: (0216) 677 18 30
Geleceğinizi Yetiştiriyoruz
/ okankoleji

European School Network (Avrupa Okul Ağı) Programına Kabul Edildik

Okan Kolejinde yürüttüğümüz Uluslararası Programlara yeni bir halka eklemek amacıyla, okulumuz 2-5 Ekim 2019 tarihinde Portekiz’de yapılan 13. ESN Konferansına davet üzerine katıldı. Konferansta, okulumuzun tanıtımını Sayısal Dersler Bölümü Başkanı Sayın Murat Genç yapmıştır.
Okulumuzun amacı, öğrencilerimize öğrendikleri yabancı dili değişik ortamlarda kullanma, farklı kültürleri tanıma ve kendi kültürümüzü tanıtma fırsatını bilimsel projelerle desteklenmiş programlarla sunarak onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktır.
Avrupa Okul Ağı Programlarıyla öğrencilerimizin kültürel farkındalıklarının arttırılmasını hedefliyoruz.

Gelecek öğretim yılında öne çıkan öğrenci seminerleri:

Finnish Nature Experience and Nordic Winter Activities (Finland), All Around the Table (Italy), Science Fair (Turkey), Sea Sports Activities (France), Social Project (Hungary), Eco Experience and Never Again (Poland), Leaphy and Dutch Film Works (Netherlands), Heroes and Heroınes Of Peace (Spain), Sports Camp and School Against Racism (Germany)

EUROPEAN SCHOOLS NETWORK (ESN) ÖĞRENCİ DEĞİŞİM ve SEMİNER PROGRAMLARI
ESN nedir?

2006’da Finlandiya’da 7 lisenin oluşturduğu bir grubun, kardeş okullarının yani birlikte proje paylaştıkları ve öğrenci değişimi gerçekleştirdikleri yabancı okulların, çok milletli değişim ağı kurmalarını hedefleyerek geliştirdikleri; öğrencilerin 1-8 haftalık bir zaman diliminde okul değiştirebilmelerine ve anlaşma imzalayarak bu değişim programı esnasında birbirlerinin evlerinde kalabilmelerine olanak sağlayan programdır.
Kısa bir süre için dahi olsa yabancı bir okulda derslere, etkinliklere katılmak ve ev sahibi ailenin yanında kalmak, öğrencinin sosyal yönünü ve kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirir, kendine güvenini pekiştirir. Hepsinden öte, bu, onların dünya görüşlerini kesinlikle değiştirecek ve onlara tamamen yeni bakış açıları kazandıracak bir deneyimdir. Bir başka kültürdeki insanların günlük yaşamlarını görmek için, inanılmaz bir imkândır. Böyle durumlarda yeşeren arkadaşlıklar, bir ömür sürer.
Genel Amaç:
Genç neslin sosyal ve kültürel farkındalıklarını geliştirmek.
Okulumuzun Amacı:
Öğrencilerimize öğrendikleri yabancı dili değişik ortamlarda kullanma, farklı kültürleri tanıma ve kendi kültürümüzü tanıtma fırsatını bilimsel projelerle desteklenmiş programlarla sunarak onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Hedefler :

Yabancı dil kullanımını pekiştirmek / geliştirmek
Yabancı ailelerin yanında yaşanmasını sağlayarak kültürel paylaşım sağlamak***
Karşılıklı güven yaratmak / dünya vatandaşı olabilmek için ülkeler arası kültür ağı kurabilmek
Müfredat paylaşımı ve gelişimi için ortak projeler üretmek
Farklı kültürlerdeki insanların bir araya gelerek takım ruhu ile çalışabileceği mesajını vermek