Okan Koleji Ataşehir Ortaokulu

Okan Koleji Ataşehir Ortaokulu

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

REHBERLİK BİRİMİ  

“Okan Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi” olarak amacımız; gelişen ve değişen dünyada kendi özelliklerini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan ve sorgulayan; kendisi ve çevresi ile barışık, yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan, karar verme ve sorun çözme becerilerine sahip, kişiler arası iletişim de kendini rahat ifade eden, başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş, araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu bireylerin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Rehberlik Servisi çalışmalarımızı, okul rehberliğinin hizmet alanları dikkate alınarak uygulanmaktayız.

 • Psikolojik danışma hizmetleri:  Öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alarak, okul sürecinde ve günlük yaşamda  yaşadıkları problemlerin üstesinden gelme becerilerini kazanmalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Bireysel gözlemlerimizi, öğretmen gözlemlerini,  aile görüşmeleri ve  bireysel görüşmelerimizi “referans” olarak almaktayız. Ortak ihtiyaçlar söz konusu ise “Grup ile Psikolojik Danışmanlık” uygulamaları da gerçekleştirmekteyiz.
 • Rehberlik Ders Saatleri: Her sınıf seviyesinde akademik ve duygusal anlamda öğrencilerimizi destekleyecek uygulamalar içeren rehberlik dersleri gerçekleştirilmekteyiz.

Öğrencilerimize yönelik uygulanan test ve envanterler;

Rehberlik derslerimizde ve bireysel görüşmelerimizde öğrencilerimizin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri amaçlı ihtiyaca yönelik olarak test ve envanterler uygulamaktayız.

 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Sosyometri
 • Öğrenme Stilleri Testi
 • Çoklu Zekâ Testi
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Sınav Kaygısı Testi
 • Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği
 • Problem Tarama Envanteri
 • Burdon Dikkat Testi

Bilgi toplama ve yayma hizmetleri kapsamında, velilere ve öğretmenlere yönelik seminerler, sohbet toplantıları düzenlenmekteyiz. Öğrencilere yönelik yıl içerisinde:

 • Zaman Yönetimi
 • Verimli ve Etkili Ders Çalışma Yöntemleri
 • Motivasyon
 • Sınav Kaygısı
 • Etkili İletişim
 • Teknolojinin Olumlu Kullanımı
 • Sanal Zorbalıktan Korunma Yolları
 • Problem Çözme  Becerileri
 • Ergenlik ve Kişisel Hijyen
 • LGS sınav süreci konuları ile ilgili seminerler vermekteyiz

Dönemde bir kez çıkarılan O’BAKIŞ Psikoloji dergisi ile birçok konuda bilgilendirici yazılar yayınlamaktayız.

 • İzleme hizmetleri kapsamında, sınıf ve branş öğretmenleri ile işbirliği yapılarak öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri takip edilmekte ve rutin görüşmelerde veliye bilgi verilmekteyiz.
 • Oryantasyon / duruma alıştırma hizmetleri kapsamında; yeni öğrencilerin okulun özelliklerini, bölümlerini, çalışanlarını, fiziksel ortamı ve yapılan çalışmalar açıklanıp tanıtılmaktadır. Okula uyum güçlüğü çeken öğrencilere bireysel destek vermekteyiz.
 • Danışmanlık / konsültasyon (görüş alışverişi) hizmetleri kapsamında; öğretmenler ve yöneticiler rehberlik çalışmaları ve öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri ile ilgili düzenli olarak bilgilendirmekteyiz. 

8. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak, sınav süreçlerinde bilgilendirme, çalışma ve sınava hazırlanma yöntemleri, kazanım takipleri, soru hedefleri ve motivasyon çalışmaları desteği vermekteyiz. Yine sınav sürecine yönelik öğrenci ve velilerimize yönelik sunumlar ve sohbet toplantıları gerçekleştirmekteyiz. 


2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZAMAN ÇİZELGESİ  

Ataşehir Kampüsü zaman çizelgesini PDF formatında indirebilirsiniz.