Genel Müdür Yardımcımızdan

OKAN KOLEJİ

Genel Müdür Yardımcımızdan

Geleceğimizi Yetiştirme Sorumluluğu
Okan Eğitim Kurumları  geleceği  yetiştirme misyonunun heyecan ve sorumluluğu ile yola çıkmıştır.

Okan Koleji anaokulundan üniversiteye kadar tüm kademelerde yapılanmıştır. Okan üniversitesinin 14 yıllık akademik birikimi, sosyal ve fizikî alt yapı olanaklarından da aldığı güçle ülkemizin geleceği olacak  bireyler  yetiştirmektedir. Bugün Tuzla ve Ataşehir’deki tam donanımlı kampüslerimizde; Ulu Önder Atatürk’ün çağdaşlaşma vizyonu doğrultusunda, ülkemizi dünyanın en önde gelen ülkeleri seviyesine taşıyacak, demokrat, laik, aklın, bilimin ve hukukun üstünlüğüne inanan, öz güvenli, girişimci bireyler yetiştiriyoruz. Tüm öğrencilerinin yapabileceklerine, başarabileceklerine inanan ve buna göre yapılandırılan öğrenme iklimimiz, alanında yetkin birikimli eğitim öğretim ve yönetim kadromuz yarattığı sinerji ile uluslararası standartta kaliteli eğitim ve öğretim üretmektedir. Biz mezunlarımızın özgüveni yüksek, başarılarından motive olan, olabileceklerinin en iyisi olma istek ve çabasını daima koruyan bireyler olmalarını hedefliyoruz. Onların potansiyeline inanıyor ve güveniyoruz. Bireysel farklılıklar ve yeteneklerini geliştirirken, öğrenerek eğlenen, yaparak, yaşayarak kendilerini  ve hayatı keşfetmeleri için  cesaretlendiriyoruz.

Bize göre okul seçimi hayatın en önemli seçimlerindendir. Çünkü eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Okulda eğitim (örgün eğitim) dönemi, yaşam boyu öğrenmenin kısa bir kesiti olmakla beraber, bireyin gelecekteki başarı ve mutluluğunun temelidir. Bu dönemde çocuklarımız bir yandan doğuştan gelen potansiyellerini geliştirip hayata hazırlanırken diğer yandan da insanlığın bilgi,  kültür ve tecrübe birikimini özel yapılandırılmış öğrenme yaşantıları yoluyla deneyimliyorlar.  Birey bir yandan kendisini yaşadığı toplumu tanımakta, ülkesinin değerleri ve vatandaşlık kimliğini benimsemektedir. Diğer yandan da insanlık bilinci, doğa duyarlılığı, temel yaşam becerileri ve meslekî yeterlilikler kazanmaktadır.  Çocuklarımıza bu yeterlilikleri; güçlü bir ebeveyn desteği, iyi yapılandırılmış öğretim programları, eğitim öğretim ortamı ve nihayet bunu işletecek güçlü öğretmen ve yönetim kadrosuyla kazandırabiliriz. Okan Eğitim Kurumları bu bakış açısına göre tasarlanmış, anaokulundan üniversiteye kadar yapılandırdığı bütünleşik eğitim öğretim anlayışı ile farklı, alanında özellikli bir modeldir.

Modelimiz; farklılıklarını Okan Üniversitesinin akademik kadrosu ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, güçlü eğitim kadromuzun iş birliği içinde çalışması, ortak geliştirilen güçlü programı ve kampüs olanaklarından almaktadır. Öğretmenlerimiz dünyadaki bilim, güzel sanatlar, spor, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmeleri yakından takip edebilmektedir. Bunun sonucu olarak her yıl artırılmış bir başarının gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Anaokulumuzdan itibaren başlayan ileri düzeyde İngilizce eğitimi, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince seçimli 2. Yabancı dil olanağı; başta yüzme ve golf sporları olmak üzere seramik, robotik ve kodlama eğitimleri; diğer kademelerde ise disiplinler arası güçlendirilmiş akademik ve ilgi yetenek gelişim programı ile devam etmektedir. Böylece öğrencilerimizin akademik ve sosyal yönden dengeli olarak hedeflenen başarısı sağlanmaktadır. Yine ortaokul ve lisemizde özel olarak yapılanmış merkezi sistem sınavlarına hazırlık çalışmalarımız sonucu, ortaokul ve lise öğrencilerimiz ülkemizin en prestijli lise ve üniversitelerine yerleşmekte, Okan Üniversitesi mezunlarımızdan Okan Üniversitesini tercih edip yerleşenlerin yükseköğrenim hayatını %50 bursla desteklemektedir.

Kuruluş ve gelecek tasarımı M. Kemal Atatürk tarafından yapılan ülkemiz, AB tam üyelik yolunda ilerleyen, dünyanın en önde gelen uluslararası siyasi, hukuki, ekonomik ve kültürel örgütlerine üye, önemli bir ülkedir. Coğrafi konumu, tarih boyunca birçok uygarlığa yaşam alanı olmuştur. Bu nedenle zengin bir kültürel birikime sahiptir. Ülkemiz çok dilli, çok kültürlü, çoğulcu, küreselleşen dünya için her zaman özel bir önem arz etmektedir. Öte yandan dünyadaki ekonomik gelişmeler, artan rekabet, güçlü ekonomi, kaliteli iyi eğitilmiş insan gücüne olan ihtiyacı artırmaktadır. Eğitim kurumu seçerken bu rekabetin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ve girişimci yetiştirebilme kapasitesi dikkate alınmalıdır. Okan Eğitim Kurumları bu konuda kendine güvenli bir kurumdur. Yenilikçi, çevik, birey odaklı dinamik yapısı ile 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayabilen sayılı okullardandır. Bu bağlamda biz sadece öğrencilerimizi değil, çeşitli sosyal alt yapı olanakları ile velilerimize de farklı sosyal ve bireysel gelişim olanakları sunmaktayız.

Hayat boyu öğrenen, araştıran, sorgulayıcı, öz güvenli, girişimci, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirme misyonumuza paydaşlarımızın gönül ve güç birliği ile  var gücümüzle devam edeceğiz.

Fahri CÜREBAL
Genel Müdür Yardımcısı