Genel Müdür Yardımcımızdan

OKAN KOLEJİ

Genel Müdür Yardımcımızdan

Geleceği Yetiştirmek  Sorumluluğu

Okan Eğitim Kurumları ülkemizin aydınlık geleceğinin, kaliteli bir k12 eğitimden geçtiği bilinç ve sorumluluğu ile yola çıkmıştır.

Hiç şüphesiz ki ülkelerin en büyük değeri  ve  kaynağı yetişmiş insan gücüdür. Bu güç aklın ve bilim rehberliğinde; sorgulayan, araştıran,  çağdaş değer ve standartlara  göre yapılanmıştır. Bireyin, toplumun ve insanlığın mutluluğunu esas alan, doğal denge ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasını hedefleyen   eğitim sistemi ile yetiştirilebilir.

Okan Koleji de bu gerçeklikten hareketle, anaokulundan üniversiteye kadar tüm kademelerde yapılandırılmış okullarıyla ülkemizin önde gelen kurumlarındandır. İstanbul Okan üniversitesinin 23 yıllık akademik ve idari birikimi, kültürel  ve fizikî alt yapı olanaklarından aldığı güçle, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişliğine öncülük yapacak  gücü kendinde bulan, öz yeterliliği yüksek,  girişimci ruhlu bireyler  yetiştirmeyi hedeflemiştir. Baş öğretmenimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü rehber edinerek onun  “çağdaşlaşma vizyonu” ve “yurtta barış dünyada barış” ilkesi doğrultusunda, ulusaldan evrensele açılan bir vizyonla “geleceği yetiştirmeyi” hedef olarak belirlemiştir. Okan Eğitim ailesinde  başarının   cesaretten geçtiğini bilen girişimci,  sorumluluk alabilen bireylerin yetişmesi önceliğimizdir.

Biz okulun varoluş amacının, öğrencilerimizin  yaşamı deneyimleme ve kendi geleceğini inşa edecek, yaşam becerilerini kazanmada  önemli bir araç ve rehber olduğuna inanıyoruz.

Bu bağlamda okul; yaşamın deneyimlenerek öğrenildiği, aileden sonraki ikinci duraktır. Yaşama hazırlanmada ilk rehberliği ailelerinden alan öğrencilerimiz, kendilerini gerçekleştirme sürecinde en temel davranışları aileden sonra okulda kazanmaktadır. Bu nedenle okul onlara; İyi bir insan olabilme, potansiyelini keşfedip geliştirme, sosyal gelişim, birden fazla yabancı dili kullanabilme, evrensel geçerlilikte mesleğe hazırlayacak akademik donanım, ulusal ve evrensel değerler,  doğaya saygı, üretken bir birey olma becerilerini kazandırmakla sorumludur.  Bu sorumluluğu  ancak  deneyimli,  vizyoner, yenilikçi, yetkin bir eğitimci kadrosu; donanımlı fiziki öğrenme ortamı, iyi hazırlamış, öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını odağa alan  eğitim program ve etkinlikleri  yaparak kalıcı  kazanımları önceleyen bir öğrenme gerçekleştirme ile mümkündür.

İşte bu gerçeklikten hareketle, Okan Eğitim Kurumları, İstanbul Okan Üniversitesinin akademik kadrosu  ile birlikte  eğitim programlarını  hazırlamıştır. Program  öğrencilerimizin akademik, sosyal, fiziksel, kültürel  ve duygusal olarak  bütüncül  gelişimi esaslı, anaokulundan üniversiteye kadar yatay ve dikeyde  yapılandırılmış bütünleşik özgün  bir  içerikte tasarlanmıştır. Anaokulumuzdan itibaren başlayan ileri düzeyde İngilizce eğitimi, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Çince seçimli 2. Yabancı dil olanağı; yüzme, jimnastik, güzel sanatlar, seramik, çok sayıda kulüpler, robotik ve kodlama eğitimleri, ilkokulda kazandırılan okuma yazma dil eğitimi, temel yaşam ve akademik başarı becerileri, STEM+L, Okan SEL, 7.8.sınıflar ve 11.12.sınıflarda merkezi sisteme(LGS;YKS) sınavlarına hazırlık, hafta içi ve hafta sonu kursları, eksik kazanımlar telafi edecek, yüz yüze ve uzaktan harmanlanmış eğitim olanakları, kariyer planlama sistemi öğrencilerimize sunulmaktadır.

k12 seviyesindeki eğitimin temel görevi, öğrencilerin iyi bir insan ve vatandaş olması ve bir üst öğrenime hazırlanmasıdır. Biz başarılarından motive olan, olabileceklerinin en iyisi olma istek ve çabasını daima koruyan, kendini gerçekleştirme yolunda önemli mesafe kat etmiş mezunlarımızın, güçlü bireyler olarak üst öğrenime devam etmeleri için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Mezunlarımızın ülkemiz ve yurt dışında şimdiye kadar yerleştikleri prestijli üniversitelerdeki başarılarının bizi doğrulamaları ise en büyük gururumuzdur. Öte yandan mezunlarımız İstanbul Okan Üniversitesini tercih ettiklerinde % 50 ve üstü oranda yüksek bursla kabul edilmelerini sağlıyoruz. Anaokulundan üniversiteye kadar tüm yaş ve sınıf seviyelerinde yüksek burslarla öğrencilerimizin hayat başarılarına destek veriyoruz.

Anne babaların da çok iyi bildikleri gibi,  okul seçimi çocuklarımızın  hayatını etkileyen  önemli kararların başında gelmektedir. Çünkü eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Okulda eğitim (örgün eğitim) dönemi, yaşam boyu öğrenmenin kısa bir kesiti olmakla beraber, bireyin gelecekteki başarı ve mutluluğunun temelidir. Çocuklarımıza bu temel yeterlilikleri kazandırabilmek ancak  güçlü bir ebeveyn desteği ,iyi yapılandırılmış öğretim programları ve  eğitim öğretim ortamı, yetkin  öğretmen ve yönetim kadrosu, en önemlisi de  eğitime kendini adamış kararlı ve  vizyonlu  kurucu iradesi ve kurumsal yapı ile  mümkündür. Biz buna inanıyor ve bu uğurda tüm paydaşlarımızla var gücümüzle çalışarak, ülkemizin aydınlanma ve çağdaşlaşma mücadelesinde sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.

Ailesini, ülkesini ve insanlığı seven, hayat boyu öğrenen, araştıran, sorgulayıcı, öz yeterliliği yüksek, girişimci, mutlu ve başarılı bireylerin yetişmesi için var gücümüz ve adanmışlık duygumuzla çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz.

Saygılarımızla

Fahri CÜREBAL

Genel Müdür Yardımcısı