İlkokul

İlkokul

Ölçme ve Değerlendirme

İLKOKULDA ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Özel Okan İlkokulunda başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde yıllık planda yer alan hedef kazanımlar esas alınır. Öğrencilerin derslerdeki başarısı; sınavlar, projeler ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik ek çalışmalar, dijital platformlardan verilen testler ve her dönem sonunda uygulanan genel değerlendirme özelliğindeki OGİS (Okan Gelişim İzleme Sınavı) sonuçları ile ölçülür, değerlendirilir. OGİS, öğrencilerimizin ana derslerden bir dönem boyunca edindikleri bilgi ve becerileri, verilen sürede cevaplama, zamanı ve bilgiyi etkin kullanma becerisi de kazandıran okulumuza özgü bir değerlendirmedir. 

Tüm ölçme çalışmaları sonunda; başarıyı artıracak ek çalışmalar ve etütler planlanır. Pdr birimi ile işbirliği yapılarak başarıyı destekleyecek öneriler, görüşmeler yapılır, çocuğun başarıya odaklanması, özgüveninin artırılması, ailenin doğru yaklaşımlarla çocuğunu desteklemesi sağlanır. 

Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınır. 

Kullanılan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, problem çözme ve okuduğu kitapları yorumlama, dramatize etme, 5n1k yöntemiyle sorgulama gibi çalışmalara yer verilir. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri kullanılır.

Okulumuzda, alternatif değerlendirme yöntemlerinden olan Portfolyo Sunumu da her yıl, her sınıf düzeyinde uygulanır. Bir şenlik havasında gerçekleşen portfolyo sunumlarında öğrencilerimiz yıl boyunca yaptıkları çalışmalar içinden en etkilendikleri, sevdikleri ve üzerinde çalışma yapmaktan mutlu oldukları çalışmaları öğretmenlerine ve ailelerine sunarlar. Sunum; öz değerlendirme, veli değerlendirmesi ve öğretmen değerlendirmesi ile ölçülür, öğrenciye geri bildirimde bulunulur.  Tüm bu ölçme ve değerlendirme çalışmaları velilerle paylaşılarak öğrencinin gelişimi, başarıya erişimi izlenir.