İnsan Kaynakları

OKAN KOLEJİ

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası 

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Çalışanlarımızın yetenek ve beklentilerine duyarlı, başarı odaklı ve ekip kültürünü destekleyen bir çalışma ortamı oluşturmak; bu çalışma ortamının sürekliliğini sağlamak için adil, şeffaf ve verimlilik esasına dayalı, çalışanlarımızın potansiyellerini sunmalarına olanak tanıyan ve geliştiren sistemleri kurmak ve geliştirmektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

“Önce İnsan” felsefesi ile Kurumun strateji ve hedefleri doğrultusunda vizyon ve değerleriyle uyumlu, yetkin ve adanmış çalışanlar ile birlikte kurumsallaşmayı destekleyici sistemleri kurmak ve yaşatmaktır.

İnsan Kaynakları Politikasının İlkeleri

İnsan Kaynakları politikasının uygulanmasında uyulacak ilkeler şunlardır:

  • İşin niteliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, çalışana yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme imkânları sunmak,
  • Çalışanı, kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar ederek görüş ve düşüncelerini paylaşmak,
  • Çalışanın çalışma ortamında mutlu olarak görevini yapabilmesi için ona uygun iş ortamını sunmak,
  • Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine uygun görevlerde çalışmasını sağlayarak, çalışma verimini yükseltecek rotasyonlar yapmak,
  • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak,
  • Performansı yüksek olan çalışanlarımızın olanaklar ölçüsünde ödüllendirerek motive etmektir.
Siz de bu misyonun bir parçası olmak ve Okan Koleji ailesine katılmak istiyorsanız; aşağıdaki iş başvuru formunu doldurabilirsiniz ve özgeçmişinizi ekleyebilirsiniz.

Akademik Kadro Görevler

  • İlkokul Sınıf Öğretmeni
  • Anaokulu Rehber Öğretmeni
  • Almanca Öğretmeni
  • Müzik Öğretmeni


İŞ BAŞVURU FORMU