: (0216) 677 18 30
Geleceğinizi Yetiştiriyoruz
/ okankoleji

Ataşehir Kampüsü 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı E-Twiinning Projeleri

PROJE 1 WORDOBOTS
PROJE HAKKINDA: 5. Ve 6.sınıf öğrencilerimizle her ay ünitelerimizde geçen kelimeleri eğlenerek, web araçlarını(web tools) kullanarak ve poster çalışmaları yaparak ve oyunlar oynayarak öğreniyoruz. Eylül ayında robotlarımızı tasarladık ve öğrendiğimiz kelimelerle acıkan robotlarımızı doyurduk. He ayın sonunda kelimeleri öğrenen öğrencilerimiz kendi tasarladığımız rozetlerimizi kazanıyorlar. Projenin sonunda E-sözlük ya da normal sözlük oluşturacağız. Aktivitelerimizi her ay sonunda twinspace sayfasında paylaşacağız. Proje ortaklarımız Romanya,Polonya,Hırvatistan,Ukrayna,İspanya,Türkiye.
Sevgili öğrenciler, robotlarımız acıktı haydi onları aylık yeni kelimelerimizle besleyelim
PROJENİN AMACI: Projemiz ile disiplinler arası çalışmalar yaparak diğer derslerimizle ortak kelimelerimizi öğreniyoruz. Ayrıca, projemiz ile çoklu zeka çalışmaları da yapmaktayız. Yeni kelimeler öğrenirken, sözel / dilbilimsel zekalarını geliştirirler. Görsel / mekansal ve mantıksal / matematiksel zekalarını geliştirmek için posterler ve bazen 3D modeller oluşturacaklar.
Müzikal zeka için öğrendikleri yeni kelimelerle ilgili bir şarkı yazacaklar ve bedensel kinestetik alanlar için tabu ve müzikal top oyunu oynadıklarında hareket edecekler.
Yeni kelimeler öğrenmek her yönden gelişmek demektir.
About the project
We will teach our students fifteen new words. We will choose those words according to our units every month and help them use web tools or sometimes create posters, play games.
First, in September we will design a big robot on the wall to use it until June and in October we will start teaching new words. Words are all up to you depends on your units and the ages of your students. When they learn the words given, they will get an accessory at the end of the month.

“Dear Students! Your wordobot is so hungry! Feed it monthly to complete all missing parts!”
AIMS
This project is interdisciplinary that they will learn words about history, geography, maths, etc. Moreover, it includes most of the multiple intelligences. While they learn new words, they develop their verbal/linguistic intelligence. They will create posters and sometimes 3D models to enhance their visual/spatial and logical/mathematical intelligence.
They will write a song related to new words they learn for musical intelligence and they will act out when they play taboo and musical-ball-game which is bodily-kinesthetic and interpersonal. Naturalistic intelligence will be awakened when they learn words about nature.
Learning new words means developing in all ways.

PROJE 2 BIMONTHLY MAGAZINE
PROJE HAKKINDA:7.Sınıflarımız ile bu yıl BIMONTHLY MAGAZINE adlı etwinning projemizi yapıyoruz. Proje ortaklarımız Romanya,Hırvatistan,Slovakya,Sırbistan. Bu projede öğrenciler web araçlarını(web tools) kullanıp disiplinler arası çalışmalar yaparak tarih,coğrafya,müzik,edebiyat gibi farklı alanlarda bilgi edinirler. Diğer ülkelerdeki ortaklarımız ile fikir alışverişlerinde bulunarak başka ülkelerin kültürlerini öğrenmiş olacaklardır. Ortaklarımız ile çalışmalarımızı Google documents ortak alanda paylaşarak ay sonunda dergimizi oluşturacağız.
About the project
This project is to help students search for information about History, Literature, Music, hobbies, interests as much as any important events related to the date of the issue to develop their verbal and visual intelligence and support them to discover new ideas.
In October and November issue World Animal Day is one of the contents – they will create posters for the magazine and because the magazines will be both local and European; as Turkey we will write poems about our Republic Day. Every magazine has its own type. October&November History and Literature; December&January Music and Celebrations; February&March Maths and Art; April&May Hobbies and Interests.
AIMS
This project is interdisciplinary. Students will be able to design and create their own bimonthly issues together with other countries so they will exchange ideas while getting to know other cultures reading poems, stories or essays about their History, Music, Literature or globally important events such as Earth Day or İnternational Children’s Book Day. They will express themselves while writing or even painting related to those months’ topics.

PROJE 3 FLAT STANLEY
PROJE HAKKINDA:5.Sınıflarımız ile FLAT STANLEY karakterlerimizi oluşturduk ve karakterlerimizi anlatan paragraflarımız ve FLAT STANLEY karakterlerimizi proje ortağımız İTALYA’ya gönderdik. Onlarda bizimle kendi FLAT STANLEY karakterlerini paylaşacağız. İtalya’daki ortaklarımız ile video konferans yapacağız, böylece karşılıklı farklı kültürleri tanıyıp benzerlikler ve farklılar üzerine konuşmuş olacağız.
About the project
Each class sends in an envelope a couple of characters inspired by “Flat Stanley”, by Jeff Brown, to discover Europe. In the envelope will be a paragraph in which students will write about their flat stanley.
AIMS
The main objective of this project is to enable children to become aware of different cultures and their commonalities and differences. Throughout the school year, each group will be able to present the traditions related to the period. Children will be invited to communicate with each other via twinspace, collectively or individually.
OUR FLAT STANLEY CHARACTERS