: (0216) 677 18 30
Geleceğinizi Yetiştiriyoruz
/ okankoleji

ESN-Öğrenci Değişim ve Seminer Programları

Okulumuz, küreselleşen dünyamızda öğrencilerimize öğrendikleri yabancı dili/dilleri, farklı kültürleri tanıyarak değişik ortamlarda kullanma fırsatı yaratmak; öğrencilerimizin dünya vatandaşı olabilmeleri için ülkelerarası kültür ağı oluşturmak; farklı kültürlerdeki bireylerin bir araya gelerek takım ruhu oluşturmalarını ve bu bağlamda hazırlayacakları bilimsel projeler ile topluma katkıda bulunmalarını sağlamak; öğrencilerimizin uluslararası platformlarda kişisel gelişimlerini zenginleştirmek; ülkelerini ve bizleri başarıyla temsil eden bireyler yetiştirmek amacıyla, “ESN-Öğrenci Değişim ve Seminer Programları” uygulamaktadır.

Okan Eğitim Kurumları, Avrupa Birliği üyelerinden 12 ülke ve 25 okul arasında imzalanan anlaşmalar ile “European Schools Network (Avrupa Okul Ağı)” Öğrenci Değişim Programı kapsamında sosyal, kültürel ve fen bilimleri alanında takım çalışmasının en güzel örneklerini vererek, ortak projeler yürüteceklerdir. (https://www.esnetwork.eu/)

Öğrencilerimiz, ortaklarının evlerinde kaldıkları süre içerisinde; ailelerin birer ferdi gibi davranarak, birlikte yemek yiyerek, eğlenerek ve dinlenerek onların sahip oldukları yaşam kültürünü; okulda bulundukları zaman içerisinde ise eğitim ve öğretim ortamlarını, bizzat sınıflarında bulunmak suretiyle, yakından izleme fırsatı yakalayacaklardır.

Öğrencilerimizin lise öğrenimleri boyunca en az bir defa olmak üzere yurt dışı değişim, öğrenim ve proje programlarından birinde yer almaları özgüveni gelişmiş, evrensel kimlikli, lider bireyler yetiştirmek üzere geliştirdiğimiz eğitim hedeflerimize de büyük katkı sağlayacaktır.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı

ESN ÖĞRENCİ SEMİNER PROGRAMLARI

No Country / City School Name Project Name Date of the Program Öğr./ Öğrt.

Sayısı

1. HOLLAND / Amersfoort Corderius College DUTCH FILM WORKS Feb 17-21, 2020 2 / 1
2. HOLLAND / Amersfoort Corderius College KORFBALL SPORTS

PROJECT

Feb 17-21, 2020 2 / 1
3. ITALY / Sarnico Istituto Superio re

Serafino R iva

ALL AROUND THE TABLE 15-21 March 2020 4 / 1
 

4.

 

SPAIN / Córdoba

 

Colegio Virgen del Carmen,

HEROES AND HEROINES

OF PEACE (Melting Pot Of Three Cultures)

 

15-21 April 2020

 

3 / 1

5. POLAND / Warsova I SLO Bednarska ECO XPERIENCE 19-26 April 2020 2 / 1
6. PORTUGAL / Setubal Escola Secundária D. João II

– Setúbal

OPEN AIR ACTIVITIES 20-26 April 2020 2 / 1
7. HUNGARY/ Budapest Babits Mihály Gimnázium SOCIAL PROJECT 2-9 May 2020 2 / 1
8. FRANCE / Marseille Gignac St. Lo uis – Ste.

Marie

SEA SPORTS 1-7 June 2020 3 / 1
9. HOLLAND / Amersfoort Corderius College LEAPHY 2-5 June 2020 2 / 1
10. GERMANY / Zülpich KvL-Realschule SPORTS CAMP 8 – 12 June 2020 4 / 1
11. ROMANIA /

TRANSILVANIA / CLUJ

János Zsigmond Unitarian

High School

TRANSYLVANIA, HOME

OF TRADITIONS

20-26 September

2020

4 / 1
12. ITALY / Atri Istituto Sup. A. Zoli Abruzzo is fOODantastic! 28 Sept.-2 Oct.2020 2 / 1
13. POLAND / Warsow, Bednarska First Charter

High School

NEVER AGAIN WW-II 11-18 Oct 2020 3 / 1

Listede bulunan tüm programlar, öğrenci seminerleri olup, kültürlerarası ortak proje üretilecek ve paylaşımlarda bulunulacaktır. Bu programlara katılan öğrencilerimizin ve 4- 9 Mayıs 2019 tarihinde okulumuzda gerçekleşecek “ESN Science Fair”e katılan yabancı öğrencileri evlerinde misafir etmeleri beklenmektedir.