EUROPEAN SCHOOLS NETWORK - ESN

OKAN KOLEJİ

EUROPEAN SCHOOLS NETWORK - ESN

AVRUPA OKUL AĞI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM ve SEMİNER PROGRAMLARI

ESN nedir?

2006’da Finlandiya’da 7 lisenin oluşturduğu bir grubun, kardeş okullarının yani birlikte proje paylaştıkları ve öğrenci değişimi gerçekleştirdikleri yabancı okulların, çok milletli değişim ağı kurmalarını hedefleyerek geliştirdikleri; öğrencilerin 1-8 haftalık bir zaman diliminde okul değiştirebilmelerine ve anlaşma imzalayarak bu değişim programı esnasında birbirlerinin evlerinde kalabilmelerine olanak sağlayan programdır. https://www.esnetwork.eu/

Kısa bir süre için dahi olsa yabancı bir okulda derslere, etkinliklere katılmak ve ev sahibi ailenin yanında kalmak, öğrencinin sosyal yönünü ve kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirir, kendine güvenini pekiştirir. Hepsinden öte, bu, onların dünya görüşlerini kesinlikle değiştirecek ve onlara tamamen yeni bakış açıları kazandıracak bir deneyimdir. Bir başka kültürdeki insanların günlük yaşamlarını görmek için inanılmaz bir imkândır. Böyle durumlarda yeşeren arkadaşlıklar, bir ömür sürer.

Genel Amaç:

Genç neslin sosyal ve kültürel farkındalıklarını geliştirmek.

Okulumuzun Amacı: 

Öğrencilerimize öğrendikleri yabancı dili değişik ortamlarda kullanma, farklı kültürleri tanıma ve kendi kültürümüzü tanıtma fırsatını bilimsel projelerle desteklenmiş programlarla sunarak onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Hedefler: 

 • Yabancı dil kullanımını pekiştirmek / geliştirmek
 • Yabancı ailelerin yanında yaşanmasını sağlayarak kültürel paylaşım sağlamak
 • Karşılıklı güven yaratmak / dünya vatandaşı olabilmek için ülkelerarası kültür ağı kurabilmek
 • Müfredat paylaşımı ve gelişimi için ortak projeler üretmek
 • Farklı kültürlerdeki insanların bir araya gelerek takım ruhu ile çalışabileceği mesajını vermek

ESN PROGRAMLARI

Yukarıda bahsedilen amaçlara uygun olarak ESN çatısı altında bulunan okullar konferansta anlaşılan okullar ile 

 • a) ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI yapabilir
 • b) ÖĞRENCİ SEMİNER PROGRAMLARI yapmakla yükümlüdür. 

Okulumuzda ise “ESN SCIENCE FAIR” yapılmaktadır.

Her iki programa da öğrenciler yukarıdaki ölçütlere uygun olarak seçilirler. Aile ve öğrenci standart bir taahhütname imzalayarak gruplar oluşturulur.

(A) ESN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ve Proje Tabanlı Ziyaretler: 

Projelerin Ana Hatları:

 • Öğrencilere 4–5 proje konusu sunulacak ve öğrencilerin bu konulardan birini tercih etmesi, hazırlaması, sunması ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. 
 • Proje konuları fen bilimleri, sosyal, çevre ve kültürel konulara dair olacaktır. (Kültürel farklılıklar ve benzerlikler, festivaller, eğitim sistemleri, çevre kirlenmesi, çevre dengesinin bozulması, sağlıklı beslenme, su sorunları, gelenekler vb.)
 • Proje hazırlık aşaması, 10 saat üzerinden belirlenmiştir. Öğrenciler ülke ziyareti gerçekleştirmeden önce bu süreyi kullanacaklardır. Misafir öğrenciler, konularını ziyaret ettikleri ülkede eşleştikleri ev sahibi okul öğrencileri ile paylaşacaklar ve böylelikle projelerine son şeklini vereceklerdir. 

Projenin yapısı:

Seçilen projeler öğrenciler için; 

 • i. Eğlenceli,
 • ii. Anlaşılabilir,
 • iii. Başarılabilir,
 • iv. Etkili olmalıdır.

(B) ESN ÖĞRENCİ SEMİNER PROGRAMLARI ve Proje Çalışmaları;

Seminer programlarında öğrenciler belirli bir konu etrafında bir araya gelirler. Bu konular sosyal ve bilimsel konular olabilir. Anlaşma dili İngilizcedir. Her ülkeden gelen öğrenciler bulundukları süre içerisinde koordinatör okul ortaklarının ya da akranlarının evlerinde kalırlar. Seminer Koordinatörü olan okulda bulunarak daha önceden belirlenen konu tartışılır, uygulanır ya da takım çalışması ile ortak bildiri yayınlarlar. Aynı zamanda, okulun uyguladığı etkinliklere katılırlar. Ziyaretçi öğrenciler kendi ülkelerine ait kültürlerini, şehirlerini ve okullarını yapacakları bir sunumla, seminere katılan tüm ülke öğrencilerine yaparak ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunurlar. Bulundukları şehrin tarihi ve turistik alanlarını ve müzelerini ziyaret ederek ülkenin kültürü ile ilgili genel bilgiler edinirler. 

Öğrenci seminer programları genellikle tek yönlü programlardır. Öğrenci semineri uygulayan koordinatör öğrencileri havaalanında karşılayarak ve ailelere teslim ederek ziyaret süresince tüm ulaşımı sağlamakla yükümlüdür. 

Sonuç olarak ESN platformu üye ülkeler arasında öğrencilerin asıl anlamda kültürel farkındalığı arttırmak, birlikte takım ruhu içerisinde çalışarak proje üretmeyi hedefler. Öğrencilerimizin okul yaşamları boyunca deneyimleyecekleri anılarında yıllarca kalan, tecrübelerim ve gözlemlerimde ise öğrencilerin ileriki yaşamlarında da görüştükleri arkadaşlıkların temelini atarlar.

OKAN KOLEJİ
ESN Koordinatörü
Murat Genç

ESN OKULLARI:

ESN üye okulları güncel olarak 11 ülke ve 25 okuldan oluşmaktadır. 

Finland (6 Schools)

 • Kangasalan lukio Kangasala
 • Lempäälän lukio Lempäälä
 • Nokian lukio Nokia
 • Pälkäneen lukio Pälkäne
 • Valkeakosken lukio Valkeakoski
 • Ylöjärven lukio Ylöjärvi

Germany (3 Schools)

 • Carl-von-Ossietzky-Schule Wiesbaden
 • Helene-Lange-Schule Wiesbaden
 • Karl-von-Lutzenberger Realschule Zülpich

Hungary (1 School)

 • Babits Mihaly Gimnazium Budapest

Italy (4 Schools)

 • Istituto Superiore Statale "Serafino Riva" Sarnico
 • Liceo Scientifico «V. Volterra» Rome
 • DePindeo-Colonna  Rome
 • IIS “A. ZOLI” ATRI Atri

Netherlands (2 Schools)

 • Corderius College Amersfoort
 • Het Vlietland College Leiden

Portugal (1 Schools)

 • Escola Secundária D. JOÃO II Setúbal

Romania (1 School)

 • János Zsıgmond Unitarian Highschool Cluj-Napoca

France (1 School)

 • St. Louis – Ste Maria, France Marsaille

Polonya (1 School)

 • Bednarska Warsaw

Spain (2 School)

 • Colegıo Vırgen Del Carmen Cordoba
 • Safa FESD Madrid

Turkey (3 Schools)

 • Okan College Istanbul
 • Istek Belde Istanbul
 • İstek Atanur Oğuz Istanbul