Nakil Kayıt Kabul

OKAN KOLEJİ

Nakil Kayıt Kabul

Okan Koleji İlkokulu

Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde ve hükümleri ve resmi dengi okulların mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır. Okulun boş kontenjanlarına nakil yolu ile öğrenci alınıp alınmayacağı her yıl okul yönetimince belirlenerek ilan edilir. Okul Yönetimi isterse ara sınıflardaki boş kontenjanlara nakil yolu ile öğrenci almayabilir.

Kontenjan açığı bulunması halinde; Başvuranların sayısı
O sınıfa ait kontenjanı aşması durumunda; Öğrencinin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden, okul idaresi tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacak sınav sonucundaki sıralamaya göre kayıtları yapılır.

Okul Yönetimi nakiller için yapılacak sınav sonuçlarına göre hangi puanın üstünde yer alan öğrencilerin nakil alabileceğine karar verme hakkına sahiptir. Okul yönetimince belirlenen başarı şartını yerine getiremeyen öğrencilere kontenjan boş kalsa dahi nakil hakkı verilmez.

Yabancı uyruklu olup, okulumuzda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin başvuruları geçici kimlik numarası almaları şartı ile kabul edilir. Kayıt kabul koşullarına ek olarak kontenjan dahilinde nakil başvuruları kabul edilmektedir

NAKİL KAYIT BAŞVURU FORMU

Okan Koleji Ortaokulu

Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde ve hükümleri ve resmi dengi okulların mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır. Okulun boş kontenjanlarına nakil yolu ile öğrenci alınıp alınmayacağı her yıl okul yönetimince belirlenerek ilan edilir. Okul Yönetimi isterse ara sınıflardaki boş kontenjanlara nakil yolu ile öğrenci almayabilir.

Kontenjan açığı bulunması halinde; Başvuranların sayısı
O sınıfa ait kontenjanı aşması durumunda; Öğrencinin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden, okul idaresi tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacak sınav sonucundaki sıralamaya göre kayıtları yapılır.

Okul Yönetimi nakiller için yapılacak sınav sonuçlarına göre hangi puanın üstünde yer alan öğrencilerin nakil alabileceğine karar verme hakkına sahiptir. Okul yönetimince belirlenen başarı şartını yerine getiremeyen öğrencilere kontenjan boş kalsa dahi nakil hakkı verilmez.

Yabancı uyruklu olup, okulumuzda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin başvuruları geçici kimlik numarası almaları şartı ile kabul edilir. Kayıt kabul koşullarına ek olarak kontenjan dahilinde nakil başvuruları kabul edilmektedir

NAKİL KAYIT BAŞVURU FORMU

Okan Koleji Anadolu Lisesi

Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde ve hükümleri ve resmi dengi okulların mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır. Okulun boş kontenjanlarına nakil yolu ile öğrenci alınıp alınmayacağı her yıl okul yönetimince belirlenerek ilan edilir. Okul Yönetimi isterse ara sınıflardaki boş kontenjanlara nakil yolu ile öğrenci almayabilir.

Kontenjan açığı bulunması halinde; başvuranların sayısı
O sınıfa ait kontenjanı aşması durumunda; öğrencinin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki (Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım –Tarih – Coğrafya- Matematik- Fizik – Kimya- Biyoloji ve İngilizce) derslerinden, okul idaresi tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacak sınav sonucunda ki sıralamaya göre kayıtları yapılır.

Okul Yönetimi nakiller için yapılacak sınav sonuçlarına göre hangi puanın üstünde yer alan öğrencilerin nakil alabileceğine karar verme hakkına sahiptir. Okul yönetimince belirlenen başarı şartını yerine getiremeyen öğrencilere kontenjan boş kalsa dahi nakil hakkı verilmez.

Yabancı uyruklu olup, okulumuzda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin başvuruları geçici kimlik numarası almaları şartı ile kabul edilir. Yurtdışında öğrenim görmekte iken lise ara sınıflarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler; öncelikle kontenjan açığı olması şartı ile Anadolu Liseleri Nakil Yönetmeliğine göre değerlendirilerek yönetmeliğimizin 22/b, 22/c ve 22/d maddesine göre işlemleri yapılır. Kayıt kabul koşullarına ek olarak kontenjan dahilinde nakil başvuruları kabul edilmektedir.

NAKİL KAYIT BAŞVURU FORMU