: (0216) 677 18 30
Geleceğinizi Yetiştiriyoruz
/ okankoleji

ATAŞEHİR ANAOKULU

Rehberlik

Okul öncesi eğitiminde rehberlik birimi olarak bireysel ve grup rehberlik çalışmaları öğrencilerimizi tanıştıracağız. Bu çalışmalarımızda ise çocuğumuzun psiko-sosyal gelişimini destekleyici aşağıda belirtilen belli hedefler göz önünde bulundurularak rehberlik etkinlikleri düzenlenecektir. Bu hedefleri sıralayacak olursak;

 • Bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler düzenlemek,
 • Kişisel açıdan çocuğun kendini kabul etme, özgüvenini geliştirme, benlik kavramını oluşturma, sosyalleşmeyi sağlama
 • Eğitsel açıdan okula uyum ve ilkokula hazır olma
 • Çocuğun okulu sevmesi, okumaya-eğitime karşı güdülenmesi ve bazı temel becerileri kazanması
 • Bu yaş döneminin özelliklerini dikkate alarak, çocuğun bilişsel, dil, duyusal, sosyal ve uyum sorunlarını çözmesine yardım etmek okul öncesi rehberlik çalışmaları olarak hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca çocukluktan yetişkinliğe, eğitimin çeşitli kademelerinde de;
 • Kendini ve başkalarını anlaması ve kabul etmesi,
 • Günlük yaşam becerilerini kazanması,
 • Aile ve toplum olgusunu kavrayarak bu ortamlarda sağlıklı ilişkiler geliştirilmesi,
 • Kişisel ve sosyal gelişimini sağlıklı sürdürmesini
 • bireyin kendisini ve çevresini doğru anlamasını ve kabul etmesini sağlamaya yönelik rehberlik çalışmalarının temelleri atılacaktır.Çocuğunuz rehberlik servisinin çeşitli çalışmalarıyla ana okulundan başlayarak tanışmış olacaktır.

Ana Okulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Olarak;

Okulun başlangıcından sene sonuna kadar düzenlenecek içeriği önceden planlanmış Psikolojik Danışma Hizmetleri,bilgi toplama ve yayma hizmetleri,izleme hizmetleri,oryantasyon hizmetleri,konsültasyon hizmetleri,araştırma hizmetleri,çevre ve veli ilişkileri hizmetleri yapacağız.

 • Psikolojik Danışma Hizmetleri kapsamında; okul sürecinde ve günlük yaşamlarında yaşadıkları problemlerin üstesinden gelme becerileri kazanmalarını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz.
 • Bilgi toplama ve yayma hizmetleri kapsamında;velilerimize yönelik olarak okulumuza uzmanlar davet ederek seminerler düzenliyoruz.Velilere yönelik uygulamalı çalışmaların yer aldığı ana-baba okulu düzenliyoruz.Her ay Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Veli Bülteni hazırlıyoruz.Her dönem uzman rehber öğretmen kadromuzla hazırladığımız O’Bakış dergisiyle yılda iki defa sizlerle buluşuyoruz.
 • İzleme hizmetleri kapsamında; ana okulundan ilk okula geçen öğrencilerimizin ilk okuldaki akademik ve sosyal gelişimlerini ilkokul rehber öğretmenleri ile birlikte paylaşımlarda bulunarak bu süreci yönetiyoruz.
 • Oryantasyon/duruma alıştırma hizmetleri kapsamında;yeni öğrencilerimize okulumuzun özelliklerini,bölümlerini,çalışanlarımızı,fiziksel ortamı tanıtıyoruz.Okula uyum güçlüğü çeken öğrencilerimize destek veriyoruz.
 • Danışmanlık/Konsültasyon hizmetleri kapsamında; öğretmenler ve yöneticilerimizi bilgilendiriyoruz.
 • Araştırma / değerlendirme hizmetleri kapsamında; yapılan seminerlerin, hazırlanan raporların değerlendirmesini yapıyoruz.
 • Çevre ve veli ilişkileri kapsamında; veli toplantıları ve velilerimizle bireysel görüşmeler yapıyoruz.Ayrıca veli-çocuk etkinlikleri ve velilerle yaptığımız özel etkinliklerle ailelerin çocuklarla paylaşımlarını arttırırken, hem eğlenceli vakit geçiriyoruz hem de veli-öğretmen,veli-veli iletişimini en sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz rehberlik saatleri,sınıflarda öğretmenler ve rehber öğretmen tarafından düzenlenecek rehberlik etkinlikleri ve grup çalışmaları ile duyguları anlamak,diğerlerinin duygularını anlamak,öğrencilerin diğer öğrenciler ile sohbet başlatmasını sağlamak,farklılıklara saygı göstermek ve insanların içindeki iyilikleri görmeleri için öğrencilerimizi cesaretlendirmek,sıra beklemenin önemini ve nasıl sıra bekleyeceklerini öğrenmelerini sağlamak,problem çözmelerini sağlayacak problem çözme modellerini,stratejilerini tanıtmak ve öfke yönetimini öğretmek bireysel ve grup rehberlik çalışmaları ile desteklenecektir.

Okul öncesi rehberlik programımızı genel hatları ile sunmaya çalışırken siz değerli velilerimizin önerilerinize ve beklentilerinize açık olacağız.