İlkokul

İlkokul

Okul Müdürümüzden

Değerli Anne Babalar,

Aydınlık Türkiye’mizin teminatı olan çocuklarımızı, Okan Eğitim Kurumlarında Atatürk ilkelerini, Cumhuriyetin değerlerini ve demokrasiyi içselleştirmiş, evrensel değerleri benimsemiş, ulusal kimliği ile gurur duyan, yabancı dili iyi kullanabilen, bilgiye ulaşmayı bilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı ve mutlu birer “Dünya Vatandaşı” olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız.

Günümüz bilgi toplumunda eğitimin amacı pek çok eğitim bilimcinin ifade ettiği gibi “bilgi edinmek ya da öğrenci davranışlarında toplum tarafından kabul gören istendik davranış değişikliklerinin oluşturulduğu bir süreç” değil, “ öğrencilere öğrenme arzusunu, bilgiye ulaşma yollarını ve aklını kullanabilmeyi öğretme sürecidir.” Bu bağlamda, öğrencilerimizi duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen, araştıran, sorgulayan ve sorunlara çözüm üretebilen, bilgiyi ezberlemeden yeniden yorumlayabilen analiz ve sentez yaparak edindiği bilgileri yaşam becerilerine dönüştürebilen öz güvenli, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetiştirmek temel hedeflerimizdendir.

Pandemi sürecinin getirdiği belki de en büyük yenilik olan uzaktan eğitim ve çok sayıda dijital öğrenme platformundan da yararlanarak öğrencilerimize hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan öğretim fırsatlarını bir arada sunarak; onlara 21.yüzyılın en önemli becerileri olan “problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, girişimcilik ve bilişsel esneklik” gibi en temel becerileri kazandırmayı hedefliyoruz.

Ünlü düşünür Confucius’un “Bana söylersen unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim ama öğrenme sürecine beni de katarsan anlarım ve öğrenirim” özdeyişinden hareketle, öğrenicilerimize sadece bilgiyi aktaran bir okul değil; onları öğrenmenin merkezine koyan, yaratıcılıklarını ortaya çıkarıp geliştirmelerine yani dünyayı kendi renklerine boyamalarına imkan veren bir eğitim öğretim ortamı ve okul iklimi sunuyoruz.

Yabancı dil bilmenin evrensel değerlere ulaşmada ve dünya vatandaşları yetiştirmede önemli bir araç olduğuna inanan Okan Eğitim Kurumları, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza anaokulundan itibaren İngilizce’nin yanında “Çince, Rusça, İspanyolca ve Fransızca” dillerinden birini ikinci yabancı dil olarak öğrenme imkânı da sunmaktadır.

Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alan Özel Okan İlkokulu; bireysel farklılıkları da dikkate alarak akademik başarıların yanı sıra öğrencilerde doğuştan var olan yetenekleri de ortaya çıkarma ve geliştirme imkânı sunarak onları spor ve sanatta da başarılı bireyler olarak yetiştirmek için çalışmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir; ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir.” Özdeyişi ve Okan Üniversitesi akademisyenlerinin bilimsel desteği ve Okan Eğitim Kurumlarının çağdaş vizyonu eğitim öğretim sürecinde bizim en büyük rehberimiz olacaktır.

Öğrencilerine; yüzmeden piyanoya pek çok olanağı sunabilen fizikî koşulları ve teknolojinin en gelişmiş olanaklarını kullanan, teknik donanımı ile ülkemizin en seçkin kurumlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Okan Eğitim Kurumları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istediği “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirmek amacıyla üzerine düşen toplumsal görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için yarının aydınlık Türkiye’sini kuracak çocuklarımıza çağdaş bir eğitim sunmaktadır.

Detaylı bilgi için sizlerle yüz yüze görüşmekten mutluluk duyacağım.

Saygılarımla,
Dr.Tuncay ŞAMDAN
Okul Müdürü