Kurumsal İletişim

OKAN KOLEJİ

Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim Birimi; Özel Okan Eğitim Kurumlarının misyon ve vizyonu doğrultusunda, kurum içi ve dışı tüm sosyal paydaşlar nezdinde doğru algılanması, tanınması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmaktadır.

Özel Okan Eğitim Kurumlarının temel değerlerine uygun stratejik iletişim planı geliştirerek uygulayan birim; yazılı-görsel ve dijital iletişim desteği vermek, içerik yönetimi yapmak, kurum içi ve dışı organizasyon ve etkinliklerin yönetimini gerçekleştirmek, medya, reklam, kampanya ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek gibi tüm bütünleşik pazarlama iletişim faaliyetlerinin hayata geçmesini ve kontrolünü sağlamaktadır.

Kurumsal İletişim Birimi kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmektedir. Okan Koleji web sitesi panelini yöneterek kurum içi-dışı duyuruları yapmakta, etkinlik görsel içeriklerini güncellemektedir. Sosyal medya paylaşımları yapmakta olup yazılı ve görsel basını takip etmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerini yürütmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetlerini planlayıp, değerlendirmekte, iletişim faaliyet raporunu kurumsal iletişim planına uygun olarak hazırlamaktadır. 

Kurumsal İletişim Birimi kurumun görünen yüzüdür. Departman olarak sorumlulukları ile kurumun sürdürülebilir başarısı için önemli ve kilit bir rol oynamaktadır. Kurum dışındaki paydaşlarla etkili iletişim stratejisi geliştirerek yönetmeyi sağlamaktadır. 

Kurumsal İletişim Birim Sorumlusu
Müge ÖZGÜR DOĞANCI
muge.doganci@okankoleji.com
Tel: 0216 677 18 30 / 1087

Grafik Tasarım Uzmanı

Meltem DEVRİM
meltem.devrim@okankoleji.com
Tel: 0216 677 18 30 / 1071