Ortaokul

Ortaokul

Yabancı Dil Eğitimi ve Programı

İNGİLİZCE

Okan Kolejinde yabancı dil derslerinde öğrencilerin, gelecekteki eğitimleri ve meslek yaşamları ile ilgili çeşitli dil becerilerini kazanmalarını sağlayan bir program sunmaktayız. Öğrencilerimize Türk ve yabancı öğretmenler işbirliği içerisinde, modern öğretim metodlarını ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı sunmaktayız. Birinci yabancı dil edinimi ile ilgili 8.  sınıfın sonunda öğrencilerin İngilizceyi farklı ortamlarda akıcı ve etkili biçimde kullanabilmelerini hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimizin 8.sınıfın sonunda CEFR’e (Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı) göre B1 düzeyinde İngilizce konuşmaları, okuduklarını ve dinlediklerini anlamaları ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmaları hedeflenmekteyiz. Uygulanan nitelikli eğitim programlarının sonunda okulumuzda da yapılmakta olan Cambridge ESOL Young Learners ( Flyers) ve KET, PET sınavlarında öğrencilerimiz başarılarını belgelemiş olurlar.

Yabancı Dil (İngilizce) Etkinliklerimiz 

Drama Kulübü

Ortaokul kademesinde Yabancı Diller Drama Kulübü’nü tercih eden öğrencilerimizle öğretmenlerimizin belirlediği müzikal, drama, çeşitli skeçlerden oluşan bir sene sonu gösterisi hazırlanmaktadır. Yıl boyunca planlı bir şekilde oyun metinlerini çalışılarak öğrendikleri dilde rol yapma yetenekleri sergilerler.

İngilizce Tiyatro Gösterisi

Her yıl ortaokulda yabancı profesyonel tiyatro oyuncuları ile birlikte sergilenen İngilizce bir oyunu öğrencilerimiz izleme/eğlenme şansına sahiptirler.

MUN Junior Kulübü

Ortaokul kademesinde MUN Junior (Küçük Birleşmiş Milletler Model Kulübü) her yıl öğrencilerimizin katılımıyla sene başında planı yapılan tartışma konularını ele alarak okul içinde sosyal kulüp saatlerinde çalışmalarını sürdürürler.

Öğrencilerimiz eğitim öğretim yılı içerisinde farklı okullarda düzenlenen birçok konferansa okulumuzu temsilen katılırlar. Uluslararası platformda konuşma becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz bu kulüpte, öğrencilerimiz toplum önünde düşüncelerini paylaşmayı öğrenirler.

Quiz Shows

Öğrencilerimizin genel kültür ve yabancı dil becerilerini ölçebilmek ve rekabet ortamı altında dile olan hâkimiyetlerini geliştirebilmek için bilgi yarışmaları (quiz shows) düzenlemekteyiz. Öğrencilerimiz hoşça vakit geçirirken farkında olmadan yabancı dil becerilerini geliştirirler.

Notable People Day

Ortaokul ve lise kademelerinde farklı günlerde düzenlenen etkinliğimizde her bir öğrenci tarihte iz bırakan, ünlü bir kişinin karakterine bürünerek sınıfları gezer “Guess who I am?” (Tahmin et, ben kimim?) sorusunu sorarak kendilerini İngilizce konuşarak tanıtmaktadırlar.

YABANCI DİLLER OLARAK VİZYONUMUZ

ORTAOKUL (INQUIRY BASED LEARNING-PROJECT BASED LEARNING)

İngilizce Bölümü olarak amacımız 4Cs yaklaşımı ışığında; başta proje tabanlı ve sorgulama temelli öğrenme modeli olmak üzere farklı öğretim metodları ile öğrenciye dili yaşayarak öğretmektir. Öncelikle e-twinning olmak üzere öğrencilerimizi web- tool kullanımına da teşvik ederek teknoloji-dil entegrasyonunu sağlıyor; seçtiğimiz kaynaklar, yöntem ve tekniklerle onları dili araştırarak ve sorgulayarak öğrenmeye yönlendiriyoruz. 

Disiplinler arası geçiş geleneksel konu alanlarının belirli kavramlar etrafında anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek sunulması olarak tanımlanabilir. Bu geçiş sayesinde dili hem teoride hem de pratikte uygulanabilmesiyle yaşayan bir canlı olarak hayatımızın içine alabilmekteyiz. Bu yüzdendir ki müfredatımız CLILL- Content and Language Integrated Learning ( İçerik Temelli Öğretim Modeli ) göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Böylece öğrencimiz İngilizce dil bilgisi dışında farklı alanlarda terminoloji ve bilgiye sahip olmaktadır.  Öğrencilerin daha geniş bilgi sahibi olmalarının ve genel kültürlerinin de zenginleşmesini sağlamakta, verilen içerik odaklı araştırma etkinlikleri de ayrıca öğrencilerde merak uyandırarak birer araştırmacı olmaları yolunda öğrencilere ışık tutmaktadır. Tüm bu yaklaşımlar sayesinde öğrencilerimiz; dili amaç olarak değil, araç olarak kullanırlar.

4Cs 

Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)

Farklı kaynaklardan alınan bilgilerin analiz edilmesi, sorgulanması ve sentezlenmesi olarak tanımlanan eleştirel düşünme, öğrencilere doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi anlamlandırma ve kendi hayatlarına uygulama olanağı vermeyi amaçlar.

İşbirliği (Collaboration)

21. yy becerilerinde işbirliği kavramı, belli görevlerin paylaşılması gibi prosedür odaklı olmaktan çok farklı bakış açıları, ilgi ve yetenekleri olan öğrencilerin bir araya geldiklerinde oluşturacakları sinerjiye odaklanır. 

İletişim (Communication)

Günümüz insanının sahip olması gereken en önemli becerilerden biri iyi iletişim kurabilme becerisi. Bilginin açık olması ve karşımızdaki kişinin anlayacağı şekilde aktarılması iletişimin temelini oluşturuyor. 

Yaratıcılık (Creativity)

Bugünün çocukları, gelecekte tek bir uzmanlık alanı ile çözülemeyen karmaşık problemlerle baş etmek durumunda kalacaklar. Mevcut bilgileri kullanarak yeni bir şey yaratma becerisi sadece sanat alanında değil yaşamın diğer tüm alanlarında da çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak en önemli becerilerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. 

İkinci Yabancı Diller

Küreselleşen dünyada öğrencilerimizi uluslararası arenada aranan bireyler olarak yetiştirebilmek ve akranlarından bir adım daha ileriye taşıyabilmek için; onlara iyi derecede İngilizcenin yanında ikinci bir yabancı dil imkanı da sunuyoruz. İlkokul tüm sınıf seviyelerinde Çince,  İspanyolca ve Almanca dillerinden seçtikleri dili zorunlu 2. yabancı dil olarak sunuyoruz. Okan Üniversitesinde bulunan Konfüçyüs Enstitüsü , Çin Dili ve Kültürü Bölümümden  aldığımız akademik ve Native Speaker (Anadil Konuşmacısı ) desteğiyle öğrencilerimiz ,hem bu dilleri hem de bu dillere ait kültürleri bizzat o kültürün temsilcilerinden öğrenme imkanı buluyorlar.

Avrupa dil kriterleri çerçevesinde Çince, Almanca ve İspanyolca olmak üzere öğrencilerimizi anaokulu hazırlık sınıfından itibaren A1 – A2 seviyelerine hazırlamakta ve farklı dillerle beraber farklı kültürleri de tanımalarına olanak sağlamaktayız.

Derslerimiz 4 dil becerisini içeren uygulamalar ile sürdürülmekte olup ünite konularımız interactive programlar, storytelling, drama çalışmalarıyla pekiştirilmekte, çocuklarımızın öğrendikleri dile doğal ortamda kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Öğrenilen konular hafta sonu verilen ödevler ile pekiştirilmekte ve hafta içi kontrol edilerek değerlendirilmektedir.

Yabancı diller programı, yeni bir dilin tanıtımı ve gelişimi üzerine “iletişime dayanan bir yaklaşımı kullanarak” odaklanır. Bu öğrenme yaklaşımına göre; sınıfta Çince,  İspanyolca ve Almanca  konuşma büyük önem taşır. Rol yapma, hikaye okuma ve drama gibi çeşitli stratejiler ile öğrencilerin yeni bir dili belirli bir amaç için kullanarak geliştirmeleri sağlanır. Temel amacımız, öğrencilere dinleme, okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmaktır. Öğrenciler yaparak, deneyerek ve öğrenme sürecine etkin olarak katılarak öğrenirler. Öğrencilerin yeni dilde kendilerini basitçe ifade edebilmeleri için gerekli olan sözcük bilgisini edinmeleri ve cümle kalıplarını öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bir başka amacımız da öğrencilerin yeni bir kültürü şarkıları, kutlamaları ve edebiyatı yoluyla tanımalarıdır. Dünya küreselleştikçe ve uluslararası alışverişler hızla arttıkça, öğrencilerimizin farklı dil ve kültürlerle günlük hayatlarında karşılaşmaları kaçınılmazdır. “Yeni bir dil öğrenmek”, küresel dünyada öğrencilerimizin etkin vatandaşlar olmaları için giderek önem kazanan en önemli unsurlardan biridir.

İspanyolca seviyesinin uluslararası düzeyde tanınması için ise öğrencilerimiz, Cervantes Enstitüsü tarafından düzenlenen ve değerlendirilen DELE (Yabancı Dil İspanyolca Diploması) sınavına girmektedirler.  Çincede öğrendikleri bilgiler Okan Üniversitesinde bulunan  Konfüçyüs Enstitüsünde yapılan seviye tespit sınavları ile ölçülmektedir.