Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Yabancı Dil Eğitimi ve Programı

İngilizce Bölümü

Okan Kolejinde yabancı dil derslerinde öğrencilerin, gelecekteki eğitimleri ve meslek yaşamları ile ilgili çeşitli dil becerilerini kazanmalarını sağlayan bir program sunulur. Birinci yabancı dil edinimi ile ilgili 12. sınıfın sonunda öğrencilerin İngilizceyi farklı ortamlarda akıcı ve etkili biçimde kullanmaları, makale, anı, araştırma projesi, edebiyat çözümlemesi gibi farklı yazı türlerinde akademik bir yazı dili kullanmaları beklenir. Öğrencilerin ayrıca eleştirel okuma becerilerini uygulamaları da hedeflenmektedir.

Tüm düzeylerde öğrencilerin okuduklarını analiz etmeleri, somut veriler ile kişisel görüşleri birbirinden ayırabilmeleri, bilmedikleri sözcüklerin anlamlarını bağlamdan çıkarabilmelerini sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerini, kendi görüşlerini savunabilmelerini, ileri sürülen farklı görüşlere yanıt verebilmelerini ve sözlü anlatım becerilerini geliştirebilmelerini sağlayabilmek amacıyla ilk önce sınıf içi, daha sonra şubeler arası münazaralar uygulanmaktadır. 

Ayrıca öğrencilerin bilgi ve becerilerini yazılı ve/veya görsel olarak ifade etmelerine olanak sağlayan proje çalışmalarına ağırlık verilmekte ve küçük gruplarda her dönem proje çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalar sınıf ve okul içerisinde sergilenmektedir. Öğrencilerin bağımsız çalışma becerilerini geliştirebilmeleri için belirli sayıda kitap okumaları ve okuma projeleri yapmaları gerekmektedir. Okuma projelerinde amaç öğrencilerin sözcük bilgilerini geliştirmelerine ve yazılı anlatım becerilerini artırmalarına katkıda bulunmaktır.

Öğrencilerimiz lisemizden aldıkları 1. yabancı dil eğitimi olarak kazanımlarını girdikleri Cambridge English sınavları ile test etme şansına sahip olurlar. Bu sınavlar dünyanın İngilizce konuşulan her yerinde okullar, üniversiteler, özel sektör ve kamu sektörü tarafından tanınmakta ve kabul görmektedir. Öğrencilerimiz seviyelerine uygun ESOL sınavında başarılı olduklarında, İngilizcelerinin seviyesini gösteren uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika almaya da hak kazanırlar. Hazırlık sınıflarımız bu sınavlardan PET (Preliminary English Test) sınavına, 9. sınıflarımız ve 10. sınıflarımız FCE (First Certificate in English) sınavına girmektedirler.

11. sınıf itibari ile öğrencilerimize birçok kurumda bulunmayan ve ayrıcalığımız olan TOEFL eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimizin 11. sınıfın sonunda 130’dan fazla ülkede 9.000’den fazla üniversitede, ajansta ve diğer birçok kurumda geçerliliği olan TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet Based Test) sınavına girmeleri beklenir. Bu sınavdan alacakları sonuçlarla gerek yurtdışında okumayı planlayan gerekse ülkemizde özel ya da devlet üniversitelerinde okumayı planlayan öğrencilerimizin üniversitelerin hazırlık sınıflarını doğrudan geçmelerini sağlayacak bir sertifika kazanmaları hedeflenmektedir. Bu programın içerisinde dinleme, okuma ve yazma ağırlıklı becerilere dayalı detaylı inceleme çalışmaları yapılmaktadır. TOEFL IBT toplamda 120 (her bölüm 30 puan) puandan oluşmaktadır. Okullara kabul için minimum puan okuldan okula değişse de pek çok okul 79 TOEFL IBT puanını yeterli İngilizce bilgisi olarak kabul etmektedir.

Yabancı Dil (İngilizce) Etkinliklerimiz ve Kulüplerimiz 

Okanville

Öğrencilerimizin kendi getirdikleri çeşitli oyuncak, takı, zücaciye vb. okulumuzda kurduğumuz stantlarda etkinlik boyunca İngilizce konuşarak ürün satışı ve alışverişi yaparlar. Etkinlikten elde edilen gelir her yıl farklı bir yardım kuruluşlarına bağışlanır. 

Notable People Day

Ortaokul ve lise kademelerinde farklı günlerde düzenlenen etkinliğimizde her bir öğrenci tarihte iz bırakan, ünlü bir kişinin karakterine bürünerek sınıfları gezer “Guess who I am?” (Tahmin et, ben kimim?) sorusunu sorarak kendilerini İngilizce konuşarak tanıtmaktadırlar.

Quiz Shows

Öğrencilerimizin genel kültür ve yabancı dil becerilerini ölçebilmek ve rekabet ortamı altında dile olan hâkimiyetlerini geliştirebilmek için bilgi yarışmaları (quiz shows) düzenlemekteyiz. Öğrencilerimiz hoşça vakit geçirirken farkında olmadan yabancı dil becerilerini geliştirirler.

MUN 

Lise kademesinde; MUN Kulübü birleşmiş milletler topluluğunun konularını kendi yaş guruplarında tartışır, ulusal ve uluslararası platformda bir ülkeyi temsil kabiliyetlerini geliştirirler. MUN Kulübü öğrencileri farklı okullarda düzenlenen konferanslara katılır ve okulumuzu başarıyla temsil ederler.

Women’s Day Panel (Kadınlar Günü Paneli)

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” için lise kademesindeki öğrencilerimiz her yıl İngilizce bir panel düzenlemektedir. Okulumuzun konferans salonunda günün anlam ve önemini akranlarıyla paylaşırlar.

Translatokan

Öğrencilerimizin çeviri becerilerini geliştirmek amacıyla birinci etabı sözlük kullanarak ve ikinci etabı sözlük kullanmadan çeviri yapılan bir yarışma etkinliğidir. İngilizce öğretmenlerimizin jüri olarak katıldığı yarışmada, öğrencilerimizden dil bilgisi ve anlam açısından doğru çevirileri verilen süre içerisinde yapmaları sağlanarak dil kullanma becerilerini geliştirirler.

Yurtdışı Eğitim Seminerleri

Her yıl temmuz ayında İngiltere’nin en iyi üniversitelerinde yaz okulu eğitimi almak üzere öğrencilerimize bilgilendirme seminerleri düzenlenir. Bu seminerlerde yurt dışında bir yaz okuluna katılımın sağlayacağı faydalar konusunda, İngiltere’de katılacakları geziler ve onları yurt dışında nasıl bir hayatın beklediği konularında bilgi verilmektedir.

YABANCI DİLLER OLARAK VİZYONUMUZ

LİSE İNGİLİZCE BÖLÜMÜ (ECLECTIC APPROACH)

Lise İngilizce Bölümü olarak amacımız 4Cs yaklaşımı ışığında (Communication, Collaboration, Creativity and Critical Reflection), eklektik metodla dil öğrenimini gerçekleştirmektir. Tek bir yaklaşıma bağlı kalmadan; öğrencilerimizin dil becerilerini desteklemek en büyük hedefimizdir.

Disiplinler arası geçiş geleneksel konu alanlarının belirli kavramlar etrafında anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek sunulması olarak tanımlanabilir. Bu geçiş sayesinde dili hem teoride hem de pratikte uygulanabilmesiyle yaşayan bir canlı olarak hayatımızın içine alabilmekteyiz. Bu yüzdendir ki müfredatımız CLILL- Content and Language Integrated Learning (İçerik Temelli Öğretim Modeli) göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Böylece öğrencimiz İngilizce dil bilgisi dışında farklı alanlarda terminoloji ve bilgiye sahip olmaktadır.  Öğrencilerin daha geniş bilgi sahibi olmalarının ve genel kültürlerinin de zenginleşmesini sağlamakta, verilen içerik odaklı araştırma etkinlikleri de ayrıca öğrencilerde merak uyandırarak birer araştırmacı olmaları yolunda öğrencilere ışık tutmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde öğrencilerimiz; dili amaç olarak değil, araç olarak kullanırlar.

4Cs 

Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)

Farklı kaynaklardan alınan bilgilerin analiz edilmesi, sorgulanması ve sentezlenmesi olarak tanımlanan eleştirel düşünme, öğrencilere doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi anlamlandırma ve kendi hayatlarına uygulama olanağı vermeyi amaçlar.

İşbirliği (Collaboration)

21. yy becerilerinde işbirliği kavramı, belli görevlerin paylaşılması gibi prosedür odaklı olmaktan çok farklı bakış açıları, ilgi ve yetenekleri olan öğrencilerin bir araya geldiklerinde oluşturacakları sinerjiye odaklanır. 

İletişim (Communication)

Günümüz insanının sahip olması gereken en önemli becerilerden biri iyi iletişim kurabilme becerisi. Bilginin açık olması ve karşımızdaki kişinin anlayacağı şekilde aktarılması iletişimin temelini oluşturuyor. 

Yaratıcılık (Creativity)

Bugünün çocukları, gelecekte tek bir uzmanlık alanı ile çözülemeyen karmaşık problemlerle baş etmek durumunda kalacaklar. Mevcut bilgileri kullanarak yeni bir şey yaratma becerisi sadece sanat alanında değil yaşamın diğer tüm alanlarında da çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak en önemli becerilerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. 

İkinci Yabancı Diller

Küreselleşen dünyada öğrencilerimizi uluslararası arenada aranan bireyler olarak yetiştirebilmek ve akranlarından bir adım daha ileriye taşıyabilmek için; onlara iyi derecede İngilizcenin yanında ikinci bir yabancı dil imkanı da sunuyoruz. İlkokul tüm sınıf seviyelerinde Çince, Almanca  ve İspanyolca  dillerinden seçtikleri dili zorunlu 2. yabancı dil olarak sunuyoruz. Okan Üniversitesinde bulunan Konfüçyüs Enstitüsü , Çin Dili ve Kültürü  Bölümümden  aldığımız akademik ve Native Speaker (Anadil konuşmacısı ) desteğiyle öğrencilerimiz ,hem bu dilleri hem de bu dillere ait kültürleri bizzat o kültürün temsilcilerinden öğrenme imkanı buluyorlar.

Avrupa dil kriterleri çerçevesinde Çince, Almanca ve İspanyolca olmak üzere öğrencilerimizi anaokulu hazırlık sınıfından itibaren A1 – A2 seviyelerine hazırlamakta ve farklı dillerle beraber farklı kültürleri de tanımalarına olanak sağlamaktayız.

Derslerimiz 4 dil becerisini içeren uygulamalar ile sürdürülmekte olup ünite konularımız interactive programlar, storytelling, drama çalışmalarıyla pekiştirilmekte, çocuklarımızın öğrendikleri dile doğal ortamda kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Öğrenilen konular hafta sonu verilen ödevler ile pekiştirilmekte ve hafta içi kontrol edilerek değerlendirilmektedir.

Yabancı diller programı, yeni bir dilin tanıtımı ve gelişimi üzerine “iletişime dayanan bir yaklaşımı kullanarak” odaklanır. Bu öğrenme yaklaşımına göre; sınıfta Çince, Almanca, İspanyolca  konuşma büyük önem taşır. Rol yapma, hikaye okuma ve drama gibi çeşitli stratejiler ile öğrencilerin yeni bir dili belirli bir amaç için kullanarak geliştirmeleri sağlanır. Temel amacımız, öğrencilere dinleme, okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmaktır. Öğrenciler yaparak, deneyerek ve öğrenme sürecine etkin olarak katılarak öğrenirler. Öğrencilerin yeni dilde kendilerini basitçe ifade edebilmeleri için gerekli olan sözcük bilgisini edinmeleri ve cümle kalıplarını öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bir başka amacımız da öğrencilerin yeni bir kültürü şarkıları, kutlamaları ve edebiyatı yoluyla tanımalarıdır. Dünya küreselleştikçe ve uluslararası alışverişler hızla arttıkça, öğrencilerimizin farklı dil ve kültürlerle günlük hayatlarında karşılaşmaları kaçınılmazdır. “Yeni bir dil öğrenmek”, küresel dünyada öğrencilerimizin etkin vatandaşlar olmaları için giderek önem kazanan en önemli unsurlardan biridir.

 İspanyolca seviyesinin uluslararası düzeyde tanınması için ise öğrencilerimiz, Cervantes Enstitüsü tarafından düzenlenen ve değerlendirilen DELE (Yabancı Dil İspanyolca Diploması) sınavına girmektedirler. Çincede öğrendikleri bilgiler Okan Üniversitesinde bulunan Konfüçyüs Enstitüsünde yapılan seviye tespit sınavları ile ölçülmektedir.