Anaokulu

Anaokulu

Eğitim Modeli ve Tasarımı

EĞİTİM MODELİ VE TASARIMIMIZ YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

Eğitim modeli ve tasarımı; eğitim vizyonu ve felsefemiz, eğitim ve  öğretim olanaklarımız, eğitim öğretim  programımız temelinde yapılandırılmıştır.

Eğitim vizyon ve  felsefemiz; İnsanın hayat boyu öğrenme, bütüncül, doğanın parçası olarak gelişimi ve kendini gerçekleştirmesini esas alır.

Eğitim ve  öğretim  olanaklarımız;

  1. 1) Ülkemizin  ekonomik,sosyal ve kültürel kalkınmasına  katkı heyecanını duyan kurucu iradesi,
  2. 2) Atamızın çağdaşlaşma vizyonu ve Cumhuriyet değerlerini içselleştirmiş, yetkin, dinamik ve vizyoner bir öğretmen kadrosu,
  3. 3) İstanbul Okan Üniversitesinin bilimsel, akademik ve entelektüel birikimi, kültürel,fiziki, teknolojik ortam ve olanakları, 
  4. 4) Anaokulundan üniversiteye kadar, tüm kademeleri kapsayan okul kademeleri,
  5. 5) Tam donanımlı çağın ihtiyaçlarına göre  tasarlanmış kampüsleri ve eğitim öğretim ortamları, 
  6. 6) Anaokulundan üniversiteye kadar yetenek ve başarıyı destekleyen burs sistemi 


Eğitim Programımız ve Yenilikçi Uygulamalarımız;

Kademeler arası geçiş  örüntüsü iyi  yapılandırılmış,  üniversite–kolej  işbirlikleri ve etkileşimine geniş olanaklar sunan, öğrenenin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan, akademik ve sosyal gelişim dengesini gözeten bütünleşik bir programdır.

Program  İstanbul Okan Üniversitesinin akademik kadrosu  ile Okan Kolejinin  deneyimli ve yetkin  öğretmen kadrosunun birikimi, Ülkemizde ve dünyadaki iyi örnekler ve yenilikçi uygulamalar dahil edilerek geliştirilmiş, 21. yüzyıl becerileri ve MEB kazanımlarını da içermektedir.

Program kazanımları tasarımlarken öğrenme ve gelişimin odağına öğrencilerimiz alınmıştır. Onların doğuştan gelen öğrenme meraklarını araştırma, sorgulama, projelendirme, yaparak-yaşayarak tam öğrenmelerini hedeflenmiştir. Öğreneni cesaretlendiren, başarma  duygusunu yaşatan ve bu duygunun verdiği güçlü özgüven kazanma  ve nihayet kendini gerçekleştirmelerini hedefler.  

Kademelere göre öncelik ve  ders  ağırlıkları değişmekle beraber akademik programımız 5 bölümden oluşur.

Okan birikimi ve MEB kazanımlarını içeren güçlendirilmiş müfredat  programı

Yabancı diller ve etkinlikler programı

İlgi ve yetenek gelişim programı

Merkezi sistem sınavlarına hazırlık programı

Ulusal ve uluslararası bilim, sanat, spor, kültür ve sosyal sorumluk projeleri