Ortaokul

Ortaokul

LGS ve Etüt Çalışmalarımız

LGS (Lise Giriş Sınavı) ÇALIŞMALARIMIZ

Okan Koleji olarak LGS çalışmalarımıza 6.sınıftan itibaren başlanmaktadır. 7.sınıflarımızda yoğunlaştırılmış ders programıyla yıl içerisinde LGS konularına yer verilir. 8.sınıfa gelen öğrencilerimize cumartesi günü kurs programıyla okulumuzda 6 gün üzerinden eğitim ve öğretim yapılmaktadır. LGS çalışmalarımızı MEB’in belirlediği müfredat konularına ek olarak ders saatleri içerisinde “konu anlatım, soru çözüm, yaprak test, hızlı okuma, ileri seviye etüt çalışmaları gibi” çalışmalara yer veriyoruz. Böylece öğrencinin her gün sınava yönelik çalışması sağlanmaktadır. Hafta sonu kurslarında ise hafta içi eğitimlerine ek pekiştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Okan Kolejinde MEB kitaplarının yanı sıra kurumsal ek kaynak yayınlar da kullanmaktadır. Kullanılacak ek kaynaklar sınav ve yayınlar koordinasyon birimimizce yeni nesil sınav soru sistemine entegre olacak şekilde özenle belirlenir.

Okulumuzda her hafta düzenli TS/FM takviye etüt çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan etütler; toplu sınıf, gurup ve bireysel etüt şeklinde öğretmenlerimizce planlanmaktadır. Öğrencilerimizin kazanım ihtiyaçlarına göre de ek etütler belirlenmektedir.

Öğrencilerimiz 5.sınıftan itibaren süreç izlemek adına “deneme sınavlarına” tabi tutulmaktadır. Sınıf seviyesi yükseldikçe süreç izleme deneme sayısı da artmaktadır. Ayrıca Türkiye geneli deneme sınavlarına da katılarak (Özdebir, Töder, gibi) öğrencilerin kendilerini akademik gelişimlerini yakından gözlemlemekteyiz. Bu deneme sınavlarının sonuçları uzman ÖDB tarafından yatay ve dikey olarak kapsamlı şekilde analiz edilerek  öğretmenlerimize/velilerimize iletilmektedir.

Rehberlik birimi tarafından da sınav süreci yakından izlenmektedir. Ortaokul sınav süreci, özellikle sınav yılında, öğrencinin akademik ve psikolojik süreçleri düzenli olarak gözlem ve takip edilmesine dayanan bir sistemdir. Aile ve okul arasındaki sıkı işbirliğini zorunlu kılan bir yaklaşım benimsenir. Her öğrenciye bire bir danışmanlık yapılır.

 Sınav süreci çalışmaları;

 • Hedef Belirleme
 • Deneme Sınavları Sonuç Değerlendirmesi
 • Kazanımlara Yönelik Soru Hedefleri
 • Sınav stresine Yönelik Destek Çalışmaları şeklinde sıralanabilir.

Sınava Yönelik Yapılacaklar

 • Sınıf bir sınavdır geçer semineri
 • Sınıf Veli-Öğrenci Bilgilendirme Sunumları
 • Özel Okul, Anadolu Lisesi Yüzdelik Dilimlerinin İncelenmesi
 • Deneme Sınav Sonuçları Değerlendirmesi
 • Sınıf / Sınav Kaygısı Semineri
 • Sınav Süreci, Ergen ile işletişim
 • Ders Çalışma Yöntemleri Veli Bilgilendirmesi
 • Sınav Sırasında Dikkat Edilecekler Bilgilendirmesi
 • 8. Sınıflara Yönelik LGS Hazırlık Kurs Programı