Ortaokul

Ortaokul

Fen Proje ve Eko Okul Kulübü

Eko-Okullar Program kulübü ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

Eko-Okullar Programı, okulumuzda çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verilir. Okulumuz yeşil bayrak ve eco okullar bayraklarına sahip, çalışan ve üreten çevreci bir okul olarak ön plana çıkmaktadır.

Eco Okul Kulübü öğrencilere, çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. Programın okulumuzda  başarı ile uygulanabilmesinin sırrı 

 • Okul müdürünün ve idarecilerin desteği,
 • Çocukların, her aşamadaki etkinliklere ve karar alma mekanizmalarına katılma isteği,
 • Çalışanların aktif katılımı,
 • Uzun erimli bir değişimi teşvik etmek üzere harekete geçme isteği sayesinde sağlanmaktadır.

Eco Okul Kulübündeki öğrenciler; 

 • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
 • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
 • Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
 • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
 • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
 • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
 • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Eco Okul Kulübü ile okulumuz; 

 • Temizlik ve düzenini sürekli kalır,
 • Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
 • Okul öğrencilerce sahiplenilir,
 • Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır.

Daha yeşil daha temiz bir Dünya için el ele vermeliyiz.