Ortaokul

Ortaokul

Uygulamalı Dersler Eğitim ve Programı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Okan Eğitim Kurumları Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak; Çağdaş eğitim ışığında, öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin yanında, yaşam boyu spor felsefesini benimsemiş, spor bilinci gelişmiş, kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş, ben değil biz diyebilen fertler yetiştirmektir.

5 ve 8. sınıflar arası öğrencilerimizde, yeteneklerin beceriye dönüştüğü, verimliliğin arttığı, öğrenme isteğinin yüksek olduğu, başkalarının yardımı olmadan çeşitli oyunlar ve yeni hareketlerin hızla öğrenildiği bir gelişme dönemi olması sebebiyle, Milli Eğitim temel amaçları doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor müfredatının yanı sıra, öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, okul spor tesisleri imkanları dahilinde programlar oluşturulur ve bu programlar doğrultusunda öğrencilerimiz çeşitli spor branşlarıyla tanıştırılır. Öğrencilerimiz işbirliği içerisinde yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk alma, özgüveni gelişmiş, yaratıcılık ve liderlik özelliklerini destekleyen programla derslerini işlerler.

Beden Eğitimi ve Spor derslerinde yıl boyunca; Basketbol, Voleybol, Hentbol, Badminton, Atletizm, Futbol / Futsal, Yüzme, Temel Jimnastik branşlarında oyun kuralları bilgisi, teknik beceri ve branşa özgü dayanıklılık, çabukluk, esneklik, koordinasyon ve hafif kuvvet çalışmalarına yer verilmektedir.   

Günümüz pandemi koşullarında, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimiz; Okan Üniversitesi O’learn dijital öğrenme platformundan faydalanmakta ve online Beden eğitimi dersleri öğrencilerimizin ilgisini çekecek, yararlı bilgiler kazandıracak, hareket ihtiyaçlarını karşılayacak, bağışıklık sistemini destekleyecek egzersizlerle, Milli Eğitim’in temel amaçları doğrultusunda kültürel ve spor bilinçlerini arttıracak biçimde, çeşitli dijital kaynaklardan yararlanılarak  öğretim sağlanmaktadır.

 

OKUL TAKIMLARI

Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğretmenlerimiz tarafından derslerimizde öğrencilerimiz gözlenmekte,  ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okul takım seçmelerine yönlendirilmektedir. Okul takımlarımıza seçilen öğrencilerimiz “Gençlik Spor İl Müdürlüğü”  Okul spor portalından “Sporcu Lisansı” çıkartılarak, İstanbul genelinde yapılan okullar arası il - ilçe müsabakalarına katılım sağlanmaktadır. İl şampiyonasında başarı gösteren takımlarımız Türkiye Şampiyonasında mücadelelerine devam etmektedir.

Takımlarımızda yer alan sporcularımız, alanında uzman öğretmen ve antrenörler tarafından antrenmanları yürütülmekte, branşa özgü koordinasyon becerilerini içeren , taktiksel ve teknik anlamda gelişimlerini destekleyecek çalışmalara yer verilmektedir.

Kurulan okul takımlarımız;

·       Küçük – Yıldız Erkek Basketbol Takımı

·       Küçük – Yıldız Erkek /Kız Yüzme Takımı

·       Küçük – Yıldız Kız Voleybol Takımı

·       Küçük – Yıldız Erkek Masa Tenisi Takımı

·       Küçük – Yıldız Erkek Futsal Takımı

 SPOR ETKİNLİKLERİ

 

Yoğun ders temposundan yorulan öğrencilerimizin ders dışında aktif olmalarını sağlayabilmek amacıyla okul içi ve okul dışı çeşitli organizasyon ve yarışmalar düzenlenmektedir.

Bu organizasyonlarda farklı deneyimler yaşarayak, ilgi ve becerilerini keşfetme fırsatı bulur ve sosyal açıdan güçlenirler.

 

Yıl içerisinde gerçekleştirilen etkinlik ve Organizasyonlar;

 

·       Geleneksel kayak kampı,

·       Geleneksel Gençlik Çadır Kampı,

·       Spor Haftası şenlikleri,

·       Okul içi Streetball, Futsal, Basketbol ve Voleybol Turnuvaları,

·       Koşu yarışmaları,

·       Yetenekler Sahnede etkinliği,

·       Spor Söyleşileri,

·       Okullar arası il- ilçe spor müsabakaları,

KULÜP DERSLERİ

Okan’da kulüp dersleri spor – sanat ve bilim alanında, gerekli bilgi, tutum becerileri destekleyen, seçenekleriyle öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, hedefler belirleme ve hedeflere yönelik çalışma sistemi kuran, yeteneği ve bilgiyi destekleyen bir süreçtir. Kulüp derslerinde iletişim, problem çözme becerileri ve anlayışın yanı sıra öğrencilerimize farklılıklarımızı benimsemeyi ve yetişkinliğe kadar sürecek sağlıklı ilişkiler kurmayı öğretmeyi içerir. Sağlıklı kimlikler geliştirmek, duyguları yönetmek, kişisel ve kolektif hedeflere ulaşmak, başkaları için empati hissetmek ve göstermek, sorumlu ve özenli kararlar verebilmek en öne çıkan hedeflerdir. Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tercih ettikleri kulüp derslerinde  yetenekleri, çok yönlü gelişimleri profesyonelce uzman eğitmenler tarafından desteklenmektedir.

Okan Eğitim Kurumları Ortaokul kulüp dersleri;

·       Satranç Kulübü

·       Dans Kulübü

·       Akıl Oyunları Kulübü

·       Basketbol Kulübü

·       Yüzme Kulübü

·       İşaret Dili Kulübü

·       Yaratıcı Drama / Tiyatro Kulübü

·       İngilizce Drama Kulübü

·       Felsefe Kulübü

·       Sinema Kulübü

·       Popcast Kulübü

·       Masa Tenisi Kulübü

·       Step Kulübü

·       Görsel Sanatlar Kulübü

·       Piyano Kulübü

·       Gitar Kulübü

·       Keman Kulübü

·       Robotik Yazılım ve Programlama Kulübü

·       Fen Proje ve Eko okul Kulübü

·       Kültür Edebiyat Kulübü

·       Modern Diller Kulübü

 MÜZİK 

Müzik dersini seçen öğrencilerimizle, MEB kazanımları dahilinde oluşturulan, dijital kaynak ve etkinliklerle zenginleştirilen müzik dersi müfredatları, öğrencilerimizin müzik yolu ile kendilerini ifade edebilen, sanata duyarlı, ulusal ve uluslararası müzik kültürlerine hakim bireyler olarak yetişmelerini sağlar. Öğrencilerimizde ilgi ve merak uyandırmak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayıcı bir program dahilinde müzik derslerimizi işlenmektedir. İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuarı müzik bölümü iş birliği ile workshoplar, ünlü müzik virtüözlerinin konserlerine öğrencilerimizin katılımlarını sağlamakta,  ilgi ve yetenek geliştirme programı dahilinde oluşturulan kulüplerimiz ile okul içi ve okul dışı etkinlikler, ulusal ve uluslararası festivallere katılımlar ile öğrencilerimizin müziksel gelişimlerini desteklenmektedir.

SANAT ETKİNLİKLERİ

·       Geleneksel Sansev Uluslararası Çok Sesli Koro Festivali

·       Performance Corner 

·       Ayın Bestecisi Müzisyen Tanıtımları

·       Hafta Sonu Kış Sanat ve Spor  Okulu 

·       Spor ve Sanat Haftası

·       Okul Orkestrası

·       Okul Korosu

·       Sanat Söyleşileri

·       Veli – öğrenci atölyeleri 

GÖRSEL SANATLAR 

Görsel Sanatlar dersini seçen öğrencilerimizle Milli Eğitim Bakanlığımızın sunduğu müfredat programlarıyla uyum içerisinde, Okan eğitim kazanımlarıyla birleştirilerek hazırladığımız  Yıllık planlar doğrultusunda, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, özgün sanatsal çalışmalar üreterek yaratıcılıklarını ve estetik duygularını destekleyecek, başka kültürlerin ürünlerini sanatsal açıdan inceleyerek eleştirel düşünme ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Derslerimiz tüm sınıflar düzeylerinde üç ana öğrenme alanı çerçevesinde yürütülmektedir.

 

  • Görsel sanatlarda biçimlendirme
  • Görsel sanat kültürü
  • Müze bilinci

Öğrencinin; Gözlem yeteneği kazanmasını, bireysel yeteneklerini fark ederek kendine güven duygusunu geliştirmesini, kendisini ifade ederken görsel biçimlendirme yollarını kullanmasını, ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını, sanatçı tarzları hakkında bilgiler edinmesini, sanat geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazanmasının yanında doğada olan ve insan eliyle üretilen her şeyi estetik değerleri ile görmesini, kendini ifade ederken de bu değerlerden yararlanma yeteneği kazanmasını, algı birikimini, hayal gücünü geliştirmesini, bu birikimlerini sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesini, yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretme, teknolojiyi iyi kullanarak  resme dönüştürme becerisini, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma ve doğacak sorunlara teknik çözümler üretme, resmi ifade ederek yorumlama becerisini kazanmasını amaçlar.

Bu doğrultuda Görsel Sanatlar dersi;

·       Sanat aracılığıyla iletişim kurma

·       Yaratıcı düşünme

·       Görsel okuma

·       Kendini ifade etme

·       Eleştirel düşünme

·       Çözüm odaklı olma

·       Araştırma

·       Karar verme

·       Bilgi teknolojilerini kullanma

·       Girişimcilik

·       Sorumluluk alma

·       Başladığı işi bitirme

·       Değerlere önem verme

·       Estetik bilinç kazanma

·       Estetik algının geliştirilmesi

·       Estetik yaşam kültürü edinme

·       Çevre ve doğa bilinci kazanma

·       Milli, manevi ve evrensel değerlerin farkında olma becerilerini desteklemektedir.

SSANAT ETKİNLİKLERİ

·       Sergi ve Müze gezileri

·       Resim Yarışmaları

·       Dijital Sergiler

·       Dekor ve Tasarım çalışmaları

·       Milli Bayramlarda ürün Sergileri

·       Her ay Ressam Tanıtımları

·       Sanat söyleşileri

·       Spor - Sanat haftasında etkinlikleri