Öğrencilerimiz Sürücüsüz Araç Projesi OPINA ile İlgili Bilgi Sahibi Oldular

OKAN KOLEJİ

Öğrencilerimiz Sürücüsüz Araç Projesi OPINA ile İlgili Bilgi Sahibi Oldular

7. sınıf ve lise öğrencilerimiz İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih BİLGEN ile “OPINA İstanbul Okan Üniversitesi sürücüsüz araç projesi” konulu online söyleşide buluştu. 

OPINA projesinin genel hedefi; Start-Up’lar, KOBİ’ler, üniversiteler ve endüstri için, yenilikçilerin genel bilgi birikim düzeyini ve rekabet gücünü arttırarak bölgenin ve Avrupa Birliği’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyecek yüksek teknoloji ve yeni katma değerli teknolojiler ile ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilebileceği bir bilim, teknoloji ve inovasyon ekosisteminin oluşturulmasıdır.

Sayın Bilgen söyleşide; açık inovasyon, OPINA uluslararası sürücüsüz araç projesi ve neden sürücüsüz araç projesinin geliştirildiğine dair sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Semih BİLGEN sunumunda; “Sürücüsüz araçların sürücülerin dahi yapamadığı işleri yaptığından ve kaza oranını, çevre kirliliğini en aza indirgediğinden bahsederek yol alt yapısı üzerinde de çalışıldığına dair bilgiler verdi. Sürücüsüz araçların eyleme geçebilmesi için araç içi bilgisayarın karar verip gaz motoru, fren motorunu devreye sokması gerektiği bilgisini veren Bilgen, sürücüsüz araçlarda algının başarılı olması amacıyla stereo kamera, GPS bağlantısı ve dinamik harita bulunduğunu belirtti.”

İstanbul Okan Üniversitesi, Türkiye’de akıllı ve bağlantılı araçlar araştırma grubunu kuran ilk üniversite olmuş ve o tarihten bu yana ülkenin ilk otonom aracı OKANOM’a öncülük etmiştir. Üniversite, 2009 yılında 12 araştırma merkezinden biri olan Ulaşım Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (UTAS) hizmete açmış ve o tarihten bu yana Avrupa Birliği ve TUBİTAK’tan (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) birçok hibe almaya hak kazanmıştır.