: (0216) 677 18 30
Geleceğinizi Yetiştiriyoruz
/ okankoleji

ATAŞEHİR ANAOKULU

İlkokula Hazırlık

OKAN ANAOKULU’NDA İLKOKULA HAZIRLIK

 • TEMEL BECERİLER

Okan Anaokulu olarak öğrencilerimizin temel beceri kavramlarına önem veriyoruz. Okul öncesi dönem, öğrenim hayatının temelini oluşturur. Nasıl ki binalarda sağlamlık ve güvenilirlik açısından temel önemlidir, öğrenim hayatının başarılı geçmesinde de okul öncesi dönem o derece önemlidir. Alınan eğitimin kalitesi, anaokulu ve ilkokul müfredatlarının sarmal bir yapı içerisinde birbirini bütünlemesi, öğrenme süreçleri ile ilgili sorun durumlarının erken fark ediliyor olup gerekli desteğin verilmesi fark yaratır. Bu farklılıklarla okulumuzda öğrencilerimizin eğitim hayatı boyunca sürecek olan bazı temel akademik becerileri ve her bir beceriyi geliştirecek etkinlik alanlarına yer vermekteyiz.

Anaokulunu tamamlayan çocukların okula iyi bir başlangıç yapmalarını sağlayan akademik beceriler olsa da, çocukların okul öncesi dönemde başarılı olmalarını sağlayan sosyal davranışlardır. Sosyal davranış becerileri gelişmiş öğrenciler sınıf ortamının verimliliğine katkıda bulunur.

1.Bir duruma odaklanmak

Okul öncesi çocuğunun dikkat süresi kısa olabilir. Okul öncesi öğretmenleri öğrencilerin dikkatini toparlamak konusunda oldukça başarılıdırlar. Zaman zaman öğrenciler çember zamanı aktiviteleri, hikâye dinleme ya da masa başı çalışmaları ile öğrencilerin bir duruma odaklanma süreleri artırılır

2.Sıra beklemek, paylaşmak

Anaokuluna başlayana kadar evinde tüm oyuncaklarının sahibi olan çocuk, okula başladığında oyuncak ve malzemeleri sıklıkla birçok çocuk ile paylaşmak durumunda kalır. İlgi köşelerinde oynamak, bahçede kaydıraktan kaymak, salıncağa binmek vb. birçok durumda sırasını beklemek durumundadır.

-Çocuğunuzun aileden sonra katılacağı ilk sosyal çevresi olan okulda karşılaşacağı problem durumlarını en aza indirmek için paylaşma, sıra bekleme gibi basit fakat önemli sosyal becerileri deneyimleyeceği ortamlar yaratıyoruz.

3.Motor gelişimi becerileri

Okul öncesi çocuklarda yazı yazma ya da kitap okuma becerilerinden önce geliştirmeleri gereken bazı ince motor becerileri vardır. Bunlar parmak ve bilek kaslarını kullanmayı öğrenmeleri için önemlidir. Okulumuzda yapılan çalışmalar ile öğrencilerimiz gerek ince motor gerek kaba motor gelişimlerini tamamlarlar.

 • TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Okan koleji anaokulunda Türkçe dil etkinlikleri uygulanmaktadır. Sohbet, şiir, tekerleme drama dramatisazyon, pandomim çalışmaları yapılır. Yapılan çalışmalarda ki hedefimiz;

Öğrencilerimizin, kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak; özgüvenli, kendisi ve çevresiyle barışık, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizi, bir üst öğrenim kurumuna ve yetişkinlik yaşamına hazırlamaktır. Öğrencilerimizi; kültür, sanat ve spor etkinliklerinde yetkin ve katılımcı, estetik değerlere ve çevre bilincine sahip, kendi kültürünü özümseyip geliştirebilecek ve farklı kültürlere saygılı yurttaşlar olarak yetiştirmektir. Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalardır.

 • OKUMA – YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

SES  ÇALIŞMALARI

Ses çalışmalarımız ilkokul müfredatına uygun olarak hazırlanan ses grupları doğrultusunda, tüm seslerin verilmesi ile devam edilmektedir. Ses çalışmalarında görsel okuma, ses farkındalığı, harf tanıma etkinlikleri yapılmaktadır.  Her ay programda ses ve okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri yer almaktadır. Ses etkinlikleri oyun, afiş, broşür, sınıf panoları vb, görsel materyaller kullanılarak verilmektedir.  Ses çalışmaları çocukların keyif aldığı ve isteyerek katıldıkları oynayarak öğrendikleri çalışmadır. Okan Anaokulu olarak temel amacımız çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır.

ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

Eğlenceli oyunlar ve değişik materyallerle(köpük, kum gibi)  öğrencilerimiz çizgi çalışmalarına geçiş yapmaktadırlar. Serbest çizgi çalışmaları, düzenli çizgi çalışmaları için ön hazırlık niteliğindedir. Öğrencilerimizin küçük kas gelişimini destekleyici etkinliklerdir.  Öğretmenler tarafından hazırlanan çizgi ve ses çalışma sayfaları yıl boyunca düzenli aralıklarla sınıflarda uygulanmaktadır. Hafta sonu velilerimizden destek alınmakta, yazı defterleri eve gönderilerek öğretmenin hazırladığı örnek çalışmaları çocukların evde tekrar ederek öğrencilerin bu çalışmaları içselleştirmesi amaçlanmaktadır.  Görsele bakarak sesi doğru tanıma ve yazma çalışmaları yazma kitapları ile desteklenmektedir.

 

 • MATEMATİK ÇALIŞMALARI

Okan Anaokulunda matematik çalışmalarına rakamları ve şekilleri tanıma, yazma ve yönünün hissettirilmesiyle başlamaktayız. Daha sonra sayıları gruplama, karşılaştırma, eşleştirme ve sıralama çalışmalarıyla devam ediyoruz. 100 ‘ e kadar 1er, 10 ar, 5 er, sayarak, ritmik sayma becerimizi geliştiriyoruz.  Sıra bildiren ilk on sayıyı sözel olarak söylemeyi öğreniyoruz. 20 ye kadar 2 şer ritmik sayıyoruz. Önce nesnelerle, sonra problem vererek ve en son olarak sembollerle toplama ve çıkarma işlemleri yapıyoruz. Uzamsal ilişkiler ile ilgili çalışmalar yaparak yön ve mekânda konum alma becerilerimizi destekliyoruz. Kitap çalışmalarıyla öğrendiklerimizi pekiştiriyor ve kitap çalışmalarının öncü çalışmalarını yapıyoruz. Standart olmayan ölçme birimleriyle ölçümler yaparak, tahminde bulunmayı öğreniyoruz. Örüntü çalışmalarıyla kurallı saymanın temelini oluşturuyoruz. Programımızda onluk birlik çalışmalarına da yer vererek öğrencilerimizi donanımlı, matematiği günlük yaşamında kullanabilen ve en önemlisi matematiği seven bireyler olarak ilköğretime uğurluyoruz.

 • ÖZ BAKIM:

Özbakım becerileri, çocuk gelişiminin beş gelişim alanından biridir ve oldukça da önemlidir. Bu becerilerden çoğunun okul öncesi dönemde kazandırılması gerekir. Özbakım becerileni kazanmak bireyin bağımsız, yeterli ve kendine güvenen bir kişi olmasında bulunmaz bir yere sahiptir.

Özbakım becerileri (tuvalet eğitimi, temizlik ve yeme alışkanlığı v.b)doğuştan getirilmeyen ve öğrenilerek sonradan kazanılan davranışlardır. Çocuklar, özbakım ve günlük yaşam becerilerini zihinsel gelişim düzeyleri ve bedensel olgunlukları ile birlikte kazanırlar.

Okan Anaokulunda; çocuk için önemli olan bu becerilerin kazandırılması için, uzman  sınıf öğretmenlerimiz ve yardımcı öğretmenlerimiz çocukları  özveri ile desteklemektedir.

İNGİLİZCE VE İKİNCİ YABANCI DİL PROGRAMLARIMIZ

 • İNGİLİZCE

Okan Koleji Anaokulu’nda dünyanın bilim, sanat ve sosyal bilimlerde anadili olarak kabul edilen İngilizce çok önemli bir yere sahiptir. Farbe Kitapevi’nden sağlanan, native yazarlar tarafından hazırlanmış kitaplar eşliğinde çocukların İngilizce’yi doğal bir şekilde öğrenmesi, konuşması ve İngilizce düşünmeye başlaması amaçlanır. Haftada 15 saat olan İngilizce derslerine anadili İngilizce olan native öğretmenler ve yerli İngilizce öğretmenleri gerçekleştirmektedir. Ders içerisinde görsel materyaller, ders kitapları, Farbe hikaye kitapları, flashcardlar, internet ve projektörler aktif şekilde kullanılır. Her Cuma günü gönderilen İngilizce bültenleri aracılığıyla, o haftanın teması, sınıf içerisinde öğretmenlerin kullandığı cümle kalıpları, yapılan etkinlikler ve kullanılan görsel materyaller velilerle paylaşılıp, İngilizce öğreniminin sadece okulla sınırlı kalmaması, öğrencilerin hayatlarının önemli bir parçası olması amaçlanır.  Her ay sonunda, o ay işlenen temalara uygun olarak belirlenmiş ve ay boyunca sınıfta okunmuş bir Farbe hikaye kitabı çocuklarla birlikte eve gönderilir. Böylece çocuklara hem kitap ve okuma sevgisi aşılanırken, aynı anda da öğrenim hayatları boyunca kullanabilecekleri bir İngilizce kütüphanesi oluşturabilmelerine yol açılır. Yıl içerisinde yapılan çeşitli etkinliklere, veli toplantılarına ek olarak öğretim yılı ilk ve 2. dönemlerinin sonunda her bir öğrencinin o dönem boyu öğrendiklerini sergilediği portfolyo sunumları yapılır. Böylece öğretim yılı boyunca öğrenilenler anne babaların katılımıyla aile için büyük bir anı olacak eğlenceli bir sunum şeklinde yapılır.

İngilizce programımızın öncelikli hedefi İngilizce’yi benimsetmek, küçük yaşta  doğru telaffuz etmelerini sağlamak, şarkılarla oyunlarla farklı bir kültürü tanıtmak, hayatları boyunca kullanacakları bu dili sevmelerini sağlamaktır.

İngilizce programımız;

1-Good Morning

Her sabah okula gelen öğrenciler, İngilizce öğretmenleri tarafından karşılanıp, sınıf öğretmenlerine teslim edilir.

2-Circle Time

İngilizce dersliklerine gelen sınıflar “Good Morning” şarkısıyla karşılanır ve günlük rutinler (How are you? How’s the Weather? Numbers, Colors etc.) tekrar edilir.

 3-Table Time

Masa başında kitap üzerinden Türkçe derslerinde işlenen ders konularıyla paralel ünite etkinlikleri ve çalışma kağıtları tamamlanır.

4-Arts and Crafts

Belirli gün ve haftalar kapsamında, el becerilerini geliştirmek amacıyla boyama, kesme, yapıştırma, katlama vb. etkinlikler yapılır.

5-Storytelling

Farbe Education Yayıncılık uzmanları tarafından oluşturulan zengin İngilizce kütüphanemizdeki kitaplar sene başında işlenilen ünitelerle eşleştirilip öğretmenlerimiz tarafından sınıfta okunur, ay sonunda öğrencilere verilip evlere gönderilir.

6-Games and Activities

Her hafta, o haftanın konusuna uygun sınıf aktiviteleri yapılmakta ve oyunlar oynanmaktadır. Bu aktivite ve oyunların amacı öğrenen konuları pekiştirmek, öğrencilerin kelime ve cümle kalıplarını etkili ve rahat bir şekilde kullanmalarını sağlamak ve en önemlisi de çocukların zihinlerinde İngilizce’yi mutlulukla ilişkilendirmelerini sağlamaktır.

7-Portfolio Presentations

Okulumuzda; hazırlık gruplarında yılda 2 kere olmak üzere portfolyo sunumu yapılmaktadır. Bu sunumlarda öğrenciler dönem boyu öğrendikleri konuları velilerinin de katılımıyla sergilemektedirler. Portfolyo sonrasında her öğrenciye portfolyo sunumuna katıldığı ve başarılı olduğuna dair bir sertifika verilmektedir.

8-Choir 

Yıl içerisinde bazı özel günleri kutlamak amacıyla oluşturulan koro, öğrendikleri İngilizce şarkıları velilerinin huzurunda sergilemektedirler.

Alanında uzman Türk ve Yabancı öğretmenlerden oluşan eğitim kadromuz tarafından yürütülen programımızın amacı: öğrencilerimize İngilizcenin farkındalığını hissettirmek, yaratıcı yollarla dili kullanmak ve bu dilde iletişim kurmaya istekli olmalarını sağlamaktır. Yapılan çeşitli sınıf oyunları, kuklalar, TPR etkinlikleri, hikayeler, şarkılar, flash cardlar, drama etkinlikleri gibi zengin çeşit ve materyaller eşliğinde; işitsel, görsel ve kinestetik yöntemler kullanılır.

Çocuklarımızda gerçekleşmesini hedeflediğimiz davranışlar:

 • İngilizceyi severek öğrenmeyi ve kendine güvenerek ifade etmesine karşı olumlu bir tutum geliştirmek,
 • İngilizce derslerinde şarkı, oyun, drama gibi etkinliklere katılmak,
 • Kendi anadilleri dışında başka dillerin de var olduğuna dair farkındalık geliştirmek,
 • Dünya üzerinde yaşayan insanlar arasındaki farklılığı kabul ederek saygı göstermelerini sağlamak,
 • Yaşam boyu sürecek eğlenceli bir eğitimin temelini atmalarını sağlamaktır.

İKİNCİ YABANCI DİL:

Gelişen ve değişen dünyada İngilizcenin yanısıra ikinci bir yabancı dil bilmek çağdaş eğitimin ve dünya vatandaşı olmanın gerekliliklerindendir ve bu farkı hayatların boyunca çocuklarınız yaşayacaktır.

Okan anaokulunda hazırlık grubu öğrencileri;

Çince

Rusça

Fransızca

Ispanyolca

dillerinden herhangi birini seçerek haftada iki gün iki ders saati şarkılar, oyunlar ile ikinci yabancı dil öğrenimine başlamaktadırlar.

 

REHBERLİK PROGRAMIMIZ

Okan Anaokulu Rehberlik Birimi olarak her çocuk özel ilkesinden yola çıkarak öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Ailelerle bireysel görüşmeler yapılmasının yanında Ana-Baba Okulu çalışmaları ile çeşitli konularda interaktif seminerler ve atölye çalışmaları yapılmaktadır. Sınıflardan uzman psikolojik danışman ve rehber öğretmenin eşliğinde duygular, iletişim, sorumluluk, paylaşma, arkadaşlık, özgüven, dikkat ve sosyal beceriler alanlarında öğrencinin gelişim dönemlerini dikkate alarak rehberlik etkinlikleri öğrencilerle birlikte yapılmaktadır. Sınıflarda ve koridorlarda rehberlik panoları hazırlayarak öğrencilerin rehberlikle ilgili farkındalık kazanması sağlanmaktadır. İlkokula hazırlık grubu öğrencilerimize  “Bir insan Çiz”, ”Bir Aile Çiz”, ”Denver II Gelişim Testi”, “Marmara Okul Olgunluğu Testi” uygulanmaktadır. Hazırladığımız O’bakış Dergimiz ve her ay siz değerli ailelerimiz için bültenler hazırlayarak çocuklarınızla ilgili okula uyum, doğru iletişim, sorumluluk vb. konularda bilgi paylaşımında bulunmaktayız.

İLGİ VE YETENEK PROGRAMIMIZ

 • DeNe A ve BİLİM

Okulöncesi yıllar çocukların bir bilim adamı gibi çevrelerini sürekli araştırdıkları, keşifler yaptıkları, doğal merak duygularının en yüksek olduğu, buna bağlı olarak sürekli sorular sordukları yıllardır. Bu çalışmalarla çocuklarımızın gözlem yapma, veri toplama ve verileri yorumlama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışmalar, sorgulama ünitesi doğrultusunda laboratuvar öğretmenleriyle birlikte DeNeA sınıfımızda gerçekleşiyor.

Araştırmalar;
Erken yaşlarda verilen fen ve matematik eğitiminin çocukların temel kavramları öğrenmelerinde ve okula hazır bulunurlukla ilgili becerilerin kazanılmasında büyük öneme sahip olduklarını göstermektedir.

Amacımız;

 • Soran, sorgulayan
 • Çok yönlü düşünme becerileri gelişmiş
 • Bilime karşı olumlu tavır geliştirmiş bireyler yetiştirmektedir

 

 • SERAMİK

Seramik-heykel çalışmaları; çocukların bilek ve parmak kaslarının gelişmesine, daha koordineli hareket etmesine, el ve göz koordinasyonunun kuvvetlenmesinde büyük rol oynar. Çocuklar seramiğin ham maddesi olan kili yoğururken el becerilerini geliştirip, yeni eserler ortaya koyarlar. Kendi dünyası ve çevresi ile ilgili gözlemlerini ve duygularını anlatırken üretici olmanın mutluluğunu yakalar. Öğrenciler seramik sanatını yaşayarak tanırlar ve yaratıcılıkları gelişirken eserin kalıcılığından zevk alırlar.

 

 • HALK OYUNLARI

Çocuklar halk oyunları dansı ile özgüven kazanmasının yanında ritim duygusunun gelişmesini, beden-göz koordinasyonu gelişiminin sağlanması, sosyalleşmesi, kendi vücudunu tanıması, psiko-motor gelişiminin hızlanmasını, topluluk önünde kendini ifade edebilmesini sağlar.

 • ORFF & MÜZİK

Öğrencilerimizin içinde zaten var olan yaratıcı güçleri açığa çıkarmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, ritm aletleri çalmalarını sağlayan, dans etmelerine, doğaçlama yapmalarına olanak tanıyan çalışmalarla öğrencilerimizin kişilik gelişimine katkı sağlamak, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

 

 • YARATICI DANS

 Müzik, mimik ve duygu öğeleri birleştirilerek sunulmaktadır. Bu programla çocuklara esnek bir vücut ile iyi bir müzik kulağı kazandırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra müzikal, teatral ve sosyal gelişimlerinin sağlanmasını destekler.

 

 • BİLİŞİM VE KODLAMA

Dijital dünyanın içine doğmuş Z kuşağına, Bilişim Teknolojileri alanında bir şey öğretilebilir mi?

Gelecekte, şu anda adını dahi bilemediğimiz mesleklere sahip olacak miniklere, mekanik olarak teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğretmeye gerek yok elbette…

OKAN koleji olarak anasınıfından liseye kadar uyguladığımız iki aşamalı “Bilişim Teknolojileri” programında hedefimiz, birinci aşamada öğrencilerin teknolojiyi yaşamlarına akıllıca entegre etmelerine rehberlik etmektir.

Bu aşamada, eleştirel düşünebilen ve problem çözebilen, etkili iletişim ve işbirliği kurabilen, 21.yüzyıl sosyal ve iş yaşamına hazır bir nesil yetiştirmenin çalışmaları yapılır.

İkinci aşamada, hedefimiz öğrencilerimizin Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, 4 Boyutlu Yazıcıların konuşulduğu günümüz dünyasında, bu teknolojileri deneyimleyerek,  gelecekte , bu listeye yeni terminolojiler ekleyebilecek zenginlikte hayaller kurabilmelerine yardımcı olmaktır.

Eğlenmeyi temel prensip edindiğimiz bilişim derslerimizde öğrencilerimiz, öncelikle öğrenmeyi öğrenirler.

 • JİMNASTİK

 Çocuklar jimnastik dersi ile eğlenceli bir ortamda, esneklik, el-ayak koordinasyonu, denge, kuvvet, çeviklik,  kas kemik yapısının kuvvetlenmesi, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilme konularında becerilerini geliştirirken aynı zamanda temel jimnastik hareketlerini öğrenmelerine yardımcı olur.

 • YÜZME

Yüzme çocuklarda kas-iskelet yapısının gelişimine yardımcı olan bir spor dalıdır. Yapılan yüzme derslerimiz ile doğru nefes alıp-verme, ayak çırpma, vücudunu suya paralel tutma, su üzerinde kalabilme becerileri kazandırılır.

 • SATRANÇ

Çocuklar satranç oyunu ile etkin bir düşünme pratiği içinde olur.  Hamle düşünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar. Yeni sözcük ve kavramlarla tanışır, taşları tanıyıp onları nasıl hareket ettireceğini, sabırlı olmayı, kuralları, rakibe saygılı olmayı öğretir.

 • GOLF

Diğer spor dallarında olduğu gibi golfte de beden dengesi, el-göz koordinasyonu gelişir, buna bağlı olarak motor gelişimi ilerler. Bireysel ve grup oyunu imkanlarıyla çocuğa farklı sosyal deneyimler yaşaması için imkan sağlar. En önemlisi dikkat ve odaklanma becerisini geliştirir.

 • AKIL OYUNLARI

En iyi öğrenme; gelişimin farklı alanları ve aşamaları arasında doğru dengenin kurulmasıyla ortaya çıkar. Akıl oyunları bundan dolayı okul öncesi dönemde çocukların hep hayatlarının içinde olmalıdır.

Her çocuğun kendine özgü yetenekleri vardır. Akıl oyunları bu yeteneklerin ortaya çıkmasını ve keşfedilmesini sağlar.

Akıl oyunları hafıza gelişimini, küçük kas motor gelişimini, el-göz koordinasyonunu, sistemli düşünme becerileri, dikkat gelişiminin desteklenmesinde önemli bir katkıya sahiptir.

Çocukların sabırlı olmalarını, dikkat ve odaklanma becerilerini, hızlı düşünme ve çabukluk becerilerini aynı zamanda olaylar arasında neden- sonuç kurma becerilerinin desteklenmesine önemli bir katkıda bulunur.

Hayatın her yerinde olan matematik becerilerinin desteklenmesine katkı sağlar. Dış dünyayla kucaklaşmalarını sağlayan eğitici oyuncaklar kendilerini doğru şekilde tanımalarına ve ifade etmelerine olanak sağlar. Eğitici oyuncaklar sayesine çocuklar, bilişsel becerileri arttırır, problem çözme, kavram oluşumu gibi zihinsel yeteneklerini ilerletirler. Araştırma- karşılaştırma- ilişki kurma gibi görsel becerilerini geliştirirler.

Takım halinde oynanan oyunlar sayesinde, çocukların sosyalleşmesine yardımcı olur. Parçaları birleştirirken fikir alışverişinde bulunan çocuklar, tek başına yapamadıkları parçaları, bir araya geldiklerinde daha çabuk yapar bu sayede sosyal beceriler ve iletişim becerilerinin de desteklenmesine katkı sağlar.

Aynı zamanda en büyük katkılarından biri de çocukların yaratıcılığını geliştirmesidir. Oyunlarda olan parçaları farklı şekillerde bir araya getirerek, çocukların yaratıcılığının gelişmesine katkı sağlar.

 

FİZİKSEL İMKANLARIMIZ

SERAMİK ATÖLYESİ

KAPALI YÜZME HAVZU

SATRANÇ ODASI

BİLİM LABARATUVARI

BİLİŞİM KODLAMA LABARATUVARI

AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ

DİL ODALARI

JİMNASTİK SALONU

DANS SALONU

MÜZİK ODASI

OYUN BAHÇEMİZ

Çocuk ve onun sağlıklı gelişimi için okul ve okul bahçesi birer mekan ve araçtır. Çocuklar günlük yaşamlarının büyük bir zaman dilimini okulda geçirmektedirler. Bu süreçte vakit geçirdikleri okul bahçesi, sadece öğrenme alanı olmayıp aynı zamanda yaşama alanı, yani hareket, oyun, dinlenme, sosyal öğrenme (iletişim köşeleri, buluşma noktaları) ve doğayı keşfetme mekanı olmalıdır.

Ekolojik ve pedagojik yaklaşım ile eğitimin destekleyicisi olan bahçe aktivitelerine yönelik alan kullanımı ve mekansal önerileri içeren çalışmalar uzman Okan Anaokulu Öğretmen Kadrosu tarafından öğretim döneminin başında hazırlanmış ve planlanmıştır.

Okan Anaokulunda 1000 m2 alanda gerçek çim, ahşap oyuncaklı, kum havuzlu, tırmanma duvarlı oyun bahçemizde çocuklar dört mevsim oyun oynamanın tadını çıkarmaktadır.

Okul bahçemizde çocuklar için aktif ve yaratıcı oyun yerlerinin olması çocukların üzerinde hayal gücünün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, bahçede gerçekleşen etkileşimler çocukların üzerinde boş zamanları değerlendirme ve sosyal beceri geliştirme gibi olumlu etkiler yaratmaktadır.

Okulumuzda küçük yaştan itibaren çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamak, küçük canlıları, hayvanları gözlemlemek, doğadaki yaşam döngüsünü keşfetmek, kendi maydanozlarımızı ekmek etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Dokun, dene ve öğren ilkeleriyle çocuklarımızın yaşayarak ve keşfederek öğrenmelerini hedefliyoruz.  Okan Anaokulu olarak organik eğitimi okulumuzun her alanında yaşatıyoruz. Ekolojik sistemi tanıyor ve bizim için ne kadar önemli olduğunu öğreniyoruz. Yaz-kış dört mevsim devam eden bahçe çalışmalarımız ile bulundukları doğayı daha yakından tanımaları ve sürekli iletişim içinde olmalarını amaçlıyoruz.

DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ

 • PORTFOLYO

Neden portfolyo? Portfolyo öğrencilerin dönemin sonuna kadar yaptıkları çalışmaların anlamlı, anlaşılır ve amaçlı olduğunu fark etmesini sağlayan birikimli bir süreci içermektedir. Çocukların okulda yaptığı resimleri, deneyleri, hikâyeleri, kavram haritalarını, afişleri, posterleri ve benzeri etkinliklerini dikkatle kontrol etmek, çocuğa bireysel bir bakış ve öğrenen bir çevre sağlar.

Portfolyo, çocuğun çalışmasına sürekli bir bakış ve ailelerin çocuklarının büyüme gelişimi grafiğini görmelerini sağlar. Ayrıca,çocuğun becerisini test skorlarıyla değil, çeşitli kanıtlara yönelik ölçme fırsatıyla değerlendirme olanağı sağlar.

Okulumuzda öz disiplin, yetenek ve ilgi alanlarını geliştirmek amacıyla her seviyede portfolyo çalışması yapılmaktadır. Her çocuk kendi kişisel özelliklerine göre farklı bir şekilde ve seviyede sunum yapmaktadır. Deneyim ve öğrendiklerini anlatması için çocuğumuzu cesaretlendirip teşvik etmekteyiz. Bununla birlikte, portfolyo çalışması ile başarma duygusunu yaşayan çocuklarımızın özgüvenleri de gelişmektedir.

Okan Anaokulunda çocuğunuz size portfolyo çalışmasını sınıfta ve ilgili atölyelerde sunmaktadır. Yaklaşık 120 dakika süren portfolyoda; aileler İngilizce, ikinci yabancı dil, seramik, dans, jimnastik, orff öğretisi ile müzik eğitimi, bilişim, golf ve satranç öğretmenlerimizin de çalışmalarına katılabilmektedir.

Ayrıca portfolyo toplantısında, çoocuğunuzun yönettiği ve portfolyo dosyasını paylaştığı eğitimin temel yapı taşı olan anaokulunda, ailelerin çocuklarının bu değerli gününde onlara destek olması çocuklar için büyük önem taşıyor.

 

ÖZEL GÜNLERİMİZ

 • WINTER WONDERLAND
 • ORYANTASYON
 • 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
 • ANNELER GÜNÜ
 • TİYATROLAR
 • ÇİN KÜLTÜRÜ FESTİVALİ
 • ORFF MÜZİK GECESİ
 • YIL BAŞI BALOSU
 • PAFİN GEZİCİ KÜTÜPHANE
 • SCOOTER PARTİSİ
 • YAZA MERHABA PARTİSİ