Ortaokul

Ortaokul

Kütüphane

Kütüphanemiz Hakkında

2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında hizmete giren Kütüphanemiz ‘Anaokulundan Üniversiteye geleceği yetiştiriyoruz’ anlayışıyla yol almaktadır. Bu vizyonla paralel ilerleyen, gelişen kütüphanemiz eğitim-öğretim faaliyetlerinin en önemli bütünleyicilerinden biridir. Kütüphanemizden öğrenci, öğretmen, personel ve velilerimiz yararlanabilmektedir. Kütüphanemizde araştırma çalışmaları için bilgisayarlar, abonelik yoluyla gelen güncel dergiler hizmete sunulmuştur.

Vizyon

Bilgi ve belge erişim hizmetlerinde gelişen teknolojileri takip ederek; kullanıcı isteklerine yanıt verebilen hizmet anlayışıyla, güncel bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak okulumuzun gelişimine katkıda bulunan çağdaş bir okul kütüphanesi olmaktadır.

Misyon

Okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde, etkinlik ve üretkenliğini artırıcı bilgi ve belge hizmetlerini sağlamaktır.

Kütüphane Otomasyon Programı

Kütüphanemizde Yordam Kütüphane Bilgi-Belge Otomasyon Programı kullanılmaktadır. Kütüphane kaynaklarımız Dewey Onlu Sınıflama Sistemine (Dewey Decimal Classification System) göre Yordam Otomasyon programı üzerinde, AACR2 referans alınarak, uluslararası standartlara uygun şekilde kataloglanmaktadır. Ödünç alma, iade etme, yayın araştırma / tarama gibi online kütüphane hizmetleri bu program aracılığıyla yapılmaktadır.

Online Katalog Tarama

Okulumuz bilgisayarlarından Tuzla Kütüphanesi’nden tarama yapmak için aşağıdaki linkleri kullanınız.

Ödünç Alma ve İade Etme Uygulamaları

 • Okan Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve personeli kütüphanenin üyesi olabilmektedir.
 • Kitaplarımızı öğrencilerimiz iki hafta süreyle en fazla iki adet; öğretmen ve personelimiz üç hafta süreyle en fazla üç adet olacak şekilde ödünç alabilirler.
 • Süreli yayınlar (son sayıları hariç), öğrencilerimize bir hafta süreyle bir adet; diğer kullanıcılarımıza bir hafta süreyle iki adet ödünç olarak verilmektedir.
 • Danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, rehber gibi yayınlar) ödünç verilmemektedir. Kullanıcılarımız, bu yayınlardan yararlanmak istediğinde ilgili bölüm fotokopi çekilerek verilebilmektedir.
 • Kütüphanede bulunan materyaller ödünç verme işlemi yapılmadan kütüphane dışına çıkarılmamalıdır.
 • Kütüphane kullanıcıları ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları süresi bitiminde iade etmekle yükümlüdürler.
 • İade süresi geçen yayın teslim edilmedikçe veya süresi uzatılmadıkça kullanıcıya yeni bir yayın ödünç verilmez.
 • Ödünç süresinin uzatılması; iade tarihinin 3 gün öncesine kadar yapılabilir.
 • Ödünç alınan yayın iade tarihinden önce veya son iade gününde kütüphaneye ulaşmış olması gerekmektedir.
 • İade süresi geçen yayın teslim edilmedikçe veya süresi uzatılmadıkça kullanıcıya yeni bir yayın ödünç verilmez.

Ödünç Yayının Zarar Görmesi / Kaybolması

 • Ödünç alınan okuma materyali, iade tarihinden sonraki bir ay (30 gün) içerisinde kütüphaneye teslim edilmemesi durumunda ‘kayıp yayın’ statüsüne girer.
 • Okuyucunun ödünç aldığı kütüphane materyalini kaybetmesi ya da yıpranmış şekilde (karalanmış, yırtılmış, buruşturulmuş, kullanılamaz durumda) teslim edilmesi halinde; ya ödünç alınan materyalinin aynısını ya da özel durumdaki materyal kapsamına dahil ise (eski basımlı yayın ve / veya baskısı tükenmiş olan kitaplar vb) kütüphane öğretmeni tarafından yapılacak yönlendirme ile kitabın muadilini temin edilmesi gerekmektedir.
 • Okuyucu tarafından temin edilen yayın 15 gün içerisinde kütüphaneye teslim edilmelidir.
 • Öğrenci, öğretmen, veli ve personelimizden oluşan kullanıcılarımız ödünç aldığı okuma materyalini özenli şekilde kullanmalı ve zamanında iade etmelidir.
 • Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine dört hafta kala ödünç verme hizmeti durdurulur. Tüm kullanıcıların ödünç aldıkları materyalleri, yılsonunda kütüphaneye teslim etmeleri, kütüphane kaynaklarının bütünlüğü ve gelecek yıllarda eksiksiz kullanılabilesi açısından önemlidir.

Ayırtma – Rezerve İşlemleri

 • Başka üye tarafından ödünç alınmış yayınlar için ayırtma işlemi yapılabilir. Bu durumda yayın kütüphaneye iade edildiğinde ayırtma (rezerve) sırasına göre ödünç verilir.
 • Üye, ödünç sayısı kadar (en fazla 2 adet) ayırtma yapabilir.
 • Üzerinde ayırtma olan yayınların kullanım süresi uzatılamaz.

FOTOĞRAFLAR