Okan Eğitim Kurumları İyi Örnekler Sunumlarını Öğretmen ve Yöneticilerimiz Gerçekleştirdiler

OKAN KOLEJİ

Okan Eğitim Kurumları İyi Örnekler Sunumlarını Öğretmen ve Yöneticilerimiz Gerçekleştirdiler

Okul yöneticilerimiz ve tüm akademik kadromuzun katılımıyla “Okan Eğitim Kurumları İyi Örnekler Sunumlarının” gerçekleştirildiği hizmet içi eğitimlerimizi gerçekleştirdik.

Hizmet içi eğitim seminerlerimiz Genel Müdür Yardımcımız Şirin Güney Özenç’in sunumuyla başladı. Güney Özenç  “Eğitim Yeni Trendler” konulu sunumunda dünya’dan çeşitli eğitim uygulamalarını ele alarak, Z kuşağına yönelik yeni eğitim trendleri ile ilgili bilgiler aktardı. “PISA ve TIMSS İncelemesi” konulu sunumunda uluslararası sınavlar detaylı incelenerek  soru tarzları değerlendirildi. “Veli İlişkilerinde Dunning Kruger Etkisi” konulu sunumunda ise Nobel Ödüllü Dunning Kruger etkisinden bahsedilerek veli İlişkileri  ve eğitimdeki yansımaları üzerinde duruldu.

Tuzla Kampüsü İlkokul Müdürümüz Dr.Tuncay Şamdan  “Çatışma Yönetimi ve Etkili İletişim” konulu sunumunda daha verimli ve etkili bir eğitim öğretim ortamı için yapılması gerekenler hakkında bilgi aktardı.

Sınıf öğretmenlerimiz Belkıs Ertosun ve Ceren Kırdınlı “Çocuklar İçin Felsefe” konulu sunumunda çocuklar için felsefe oturumlarının nasıl yapılacağını anlatarak oturumlarda kullanılacak yol ve yöntemlerle ilgili deneyimlerini paylaştı.

Fen bilimleri öğretmenimiz  Gülşah Mert  “Öğretim Yöntem ve Teknikleri- 6 Şapka” konulu sunumunda öğretmenlerin günlük hayatta ve sınıf içinde kullanabilecekleri metodları anlattı. Tuğçe Demirkol’un  “Dijital Öğretim Kaynakları” konulu sunumunda ise  öğretmenlerimize ders esnasında kazanımını pekiştirebilmek ve zenginleştirmek için kullanabilecekleri dijital interaktif uygulamalar ele alındı.

Kimya öğretmenimiz Şule Erciş Wordart ve edpuzzle programlarını  tanıtımını gerçekleştirerek Wordart ile çalışma sayfası hazırlama, edpuzzle’da sınıf açma, sınıflara video yükleyip ödev verme konularında sunum  geçekleştirdi.

Sınıf Öğretmenlerimiz Oktay Uzun ve Eda Kaşaltı  “Dijital Öğretim Kaynakları (Web 2.0 araçları)” konulu sunumlarında ders içi veya ödev hazırlamada WEB 2.0 araçlarından nasıl yararlanılacağına dair örnekler verdiler. Kübra Çağlar Çim ise“Temel Soru Hazırlama Eğitimi” konulu seminerinde  sınav değerlendirme sorularını hazırlama aşamasında dikkat edilmesi gereken kazanım odaklı çalışmalardan bahsetti.

Ortaokul-Lise Rehber öğretmenlerimiz  “Davranış Geliştirme Uygulama Değerlendirmeleri” konulu seminerlerinde  Okan Eğitim Kurumları davranış geliştirme sürecinin uygulama aşamalarını açıklayarak uygulamaya başlamış olan öğretmenlerimizin geri bildirimleri ile detaylı analizler gerçekleştirdiler.

İngilizce Öğretmenimiz Ahu Uzunoğlu ise gerçekleştirdiği hizmet içi eğitim sunumunda “Yabancı Dilde Etkili Sınav Hazırlayabilme Yöntemlerini” öğretmenlerimizle paylaştı.

Aynı zamanda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Akademik eşgüdüm toplantımızı gerçekleştirdik. Okul müdürlerimiz, bölüm başkanlarımız  ve müdür yardımcılarımızın katılımı ile tüm zümrelerimiz akademik programımızın uygulanmasını, eğitim sürecimize olan yansımalarını değerlendirdiler. Yapılacak olan çalışmalar üzerinden değerlendirmelerde bulundular.

3 gün boyunca süren eğitimlerimiz sonunda tüm yönetici ve öğretmenlerimiz bilgilendirici eğitim sunumları ile hizmet içi eğitim süreçlerini tamamladılar.