İlkokul

İlkokul

Eğitim Modeli ve Tasarımı

EĞİTİM MODELİ VE TASARIMIMIZ YENİLİKÇİ UYGULAMALAR

“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

Eğitim kısaca aklın özgürleşme sürecidir. Bu da ancak çok bilgi aktarılan değil, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, araştıran, sorgulayan, sorunlara çözüm üretebilen ve bilgiyi gerçek yaşam becerilerine dönüştürebilen bireyler yetiştirmekle mümkündür.

Okan Kolejinde öğrenci merkezli yapılandırmacı yaklaşımla öğrencilerimiz bilgiyi ezberlemeden, deneyimleyerek, önceki bilgilerine yeni bilgileri ekleyerek, analiz ve sentez yaparak, kendi bilgilerini üretmeye ve ürettikleri bilgileri gerçek yaşamlarına transfer etmeye çalışırlar.

Özel Okan İlkokulu olarak; eğitimin evrensel ilkelerini ve bilimsel verileri temel alarak öğrencilerimizin duygusal, sosyal, bilişsel alanlarda başarılı ve dengeli bireyler olarak gelişimlerini hedefleriz.

MEB müfredatını merkeze alarak her dersi zenginleştirici materyal ve dijital içeriklerle, grup ve bireysel projelerle, gezilerle, deneylerle çağdaş bir program izliyoruz. Sanat ve spor etkinliklerimizle çocuklarımızı ulusal ve uluslar arası ortamlarda akranlarıyla yarışabilecek, kendini özgüvenle ifade edebilecek birer dünya vatandaşı olmalarını destekliyoruz. Çevreye duyarlı, ekolojik zincirin ve küresel değişimlerin farkında olmaları için geniş bahçemizin olanaklarını kullanıyor, proje yarışmalarına aktif olarak katılımlarını teşvik ediyoruz. Planlarımız bu hedefler doğrultusunda hazırlanmış,  sınıf donanımlarımız yenilenmiş, bahçe ve koridorlarımız düşünme becerilerini geliştirici oyunlarla onatılmıştır. Bu süreçte Okan Üniversitesi Eğitim fakültesinin akademik desteği ve bilgi paylaşımı ile birçok özel okuldan avantajlı konumdayız.   Çocuklarımızın anadili yanı sıra yoğun İngilizceye ilaveten Çince, Rusça, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birini ikinci dil olarak sunmamız da öğrencilerimizi akranlarından birkaç adım ileriye taşımaktadır.

Öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin yanında; doğuştan sahip oldukları yeteneklerini, keşfedip geliştirmek de Okan Kolejinin en önemli işlevleri arasındadır. Öğrencilerimizin sanat, spor ve estetik anlayışlarını geliştirmek amacıyla; piyanodan kemana, yüzmeden, modern dansa, satrançtan dramaya, basketboldan voleybola, tenisten golfe pek çok sanat ve spor programı sunuyoruz.

Çalışmalarımızı yansıtan haftalık bültenlerimizle çocukların öğrenme ve gelişme süreçlerini velilerimizin izlemesine olanak sağlıyoruz.

Gereksinim duyan öğrencilerimizi uygun aralıklarda takviye ederek eksiklerini tamamlamasına destek veriyoruz. Okunan her kitaba, gidilen her geziye, yapılan her etkinliğe, izlenen her tiyatro oyununa dair bireysel değerlendirmelerle öğrencilerimize yorum yapma, görüşünü belirtme yaratıcı düşünme becerileri kazandırmayı hedefliyoruz.

Atatürk’ün “Çocuklarını büyüklerinden çok düşünen, koruyan, esirgeyen ve onları sağlıklı yetiştiren bir ulustur ki yarınlarını daha iyiye, daha güzele, gözü arkada kalmadan teslim edebilir.” sözünden hareketle çocuklarımızı demokrasinin değerlerini içselleştirmiş, bilimde, sanatta, sporda çağdaş dünyaya yeni değerler katabilecek ve iz bırakabilecek yaratıcı, eleştirel düşünebilen, özgür bireyler olarak yetiştirmeye kararlıyız.

ÖZEL OKAN  İLKOKULUNDA EĞİTİM

Okan Koleji İlkokulunda öğrencilerimize, MEB müfredatı ve yenilikçi uygulamaların harmanlanmasıyla zenginleşen bir program uyguluyoruz.  Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile işbirliği yapıyor, akademisyenlerden destek ve öneriler alıyor, eğitim öğretim alanındaki  inovatif  yaklaşımları takip ederek akademik programımızı oluşturuyoruz. İyi bir akademik programın iyi uygulayıcılarla başarıya ulaşacağına inanıyoruz.  Bu nedenle, alanında uzman, tecrübeli, inovatif düşünce yapısına sahip donanımlı öğretmenlerle çalışıyoruz. Öğretmen; eğitimin niteliğini ve çocuğun gelişimini etkileyen en ana unsurlardan biridir. Çocuklar,  değer gördükleri, sevildikleri ve kendilerini güvende hissettikleri destekleyici ortamlarda keşfeder ve öğrenme fırsatlarını değerlendirirler. Bu destekleyici ortamın en önemli bileşeni; Öğretmen ile çocuk arasında kurulan tutarlı ve güvenli ilişkidir. Çağdaş bir öğretmen, her çocuğun farklı gelişimsel ve bireysel özellikleri olduğunu ve farklı yeterliliklere sahip olduğunun farkında olan öğretmendir. Öğretmenle çocuk arasındaki tutarlı ve güvenli ilişki geliştirdiğinde, çocuğun sahip olduğu yeterlilikleri fark ettiğinde ve bu yeterlilikleri dikkate alarak çocuğa yeni öğrenme deneyimleri sunduğunda çocuğun gelişimini desteklemiş olur.

Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin   yaparak-yaşayarak  öğrenmelerini sağlayan, merak uyandıran, düşündüren ve ihtiyaçlara cevap verebilen, sanat, bilim ve spor alanlarında yeterli alt yapı kazandıran nitelikteki ders programlarını bu bilinçle ele alıyor, uyguluyorlar.  Programdaki her dersin tema ve konuları geniş bir çerçevede ve farklı kaynaklar, uygulamalar kullanarak işleniyor, öğrencilerimizin potansiyellerini üst düzeye çıkaracak bilgi, beceri ve farkındalıkla hayata hazırlanmalarını sağlıyorlar.

Okan Koleji İlkokulunda;  21.yüzyılın getirdiği gereksinimlere cevap verecek nitelikte düzenlenen programımızı hedeflerimize ulaşabilmek için her sene geliştirerek devam ettiriyor, öğrencilerimize karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme, kendine ve çevresine yaratıcı fikirlerle yararlı olma, çevresindeki insanlarla doğru iletişim kurma, gerektiğinde işbirliği yapma gibi yaşam becerileri kazandırmak için çaba gösteriyoruz.

Bu çabalara kısaca göz atalım…

✓ KAYNAKLARIMIZ

MEB yayını ders kitapları, onlarca yayın arasından titizlikle seçilen kaynak ders kitapları ve dijital içerikleri, İnteraktif öğrenme ortamı olan Morpa Kampüs’ü, akıllı tahtalarda kesintisiz internet bağlantısı ile video ve slaytları kullanıyor, ders aracı ve kaynak açısından geniş bir yelpaze sunuyoruz.

✓ ORTAMLARIMIZ

Öğrenme sürecinde akıllı tahta ve internet erişimli donanımlı sınıflarımızın yanı sıra; matematik odası, fen laboratuvarı, üç boyutlu video gösterim laboratuvarı, kütüphane, drama odası, satranç odası, dans odası ve yabancı dil derslikleri, spor salonu, jimnastik salonu, golf odası gibi ortamlarda etkili öğrenme fırsatları yaratıyoruz.

✓ YÖNTEMLERİMİZ

Öğrenci merkezli bir yaklaşımla, araştırma, proje hazırlama, özgün sunu hazırlama, dramatize etme, deney, 5n 1k, röportaj, yaparak yaşayarak öğrenme, portfolyo sunumu, altı şapkalı düşünme tekniği gibi yöntemlerle öğrencilerimize bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi yaşamlarına transfer edebilmeyi öğretmeyi amaçlıyoruz.

✓ UYGULAMALARIMIZ

  • TÜRKÇE: Sınıflarda sabahları okuma çizelgemizi işleyerek güne başlıyoruz.  Öğrencilerimize ayın kitabını veya kütüphaneden seçtikleri kitabı ne kadar okudukları üzerine sohbet ediyoruz. Ardından; kitaplar, etkinlik sayfaları ve dijital içeriklerle konularımızı işliyoruz. Her hafta, her sınıfla kütüphane saati yapıyor, öğrencilerimize kitap seçme - okuma - yorumlama fırsatı veriyoruz. Okudukları kitap üzerine veya yazarına dair araştırma, inceleme yapmak ve sohbet etmek onları kültürel açıdan zenginleştiriyor. Öğrencilerimiz yılda dört beş yazarla tanışma, yaratıcı yazarlık atölyesine katılma şansı buluyor. Yıl içinde her öğrenci okuma ve ortak kültür oluşturma için seçtiğimiz 10- 12 tane kitap okuyor. Kitap listemiz; öykü, masal, şiir, fıkra, karikatür ve felsefe türünde kitaplardan oluşuyor. Kitapları bazen “Okuyorum-Yorumluyorum” kitapçıkları ile değerlendiriyor, bazen poster hazırlıyor, bazen slayt sunumla yazarını tanıtma şeklinde çalışmalarla değerlendiriyoruz. Okuma parçalarını dijital etkinliklerle kalıcı öğrenmeye dönüştürüyoruz. Her hafta bir  atasözü ve deyimi kartlarla inceliyor, tanıyor, poster, öykü gibi ürünlerle ifade etmelerini sağlıyor ve günlük konuşma dağarcıklarını zenginleştiriyoruz.  Her sınıf düzeyinde Türkçe dersinin müfredatına göre farklı uygulamalara yer veriyoruz. Sözlük,  imla kılavuzu, deyim ve atasözü kartları, harf ve hece tombalası, sözcük kartları ve öykü kitaplarını etkin kullanıyoruz.
  • HAYAT BİLGİSİ; Tema ve alt konuları sınıf düzeyi ve içeriğe göre farklı yollarla ele alıyor, temel kavramları kalıcı vermeyi hedefliyoruz. Bahçemizden, laboratuvarımızdan, kitap ve kaynaklarımızdan yararlanarak proje, poster, drama, slayt sunum, deney, araştırma, soru cevap, maket yapımı gibi yollarla öğrenme sürecini zenginleştiriyoruz. Türkiye ve dünya haritaları, yer küre modeli, konulara ilişkin video, kısa film ve slaytlar öğrenme araçlarımız olarak sürekli kullanımımızda…
  • FEN BİLİMLERİ; Madde, Vücudumuz, Doğal Ortam, Kuvvet, Elektrik, Ses gibi temel konularda alt yapı kazandırmak, bilime olumlu yaklaşım oluşturmak, geleceğe dair bilimsel projeler üretmek için bu dersi en ilgi çekici derslerden biri haline getiriyoruz. Fen LaboratuvarındaFen Bilimleri öğretmeni ile deneyler yapıyor, deney föylerine öğrendiklerini yazmalarını istiyoruz. Konuları destekleyen, özel hazırlanmış 3D videolarla da öğrenmelerini zengin deneyimlere dönüştürme olanağı veriyoruz.
  • MATEMATİK: Her hafta Matematik odasınagiderek konuları özel ortamda, yoğun ilgi ve katılımla işliyoruz. Geometrik cisimlerle, Matematik araç ve oyunlarıyla,  ölçü araçlarıyla Matematiği öğrencilerimiz için somuttan soyuta giden bir akışla veriyoruz. Basılı kaynakların yanı sıra dijıtal öğrenme ortamlarından yararlanıyoruz. Öğrencilerimize Doğal sayıları tanıma, dört işlem yapma, problem çözme ve problem kurma, günlük hayatta kullanılan ölçüleri tanıma becerisi kazandırıyoruz. Geometrik şekiller ve cisimleri tanıma, özelliklerini fark etme, bunlarla örüntü ve alan döşeme etkinlikleri yoluyla Matematiğin hayatın her yerinde olduğunu vurguluyoruz.
  • SOSYAL BİLGİLER: Öğrencilerimize birey olma bilinci ve birey toplum ilişkisini fark ettiren; Yaşadıkları mahalle, şehir, okul, ülke, bölge, kıta ve gezegen hakkında temel bilgileri kazandıran bir programımız var. Haritalar, yer küre modeli, atlaslar ve dilsiz haritalarla, basılı ve dijital kaynaklarımızla bilinçli vatandaş olmanın ipuçlarını veriyoruz. Çağdaş, geleceğe dair fikirleri olan, yasadığı çevreye duyarlı, sorunlara çözüm üretebilen, farklılıklara hoşgörü ve kabul ile yaklaşan birey olmanın ilk adımlarını atıyorlar. Akademik takvimimize aldığımız gezilerle gerçek hayat deneyimleri kazandırıyor, geziden önce gezi yerine dair ön araştırmaya yöneltip, geziden sonra izlenimlerini “Geziyorum – Görüyorum” kitapçıklarına yazmalarını isteyerek kalıcı öğrenmeyi hedefliyoruz. Dönem sonlarında sosyal ve kültürel kazanımları destekleyici proje ödevleri veriyoruz. 2. dönemde portfolyo sunumu ile anadilde ve İngilizce sunumlar yaparak öz güvenlerini geliştirme olanağı sunuyoruz. Farklı sınıf düzeyleri için planladığımız; Neşeli Turşucu, 1 Kelime- 1 İşlem yarışması, Maziye Yolculuk, Okulda 100. Gün, Deyimler Maketi, Sözcükler Canlanıyor, Resfebe Sergisi, Yetenekler Sahnede Performans Gösterisi,  Söz Bende, Reçelim Kavanozda, Okan Bostanı gibi etkinliklerle öğrencilerimizi çok yönlü geliştirmeyi hedefliyoruz.

 ✓ BELİRLİ GÜN, HAFTA VE ETKİNLİKLER

Yıl boyunca kutladığımız milli bayramlarımız ve diğer önemli haftaları toplumsal duyarlılık ve kültürel alt yapı kazandırma düşüncesiyle etkili kutlar, öğrencilerin kendini ifade edecekleri ortamlara dönüştürürüz.

✓ SANATSAL ETKİNLİKLERİMİZ

Öğrencilerimize sanatsal bakış açısı kazandırmak amacıyla yıl içinde altı tiyatro oyunu gösterimi gerçekleştiriyoruz. Türkçe ve İngilizce oyunlar öğrencilerimizin yoğun ilgisini çekiyor, ardından “İzliyorum-Yorumluyorum” tiyatro değerlendirme kitapçığı ile izlenimlerini ifade etmelerini sağlıyoruz.

Dünya Çocuk Hakları günü, Engelliler günü, Yeni Yıl, Cumhuriyet bayramı gibi özel günlerle örtüşen kısa film ve video gösterimleri ile sanatsal bakış açısı kazanmalarını destekliyoruz.

Dönem sonlarında “Yetenekler Sahnede” etkinliği ile kendilerinin belirlediği alanlarda bir sahne performansı sergilemelerine olanak tanıyor, özgüvenlerini destekliyoruz.

✓ SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal sorumluluk kurulunun belirlediği çalışmalara öğrencilerimizin aktif katılımını sağlayarak toplumun farklı kesimlerindeki insanlara karşı duyarlılık kazanmalarını hedefliyoruz. Yardım kampanyaları ve kermeslerde her öğrencinin görev ve katılımını önemsiyoruz.

✓ İLETİŞİM

Her hafta yaptığımız çalışmaları kısa bilgi ve fotoğraflardan oluşan haftalık bültenlerimizle sizlere yansıtıyor, çocuklarınızın öğrenme sürecini izlemenizi kolaylaştırıyoruz. Etkinlik ve duyurularımızı  web sayfamızda güncellenerek yer alan etkinlik takvimi, k12.net portalı , mail ve SMS  yoluyla sizlerle paylaşıyoruz.