BİLİMLERİ KULÜBÜ:

  Bu kulübümüzün amacı hayatımızın bir parçası olan doğadaki canlı-cansız bütün varlıklar arası ilişkilerin aslında matematiksel ve bilimsel düşünme ile çok daha anlaşılır olduğu inancını geliştirmektir. Öğrencilerimizin kişisel becerilerinin ortaya çıkmasına yardımcı olunur. Deney – gözlem yaparak araştırma duygusunu geliştirmektir.
  Fen bilimleri dersi etkinlik çalışmaları:
  Yaş grubumuza ve ders içeriklerine göre çeşitli alanlarda deneyler yaparak; yaptığımız deneyleri gözlemleyerek sonuca ulaşmaktır. Daha sonra da bu deneyleri çevremizdekilerle paylaşmak ve onlara sunmaktır.

  AKIL OYUNLARI KULÜBÜ:

  Beynimizi geliştirmenin, zekâ gücümüzü artırmanın en etkin yolu beynimizi çalışmaktır. Bu da öğrenme, kitap okuma ve bulmaca çözmek ile gerçekleşir. ‘Akıl Oyunları’ Kulübünün amacı da, öğrencilere bulmaca çözdürüp, zekâ oyunları oynatarak, onların bütünsel ve parçalayıcı düşünmesini, problem çözme yeteneklerinin artırılmasını ve farklı düşünebilmesini sağlatmada yardımcı olmaktır.
  Akıl oyunları dersi etkinlik çalışmaları
  Yaş grubuna uygun materyaller ile eğlendirici, zekamızı ve yeteneklerimizi keşfedecek çalışmalar yapılır.

  ORİGAMİ KULÜBÜ:

  Kulübün amacı; öğrencilerimizin grup çalışması yapabilme; belirtilen yönergeleri sırası ile takip edebilme; el-göz koordinasyonunu geliştirebilme; dayanışma, yardımlaşma, paylaşma davranışlarını kazandırma, özgüven, kararlılık ve yaratıcılıklarını geliştirebilmektir. Origami kulübü olarak yıl içinde çalışma yapılmak üzere Sevgili Hayvan Dostlarımız”, “Çevremizin Güzellik Kaynağı Çiçekler,” “Çocuk ve Oyun”, “Evim ve Eşyalarım”, “Tatil Özlemi” temaları belirlenmiştir.

  Origama dersi etkinlik çalışmalarımız:
  Matematik Gününde ve Yılsonunda yapılan çalışmalar sergilenir.

  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ:

  Kulübü tercih eden öğrenciler bilgisayar kullanma becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra teknoloji araçlarını ders çalışma tekniği olarak uygulama olanağı bulurlar.
  Bilişim teknolojileri dersi etkinlik çalışmalarımız:
  Yılsonunda hazırladıkları projeleri öğretmen ve velilere sergilerler.

  İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ:

  Kulübün amacı; öğrencileri İngilizce konuşmak için cesaretlendirmek, öğrencilerin kendilerine güvenlerini arttırmak ve çeşitli alanlardaki yeteneklerini geliştirmek, İngilizce öğrenim sürecine katkıda bulunmak, öğrencileri tiyatro ile ilgili kalıplar ve tekniklerle tanıştırmak, tiyatroda kültürel farkındalık yaratmaktır. Kulüp öğrencileri yıl boyunca iki kez gösteri sunarlar.

  İngilizce drama dersi etkinlik çalışmalarımız:

  Yıl sonunda hazırladıkları çalışmalarını sergilerler.

  TENİS KULÜBÜ:

  Bu kulübü seçen öğrencilerimizin her spor da olduğu gibi tenis branşında da beden dengesini geliştirme imkanı bulur. Ayrıca el-kol-göz koordinasyonu gelişecek, buna bağlı olarak motor gelişimi ilerleyecektir. Bireysel ve grup oyunu imkanlarıyla çocuğa farklı sosyal deneyimler yaşaması için imkan sağlar. En önemlisi dikkat ve odaklanma becerisini geliştirir.

  Tenis dersi etkinlik çalışmalarımız:
  Burada öğrendikleri becerileri turnuva ortamında performansını sergilerler.

  GOLF KULÜBÜ:

  Bu kulübü seçen öğrencilerimizin her spor da olduğu gibi golf branşında da beden dengesini geliştirme imkanı bulur. Ayrıca el-kol-göz koordinasyonu gelişecek, buna bağlı olarak motor gelişimi ilerleyecektir. Bireysel ve grup oyunu imkanlarıyla çocuğa farklı sosyal deneyimler yaşaması için imkan sağlar. En önemlisi dikkat ve odaklanma becerisini, geliştirecektir. Centilmenlik ön plandadır. Rakibe ve sahaya karşı saygı üst sınırdadır.

  Golf dersi etkinlik çalışmalarımız:
  Burada öğrendikleri becerileri turnuva ortamında performansını sergilemektir.

Etkinlikler

 • 1.sınıf öğrencilerimiz, İngilizce derslerinde 4. IBPYP Sorgulama Ünitesi, Canlıların doğaya adaptasyonu kapsamında, hayvanların doğal yaşam alanları üzerine farklı çalışmalar yaptılar. Kendi oluşturdukları yaşam alanlarında, hayvanları yaşam alanlarına göre sınıflandırdılar.

  3. Sınıf öğrencilerimiz ile Dünyanın işleyişi teması altında, Doğal Afetler ünitesi kapsamında, meydana gelebilecek doğal afetlerde ihtiyaç duyabilecekleri afet çantalarımızı oluşturduk.

  4.IBPYP Sorgulama Ünitemiz Duygu ve düşüncelerimizi ifade etmede kullandığımız farklı iletişim yolları kapsamında 4.sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde Thinking Hats adlı etkinliği gerçekleştirdiler. Bu sayede,  hem İngilizcelerini  pratik edebilme  hem de duygu-düşüncelerini ifade etmede başvurabilecekleri farklı yöntemlerin olduğuna dikkat çekmiş oldular.

  4. Sınıf öğrencilerimiz İngilizce derslerinde, Dünya üzerindeki Kutlamalar adlı 3. IBPYP Ünitesi kapsamında farklı ülkelerdeki kutlamalar hakkında araştırmalar yaptılar. Bu araştırmaları sonucunda, kendi ülkelerindeki kutlamaların diğer ülkelerdeki kutlamalardan farklılık ve benzerliklerini tartışma fırsatı buldular. Daha sonra, Chinese New Year kutlamasında o ülkede sembol haline gelen Lantern etkinliğini yaptılar.

  2013 - 2014 Eğitim–Öğretim yılı Ocak ayında, koordinatör okul olarak başvurusunu yapmış olduğumuz uluslararası e-Twinning projemiz Magical Puppets Ulusal ajans tarafından onaylandı. Proje kapsamında, 2.sınıf öğrencilerimiz, farklı materyaller kullanarak kendi kuklalarını yaptılar ve bu kuklaları kullanarak karşılıklı diyaloglar oluşturdular. Bu esnada çekilen görsel ve videolar Litvanya, Polonya‘da bulunan proje ortağı okul öğrencileri ile paylaşıldı. Öğrencilerimiz, böyle bir projede yer almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorlar.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 • Okan Koleji Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Birimi olarak hedefimiz; gelişen ve değişen dünyada kendisini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan ve sorgulayan, kendisi ve çevresi ile barışık, yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan, karar verme ve sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip, kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştiren, başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş, araştıran sorgulayan, üretken ve mutlu, kendini gerçekleştiren bireylerin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Çalışmalarımız; psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları dikkate alınarak uygulanmaktadır. Bu hizmet alanlarından;

  • Psikolojik danışma hizmetleri kapsamında; öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak, okul sürecinde ve günlük yaşamlarında yaşadıkları problemlerin üstesinden gelme becerilerini kazanmalarında yardımcı oluyoruz.
  • Bireyi tanıma hizmetleri kapsamında; velilerimizle bireysel görüşmeler yapıyoruz. 'Öğrenme Stilleri Anketi' ve 'Problem Tarama Envanteri' uyguluyoruz. 'Dikkat Geliştirme' çalışmaları yapıyoruz.
  • Bilgi toplama ve yayma hizmetleri kapsamında; velilerimize yönelik olarak okulumuza uzmanlar davet ederek seminerler düzenliyoruz. Her ay Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Veli Bülteni hazırlıyoruz.
  • İzleme hizmetleri kapsamında; yaptığımız bireysel görüşmeler ve uyguladığımız testlerin sonucunda psikolojik danışma merkezlerine gönderilen öğrencilerimizde beklenen değişimin olup olmadığını, aileleriyle görüşüp takip ediyoruz.
  • Oryantasyon / duruma alıştırma hizmetleri kapsamında; yeni öğrencilerimize okulumuzun özelliklerini, bölümlerini, çalışanlarımızı (personel, yönetici, kat görevlileri...), fiziksel ortamı ve yapılan çalışmaları açıklayıp tanıtıyoruz. Okula uyum güçlüğü çeken öğrencilerimize destek veriyoruz.
  • Danışmanlık / konsültasyon hizmetleri kapsamında; öğretmenler ve yöneticileri bilgilendiriyoruz.
  • Araştırma / değerlendirme hizmetleri kapsamında; yapılan seminerlerin, hazırlanan raporların değerlendirmesini yapıyoruz.
  • Çevre ve veli ile ilişkiler kapsamında; veli toplantıları ve velilerimizle bireysel görüşmeler yapıyoruz.
  • 01
   Prş
   Resmi Tatil
  • 10
   Cmt
   Öğretmenler Kurul Toplantısı
  • 28
   Cmt
   Sivil Savunma Günü
  • 03
   Sal
   Deprem Haftası
  • 05
   Prş
   Girişimcilik Haftası
  • 08
   Paz
   Dünya Kadınlar Günü
  • 18
   Çrş
   Çanakkale Şehitleri Anma Günü
  • 27
   Cum
   Dünya Tiyatrolar Günü
  • 01
   Cum
   Emek ve Dayanışma Günü Resmi Tatil
  • 08
   Cum
   1. Sınıflar Bahar Şenliği
  • 29
   Cum
   Portfolyo Sunumu
  • 06
   Cmt
   İlkokul Yıl Sonu Gösterisi
  • 19
   Cum
   Karne Günü
  • 18
   Pzt
   2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı öğretmelerin okula dönüşü
  • 30
   Cmt
   30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 01
   Pzt
   Okul öncesi-1.-2.-3.-4.-5. ve 6. Sınıf Öğrencilerine Oryantasyon ve Yabancı Dil Eğitimi
  • 01
   Pzt
   1. Sınıf Veli Toplantısı
  • 02
   Sal
   Okul öncesi-1.-2.-3.-4.-5. ve 6. Sınıf Öğrencilerine Oryantasyon ve Yabancı Dil Eğitimi
  • 03
   Çrş
   Okul öncesi-1.-2.-3.-4.-5. ve 6. Sınıf Öğrencilerine Oryantasyon ve Yabancı Dil Eğitimi
  • 04
   Prş
   Okul öncesi-1.-2.-3.-4.-5. ve 6. Sınıf Öğrencilerine Oryantasyon ve Yabancı Dil Eğitimi
  • 05
   Cum
   1.-2.-3.-4.-5. ve 6. Sınıf Öğrencilerine Oryantasyon ve Yabancı Dil Eğitimi
  • 08
   Pzt
   Eğitim Öğretim Yılının Başlangıcı / 2., 3. ve 4. Sınıf Velileri ile Tanışma
  • 09
   Sal
   Sosyal Etkinliklerin Öğrencilere Tanıtımı
  • 10
   Çrş
   Sosyal Etkinliklerin Öğrencilere Tanıtımı
  • 11
   Prş
   Sosyal Etkinliklerin Öğrencilere Tanıtımı
  • 13
   Cmt
   2.-3. ve 4.Sınıf Velilerinin Bilgilendirme Toplantısı 10:00-12:00
  • 04
   Cmt
   Kurban Bayramı
  • 05
   Paz
   Kurban Bayramı
  • 06
   Pzt
   Kurban Bayramı / İstanbul'un Kurtuluşu
  • 07
   Sal
   Kurban Bayramı
  • 01-07
   Cmt - Cum
   Türk Harf Devrimi Haftası
  • 10
   Pzt
   Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü
  • 21
   Cum
   Öğretmenler Günü Kutlaması
  • 31
   Çrş
   Okan Eğitim Kurumları Yılbaşı Partisi