Anaokulu

Anaokulu

İlkokula Hazırlık Programımız

TEMEL BECERİLER

Okan Anaokulu olarak öğrencilerimizin temel becerileri geliştirmelerine önem veriyoruz. Okul öncesi dönem, öğrenim hayatının temelini oluşturur. Anaokulu ve ilkokul müfredatlarının sarmal bir yapı içerisinde birbirini bütünlemesi, öğrenme süreçleri ile ilgili sorun durumlarının erken fark ediliyor olup gerekli desteğin verilmesi fark yaratır. Bu farklılıklarla okulumuzda öğrencilerimizin eğitim hayatı boyunca sürecek olan bazı temel akademik becerileri ve her bir beceriyi geliştirecek etkinlik alanlarına yer vermekteyiz.

Anaokulunu tamamlayan çocukların okula iyi bir başlangıç yapmalarını sağlayan akademik beceriler olsa da, çocukların okul öncesi dönemde başarılı olmalarını sağlayan sosyal ve duygusal davranışlardır. 

1. Bir duruma odaklanmak

Okul öncesi çocuğunun dikkat süresi kısa olabilir. Okul öncesi öğretmenleri öğrencilerin dikkatini toparlamak konusunda oldukça başarılıdırlar. Zaman zaman öğrenciler çember zamanı aktiviteleri, hikâye dinleme ya da masa başı çalışmaları ile öğrencilerin bir duruma odaklanma süreleri arttırılır

2. Sıra beklemek, paylaşmak

Çocuğunuzun aileden sonra katılacağı ilk sosyal çevresi olan okulda karşılaşacağı problem durumlarını en aza indirmek için paylaşma, sıra bekleme gibi basit fakat önemli sosyal becerileri deneyimleyeceği ortamlar yaratıyoruz.

3. Motor gelişimi becerileri

Okul öncesi çocuklarda yazı yazma ya da kitap okuma becerilerinden önce geliştirmeleri gereken bazı ince motor becerileri vardır. Bunlar parmak ve bilek kaslarını kullanmayı öğrenmeleri için önemlidir. Okulumuzda yapılan çalışmalar ile öğrencilerimiz gerek ince motor gerek kaba motor gelişimlerini tamamlarlar.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Öğrencilerimizin, kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak; özgüvenli, kendisi ve çevresiyle barışık, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizi, bir üst öğrenim kurumuna ve yetişkinlik yaşamına hazırlamaktır. olarak yetiştirmektir. Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalardır.

OKUMA – YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

SES  ÇALIŞMALARI

Ses çalışmalarımız ilkokul müfredatına uygun olarak hazırlanan ses grupları doğrultusunda, tüm seslerin verilmesi ile devam edilmektedir. Ses çalışmalarında görsel okuma, ses farkındalığı, harf tanıma etkinlikleri yapılmaktadır.  Programda ses ve okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri yer almaktadır. Ses etkinlikleri oyun, afiş, broşür, sınıf panoları vb, görsel materyaller kullanılarak verilmektedir.  Ses çalışmaları çocukların keyif aldığı ve isteyerek katıldıkları oynayarak öğrendikleri çalışmadır. Okan Anaokulu olarak temel amacımız çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır.

ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

Eğlenceli oyunlar ve değişik materyallerle(köpük, kum gibi)  öğrencilerimiz çizgi çalışmalarına geçiş yapmaktadırlar. Serbest çizgi çalışmaları, düzenli çizgi çalışmaları için ön hazırlık niteliğindedir. Öğrencilerimizin küçük kas gelişimini destekleyici etkinliklerdir.  Görsele bakarak sesi doğru tanıma ve yazma çalışmaları yazma kitapları ile desteklenmektedir.

MATEMATİK ÇALIŞMALARI

Okan Anaokulunda matematik ile ilgili keşif çalışmalarına yer verilir. Merak uyandıracak , tahmin oyunları ile matematik ile ilgili çalışmalar yapılır. Tanıma, tanımlama, ayırtetme eşleştirme sınıflama gibi matematik gelişim basamaklarına yönelik aktiviteler ile öğrencilerin gelişimi desteklenir.

ÖZ BAKIM

Özbakım becerileri, çocuk gelişiminin beş gelişim alanından biridir ve oldukça da önemlidir. Bu becerilerden çoğunun okul öncesi dönemde kazandırılması gerekir. Özbakım becerileni kazanmak bireyin bağımsız, yeterli ve kendine güvenen bir kişi olmasında bulunmaz bir yere sahiptir.

Özbakım becerileri (tuvalet eğitimi, temizlik ve yeme alışkanlığı v.b)doğuştan getirilmeyen ve öğrenilerek sonradan kazanılan davranışlardır. Çocuklar, özbakım ve günlük yaşam becerilerini zihinsel gelişim düzeyleri ve bedensel olgunlukları ile birlikte kazanırlar.