İnsan Kaynakları

OKAN KOLEJİ

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası 

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Çalışanlarımızın yetenek ve beklentilerine duyarlı, başarı odaklı ve ekip kültürünü destekleyen bir çalışma ortamı oluşturmak; bu çalışma ortamının sürekliliğini sağlamak için adil, şeffaf ve verimlilik esasına dayalı, çalışanlarımızın potansiyellerini sunmalarına olanak tanıyan ve geliştiren sistemleri kurmak ve geliştirmektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

“Önce İnsan” felsefesi ile Kurumun strateji ve hedefleri doğrultusunda vizyon ve değerleriyle uyumlu, yetkin ve adanmış çalışanlar ile birlikte kurumsallaşmayı destekleyici sistemleri kurmak ve yaşatmaktır.

İnsan Kaynakları Politikasının İlkeleri

İnsan Kaynakları politikasının uygulanmasında uyulacak ilkeler şunlardır:

 • İşin niteliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, çalışana yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme imkânları sunmak,
 • Çalışanı, kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar ederek görüş ve düşüncelerini paylaşmak,
 • Çalışanın çalışma ortamında mutlu olarak görevini yapabilmesi için ona uygun iş ortamını sunmak,
 • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine uygun görevlerde çalışmasını sağlayarak, çalışma verimini yükseltecek rotasyonlar yapmak,
 • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak,
 • Performansı yüksek olan çalışanlarımızın olanaklar ölçüsünde ödüllendirerek motive etmektir.

Siz de bu misyonun bir parçası olmak ve Okan Koleji ailesine katılmak istiyorsanız; aşağıdaki iş başvuru formunu doldurabilirsiniz ve özgeçmişinizi ekleyebilirsiniz.

Gücümüze Güç Katmak İster misiniz?

2024/2025 yılı için, büyüyen okulumuzda aşağıda yer alan kadrolar için başvuru kabul edilmektedir;

 • MÜDÜR
 • MÜDÜR YARDIMCISI
 • BÖLÜM BAŞKANI
 • PDR ÖĞRETMENİ
 • OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
 • SINIF ÖĞRETMENİ
 • İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
 • İNGİLİZCE NATİVE ÖĞRETMENİ
 • MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 • FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ
 • BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
 • FİZİK ÖĞRETMENİ
 • KİMYA ÖĞRETMENİ
 • BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ
 • TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
 • TDE ÖĞRETMENİ
 • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
 • TARİH ÖĞRETMENİ
 • COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
 • DİN KÜLTÜRÜ VE AH. BİL. ÖĞRETMENİ
 • FELSEFE ÖĞRETMENİ
 • GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ
 • MÜZİK ÖĞRETMENİ
 • BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
 • ÇİNCE ÖĞRETMENİ
 • ALMANCA ÖĞRETMENİ
 • İSPANYOLCA ÖĞRETMENİ
 • FRANSIZCA ÖĞRETMENİ
 • YÜZME
 • YARATICI DRAMA
 • SATRANÇ
 • DANS

İŞ BAŞVURU FORMU