Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

REHBERLİK BİRİMİ  

“Okan Eğitim Kurumları Rehberlik Birimi” olarak amacımız; gelişen ve değişen dünyada kendi özelliklerini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan ve sorgulayan, kendisi ve çevresi ile barışık, yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan, karar verme ve sorun çözme becerilerine sahip, kişiler arası iletişimde kendini rahat ifade eden, başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş, araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu bireylerin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Rehberlik Birimi çalışmalarımızı, okul rehberliğinin hizmet alanları dikkate alarak uygulamaktayız.

Psikolojik Danışma Hizmetleri:  Öğrencilerimizin gelişim özellikleri dikkate alarak okul sürecinde ve günlük yaşamda  yaşadıkları problemlerin üstesinden gelme becerilerini kazanmalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Bireysel gözlemlerimizi, öğretmen gözlemlerini,  aile görüşmeleri ve  bireysel görüşmelerimizi referans olarak çalışmalar yapmaktayız. Ortak ihtiyaçlar söz konusu ise “Grup ile Psikolojik Danışmanlık” uygulamaları da gerçekleştirmekteyiz.

Rehberlik Ders Saatleri: Her sınıf seviyesinde akademik ve duygusal anlamda öğrencilerimizi destekleyecek uygulamalar içeren rehberlik dersleri gerçekleştirmekteyiz.

Öğrencilerimize yönelik uygulanan test ve envanterler;

Rehberlik derslerimizde ve bireysel görüşmelerimizde öğrencilerimizin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri amaçlı ihtiyaca yönelik olarak test ve envanterler uygulamaktayız. 

 • Characterix Testi
 • Öğrenme Stilleri Testi
 • Çoklu Zekâ Testi
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • Problem Tarama Envanteri
 • Burdon Dikkat Testi
 • D2 Dikkat Testi

Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri: Bu kapsamda, velilere ve öğretmenlere yönelik seminerler, sohbet toplantıları düzenlenmekteyiz. Veliler için aylık bültenler ve yılda bir kez çıkarılan O’ BAKIŞ dergisi ile çeşitli güncel konularda bilgilendirici yazılar yayınlanmaktayız. 

Öğrencilere yönelik yıl içerisinde aşağıdaki konularda seminerler vermekteyiz:

 • Zaman Yönetimi
 • Verimli ve Etkili Ders Çalışma Yöntemleri
 • Motivasyon
 • Sınav Kaygısı
 • Kişilerarası İletişim
 • Çatışma Çözme Becerileri
 • Bilinçli Teknoloji Kullanımı
 • Siber Zorbalıktan Korunma Yolları
 • Problem Çözme  Becerileri
 • Alan ve Meslek Tercihleri
 • Test Çözme Teknikleri
 • YKS Sistemi

İzleme Hizmetleri: Sınıf ve branş öğretmenleri ile işbirliği yaparak öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini takip ederek rutin görüşmelerde veliye bilgi vermekteyiz.

Oryantasyon / Duruma Alıştırma Hizmetleri: Yeni öğrencilere okulun özellikleri, bölümleri, çalışanları, fiziksel ortamı ve okul işleyişi ile ilgili bilgilendirme yapmaktayız. Okula uyum güçlüğü çeken öğrencilere bireysel destek vermekteyiz.

Danışmanlık / Konsültasyon (Görüş Alışverişi) Hizmetleri: Öğrencilerin akademik-kişisel-sosyal gelişimleri ile ilgili öğretmen ve yöneticileri düzenli olarak bilgilendirmekteyiz. 

Mesleğe Yönlendirme: Öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve isteklerini keşfetmelerini sağlayarak, doğru mesleki tercihi yapabilmeleri için pek çok etkinlik ve çalışmalar planlamaktayız. 

Öğrencilerin bilinçli yükseköğretim ve meslek seçimi, 10. sınıfta “Alan/Ders Seçimi”  ile başlamaktadır.

Öğrencilerimize “Alan/Ders Seçimi” öncesinde şu çalışmalar yapılır:

 • Characterix Testinin yapılması,
 • Öğrencinin ilgi ve yetenekleriyle ilgili bireysel görüşmeler,
 • Kendini tanıma çalışmaları,
 • Alan/ders seçimi bilgisi verilmesi,
 • Kariyer Günleri ve meslek tanıtımları etkinlikleri, 
 • Kariyer planlama dersleri,
 • Üniversite ve iş dünyasını tanıma etkinlikleri.

12.Sınıflarda Kariyer Planlama: 12. sınıf öğrencilerimizin doğru mesleğe yönelmesi için şu çalışmalar yapılmaktadır:

 • Öğrencilerin kendilerini, ilgi ve yeteneklerini tanımalarına yönelik çalışmalar,
 • Kendilerine uygun gördükleri meslek için bireysel akademik hedef tabloları,
 • Meslek tanıtım etkinlikleri,
 • Üniversite gezileri/ Üst öğrenim kurumları hakkında bilgilendirme,
 • “Okanda Bir Gün” etkinliği ( Bir gün boyunca üniversite öğrencisi olma deneyimi),
 • İş dünyasını tanımaya yönelik etkinlikler,
 • Tercih sürecinde tüm öğrencilerimize bireysel kariyer danışmanlığı.