Ortaokul

Ortaokul

Ölçme ve Değerlendirme

OKAN KOLEJİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitim, bireylerin davranışlarında kasıtlı olarak istendik değişiklikler meydana gelmesini amaçlayan bir süreçtir.

Ölçme-değerlendirme, eğitimin önemli bir parçasıdır. Ölçme-değerlendirme, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirlemesini sağlar ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur.

Öğrencinin öğrendiklerini ölçmek ve gelecekteki gelişimine yön vermek amacıyla birçok ölçme değerlendirme aracı kullanılır. Öğrencilerimizin çalışmaları yılsonuna kadar düzenli olarak takip edilir.

Okan Koleji’nde;  yazılı sınavlar, deneme ve ÜDS’ler eş zamanlı olarak uygulanmaktadır.

Sözel ve Sayısal Bölüm Başkanlarımız, öğrencilerimizi merkezi sınavlara hazırlamak amacıyla ölçme değerlendirme uzmanımızla koordineli olarak çalışmaktadır.

Tüm zümrelerimiz, öğrencilerimizin akademik ve sınav başarılarını arttırma ve hedeflerine ulaşma konusunda yardımcı olmaktadır.

Öğrencilerimizin performans değerlendirmesi sadece yazılı sınavlar ile değil; ders içi etkinlik, laboratuvar çalışması, küçük sınav, konu kazanım sınavları, projeler ve ödevlerden oluşmaktadır.

Tüm akademik faaliyetlerin içerisinde kazanımı eksik olan öğrencilerimiz için hafta içi etüt çalışmalarımız yapılmaktadır.

Uygulanan ÜDS sınavları sonrasında, başarısı belirli bir oranın altında kalan, kazanımı eksik olan öğrencilerimizin, okul sonrası, etüde kalması sağlanır. 

Etüt çalışmalarımız; sadece kazanım eksikliklerinin giderilmesine yönelik değil, Sınavlarda yüksek başarı gösteren öğrencilerin performanslarını daha da artırabilmek amacıyla da yapılmaktadır.

Ölçme-değerlendirme verilerimiz; dijital ortamda k12 öğrenci bilgi sistemi, veli bilgilendirme toplantıları, veli-öğretmen görüşmesi, ara karne, gelişim raporları ile veli ve öğrencilerle paylaşılır. Sınav sonuçları, her sınav sonrasında velilerimizin e-mail adreslerine ayrıntılı sınav karnesi olarak gönderilir. Ayrıca her deneme sınavının sonucu velilerimizin cep telefonlarına sms olarak da gönderilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz, Öğrenci sınav gelişimlerini takip etmek amacıyla bireysel gelişim raporları hazırlamaktadır. Bireysel Gelişim Raporları, her öğrencinin gelişimini grafiksel olarak takip ederek, öğrenciyle ilgili hedeflerin belirlenmesinde, öğretmenlere ve okul yönetimine rehberlik etmektedir.

Okan Koleji’nde Bursluluk Sınavı; her eğitim öğretim döneminde Türkiye Geneli’ne açık olarak uygulanmaktadır. Burslarımız, sınavda yüksek başarı gösteren öğrencilerimize, okul üst yönetiminin belirlediği kriterlere uygun olarak verilmektedir.

 2022-2023 Öğretim Yılı itibariyle OKAN GİRİŞ SINAVI(OGS) 18 Şubat 2023 Tarihinde Okan Koleji Kampüsünde uygulanacaktır.

2022 – 2023 Öğretim yılında;

4.sınıflarımızdan 12.sınıflarımıza kadar olan tüm seviyelerimizde Deneme Sınavları ve ÜDS çalışmaları yapılmaktadır. Buna göre;

4.Sınıflarımızda,

·       1 Hazırbulunuşluk Sınavı

·       4 deneme sınavı

·       2 Dönem Sonu Değerlendirme Sınavı (OGİS)

5,6.Sınıflarımızda,

·       1 Hazırbulunuşluk Sınavı

·       4 Deneme Sınavı

·       2 ÖZDEBİR Türkiye Geneli Deneme Sınavı

·       6 Ünite Değerlendirme Sınavı(ÜDS)

7.Sınıflarımızda,

·       1 Hazırbulunuşluk Sınavı

·       10 Deneme Sınavı

·       2 ÖZDEBİR Türkiye Geneli Deneme Sınavı

·       6 Ünite Değerlendirme Sınavı(ÜDS 

8.Sınıflarımızda,

·       1 Hazırbulunuşluk Sınavı

·       28 Okul Deneme Sınavı

·       3 ÖZDER Türkiye Geneli Deneme Sınavı

·       6 ÖZDEBİR Türkiye Genel Deneme Sınavı 

9,10.Sınıflarımızda,

·       1 Hazırbulunuşluk Sınavı

·       6 Deneme Sınavı

·       2 ÖZDEBİR Türkiye Geneli Deneme Sınavı

·       6 Ünite Değerlendirme Sınavı(ÜDS)

11.Sınıflarımızda,

·       1 Hazırbulunuşluk Sınavı

·       10 Deneme Sınavı

·       2 ÖZDEBİR Türkiye Geneli Deneme Sınavı

·       6 Ünite Değerlendirme Sınavı(ÜDS)

12.Sınıflarımızda,

·       1 Hazırbulunuşluk Sınavı

·       23 TYT Deneme Sınavı

·       23 AYT Deneme Sınavı

·       2 ÖZDER Türkiye Geneli TYT/AYT Deneme Sınavı

·       6 ÖZDEBİR Türkiye Geneli TYT/AYT Deneme Sınavı